Հարթակ

ԻՆՉՈ՞Ւ ԿԱՐԵՒՈՐ Է ՓՈՔՐ ՏԱՐԻՔԷՆ ԼԱՒ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆ ՋԱՄԲԵԼԸ ԵՐԵԽԱՆԵՐՈՒՆ

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Դաստիարակութիւնը մարդուն համար միշտ ալ եղած է, է եւ պիտի մնայ ամենէն անհրաժեշտ սնունդը իր կեանքին:
Դաստիարակութեան հասկացողութիւնը մշակոյթէ մշակոյթ որոշ տարբերութիւններ ու զանազանութիւններ կը կրէ, սակայն խորքին մէջ միշտ ալ նոյն նպատակին կը ծառայէ՝ լաւ մարդ պատրաստել:

ԼՐԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ՄԵՏԻԱՅԻ ԱՇԽԱՐՀ

ՏԻԳՐԱՆ ԳԱԲՈՅԵԱՆ

Լրատուութիւնը իբրեւ արհեստ-ասպարէզ եւ իբրեւ կառուցուածք ու այսպէս կոչուած առաքելութիւն՝ նոր ոլորտ կը համարուի մարդային երկար պատմութեան մէջ: Ան իր պետական ու մասնաւոր ճիւղաւորումներով եւ իր գործունէութեան իրագործման լայն ու նեղ դաշտերով սկսաւ գերծաղկում ապրիլ երկուհազարական թուականներէն վերջ:

ՍԵՒԱՆ ՊԸՉԱՔՃԸ. «ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԳՈՑ ՇՈՒԿԱՆ ԹԷ՛ ՄԵՐ ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿՆ ԷՐ ԵՒ ԹԷ՛ ՄԵՐ ԿԵԱՆՔԻ ԴՊՐՈՑԸ»

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

ԺԱՄԱՆԱԿ օրաթերթը լրատուութիւն մը կատարած էր հաղորդելով, որ պոլսահայ անուանի ադամանդագործ-ոսկերիչ Սեւան Պըչաքճը արժանացած է Թուրքիոյ Հանրապետութեան նախագահութեան տարեկան մեծ մրցանակին։

«ՎԱՐԴ ԵՒ ՇՈՒՇԱՆ»

ԱՆԻ ԲՐԴՈՅԵԱՆ-ՂԱԶԱՐԵԱՆ

Գիրքը կը բռնէ երկիւղածութեամբ մը, կողքին պատկերը կը դիտէ պահ մը (Charles Landelle (1821-1909) - An Armenian Woman), ապա պարունակը զգուշօրէն թերթելով ցոյց կու տայ էջերուն մէջ կարգ մը տողեր, ուր երբեմն շեղ գիրերով տպուած գրութիւններ կան.

ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ ԱՌԱԿԱՑ ԳԻՐՔԷՆ ԵՒ ԲԱՑԱՏՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Հարցում. Ի՞նչ օգուտ կ՚ունենայ մարդը եթէ Տիրոջ պատուիրանները պահէ ու գործադրէ:
Պատասխան.
Առակագիրը կը գրէ. «Որդեա՛կ իմ, պահէ՛ Իմ խօսքերս ու Իմ պատուիրաններս քու քովդ ծածկէ: 

ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ՝ ԶԱՐԵՀ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ԱԶՆԱՒՈՐԵԱՆԷՆ

Պատրաստեց՝ ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Հարցում. Յիսուս ըսաւ. «Ինչ որ Հօրմէս խնդրէք Իմ անունովս՝ պիտի տրուի ձեզի» (Յհ 16.23): Ինչո՞ւ Իր անունը կը շեշտէ, միջնորդի պէտք ունի՞նք:

ՔԱՐԻՒՂ ԵՒ ՔԱՐԻՒՂ ՈՒՆԵՑՈՂ ԵՐԿԻՐՆԵՐ

ՏԻԳՐԱՆ ԳԱԲՈՅԵԱՆ

Քարիւղի յայտնաբերումը երկար պատմութիւն մը չունի։ Ան անցեալ դարու սկիզբներէն ի վեր սկսաւ կամաց-կամաց փոխել միջազգային տնտեսութեան կառուցուածքը. հասնելով մեր թուականներու ամենաբարձր այսպէս կոչուած՝ քարիւղային վիճակին, ինչ որ կրնանք բնութագրել երկու դրսեւորումներով՝
1.  Քարիւղի տնօրինում՝ իր բոլոր փուլերով. պեղել-գտնել, հանել-մշակել, ապա արտահանել ու վաճառել:

Ի՞ՆՉ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐՈՎ ՄՏԱՀՈԳՈՒԱԾ Է ԻՐԱՆ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Ո՛չ յօդուածներու տեսքով, ո՛չ ալ ռազմական օժանդակութեան ձեւաչափով Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներէն սպասումները ունին այն ներուժը, որուն վրայ հիմնուելով հայ ժողովուրդը փրկութեան լաստ մը պիտի ունենայ։

Էջեր