Հարթակ

ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆ Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ

ԿՈՐԻՒՆ Ա. ՔՀՆՅ. ՖԷՆԷՐՃԵԱՆ

Այս կի­րա­կի, մեր բո­լոր ե­կե­ղե­ցի­նե­րէ ներս պի­տի տօ­նուի հինգ տա­ղա­ւար­նե­րու չոր­րոր­դը՝ Ս. Կոյս Մա­րիա­մի Վե­րա­փո­խու­մը, եր­կինք փո­խադ­րուի­լը։­
Ով՞ է Մա­րիամ Աս­տուա­ծա­ծին եւ ուր­կէ՞ կը ճանչ­նանք զինք։

ԵՒՐՈՊԱՅԻ ՏԱՐԱԾՔԻՆ «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԱՖԻԱ» ԿԱ՞Յ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Հայկական լրահոսին հետեւողներ՝ վերջին շրջաններուն պիտի նկատէին, որ մէկէ աւելի ելեկտրոնային կայքերու վրայ տեղեկութիւններ հրապարակուած են Եւրոպայի տարածքին գործող կարգ մը յանցախումբերու մասին, որոնց հիմնական գործը զեղծարարական աշխատանքներով զբաղիլն է։ Խօսքը յատկապէս կեդրոնական Գերմանիոյ մէջ տեղի ունեցած դէպքերուն մասին է, որոնց արդիւնքով ալ յստակ կը դառնար, որ այդ յանցախումբերուն գործունէութիւնը յար եւ նման է մաֆիաներու գործունէութեան։

ԱՂՕԹՔ

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Նախորդող չորս գրութիւններով անդրադարձանք աղօթքի ինչութեան մասին, մեր մտածումներուն հիմնական աղբիւր ունենալով Մատթէոսի աւետարանին մէջ արձանագրուած մեր Տիրոջ՝ Յիսուս Քրիստոսի կողմէ աղօթքի մասին կատարած ուսուցումը: Այդ ուսուցման վերջին հատուածին մէջ Տէր Յիսուս Իր աշակերտներուն եւ անոնց միջոցով բոլոր ժամանակներու մարդոց կը սորվեցնէ հետեւեալ աղօթքը: 

ԱՆԱՀԻՏ ԱՐԱՄՈՒՆԻ. «ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ԱՅՍՕՐ ԻՆԾԻ Կ՚ԸՍԷ՝ ՀՈՍ ԿԵՑԻ՛Ր, ՏԵ՛Ս ՈՐՔԱՆ ՔԱՂՑՐ ԵՄ, ՈՐՔԱ՜Ն ՍԻՐՈՒՆ ԵՄ»

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Իմ շրջապատիս մէջ մեծ չէ թիւը անոնց, որոնք իրենց կեանքի կարեւոր մէկ հատուածը անցուցած են ու տակաւին ալ կ՚անցընեն երիտասարդներու հետ: Խօսք, մօտեցում, ապրում, արմատ, էութիւն, տեսակ, ինքնութիւն եւ... մանաւանդ ինքնութիւն: Այս բանալի բառերը Անահիտ Քեշիշեան-Արամունիի ամէնօրեայ ճիգին, ամէնօրեայ ապրումին մաս կը կազմեն:

«ՈՒՍՈՒՄՆ ՊԱՐՏՈՒՑ»

Աշխատասիրեց՝
ՊԵՏՐՈՍ Ս. ՇԱՆՇԵԱՆՑ,
Արդի աշխարհաբարի վերածեց՝
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Յիսուս առաջին եւ ամենէն մեծ պատուիրան որպէս կ՚անուանէ սիրոյ պատուիրանը. նախ՝ այն պատճառով, որովհետեւ այս պատուիրանին առարկան աստուածային առաջին եւ ամենէն մեծ Էութիւնն է, եւ երկրորդ՝ որ այս պատուիրանը ընդհանուր է եւ ամենապտաբեր, որ իր մէջ կը պարունակէ միւս բոլոր պատուիրանները, ինչպէս գեղեցիկ կերպով Սուրբ Օգոստինոսը կ՚ըսէ.

ԱՆՁԻ ՊԱՇՏԱՄՈՒՆՔԸ ԱՏՐՊԷՅՃԱՆԻ ՄԷՋ. ԿՈՒՌՔԻ ՎԵՐԱԾՈՒԱԾ ՆԱԽԿԻՆ ՆԱԽԱԳԱՀ ՀԱՅՏԱՐ ԱԼԻԵՒ

ՅԱՐՈՒԹ ՍԱՍՈՒՆԵԱՆ

Ատրպէյճանի նախկին նախագահ Հայտար Ալիեւի երկրպագութիւնը այնքան չափազանցուած է, որ ամերիկացի պլոկըր Անտրէաս Մոզըր Պաքու եւ Գանձակ կատարած իր այցելութեան ատեն ամէն տեղ բախած է «մեծ առաջնորդ»ի յուշարձաններուն եւ շէնքերուն: Մոզըր իր պլոկին մէջ գրած է երգիծական զեկոյց մը, որմէ հատուածներ կը ներկայացնենք մեր ընթերցողներուն՝ զուարճութեան համար:

ՄՈՍԿՈՒԱ «ԱՆՀԱՆԳԻՍՏ» ՔՈՉԱՐԵԱՆԻ ԿԱԼԱՆԱՒՈՐՄԱՄԲ. ՔՐԵՄԼԻՆ ԿԸ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԻ՞ «ՀԱԿԱԶԴԵԼ»

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Հայաստանի Հանրապետութեան երկրորդ նախագահ Ռոպերթ Քոչարեանի կալանաւորումէն ետք շատերու ուշադրութիւնը կը սեւեռուէր դէպի Ռուսաստան։ Այն առումով, որ Հայաստանի հիւսիսի դաշնակիցը ի՛նչ կեցուածք պիտի որդեգրէ այդ «անակնկալ» որոշումին առընթեր։

ԿԱՅԾ ՄԻՆԱՍԵԱՆ. «ՀԱՅԵՐԸ ՍՈՒՐԻՈՅ ՄԷՋ ԱՊԱԳԱՅ ՉՈՒՆԻՆ»

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Սու­րիա­հա­յե­րու նոր ճա­կա­տա­գի­րը Սու­րիոյ մէջ ա­նո­րոշ, Սու­րիա­յէն հե­ռու վտան­գուած... 
Սու­րիոյ մէջ մնա­ցած հա­յե­րուն վի­ճա­կը մխի­թա­րա­կան չէ։

Էջեր