Հարթակ

«ՆԱԽ ԱՉՔԻԴ ՄԷՋ ԳՏՆՈՒՈՂ ԳԵՐԱՆԻ՛Ն ՆԱՅԷ»

ԱԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱԼԱՅՃԵԱՆ

Դատելու եւ դատուելու եղանակները մարդկային, ընկերային եւ փոխյարաբերական կեանքիդ անբաժան արարքները կը նկատուին։ Կը դատես, երբ կը տեսնես սխալ արարք մը կամ անուղղայ ընթացք մը՝ ըլլայ անիկա քեզի կամ ուրիշին դէմ կատարուած։ Կը դատես ի խնդիր ճշմարտութեան յայտնաբերման եւ արդարութեան հաստատման։

ՔԱՐԱՆԹԻՆԱ

ՊՕՂՈՍ ՇԱՀՄԵԼԻՔԵԱՆ

«Քարանթինա»ն արաբացուած տարբերակն է Quarantaine բառին, որ կը նշանակէ քառասնօրեայ արգելափակման վայր: Արգելափակում՝ ո՛չ բանտարկեալի իմաստով:
Լիբանան հասած գաղթականները նաւահանգիստէն անմիջապէս կը փոխադրուէին վայր մը, ուր կը մնային 40 օր եւ բժշկական մանրակրկիտ քննութենէ անցնելէ եւ վստահ ըլլալէ ետք, որ որեւէ փոխանցիկ հիւանդութիւններով պիտի չվարակեն տեղացի ժողովուրդը, հրաման կը ստանային մուտք գործելու քաղաք: 

ՄԱՐԴԿՈՒԹԻՒՆ ՉՈՒՆԵՑՈՂ ՄԱՐԴԻԿ

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Կ՚ապրինք ժամանակաշրջանի մը մէջ, ուր արժէքներն ու բարքերը ահաւոր կերպով սկսած են անկում ապրիլ, եւ այդ անկումին որպէս հետեւանք դէմ յանդիման կը գտնուինք այնպիսի քաոսի մը, որ յայտնի չէ, թէ դէպի ո՛ւր կ՚երթայ այս ամէն ինչը:
Բարոյականութիւն, սկզբունք, արժէք, հաւատք, նուրիուածութիւն, հաւատարմութիւն, անկեղծութիւն, այս բոլորը կարծէք անցեալին վերաբերող երեւոյթներու վերածուած ըլլան, եթէ չըլլան մատներու վրայ հաշուող մարդիկ, որոնք խենթերու նման տակաւին կը շարունակեն կրել այս յատկութիւնները եւ հակառակ կեանքին պարտադրած պայմաններուն, ամուր կառչած կը մնան այս յատկութիւններուն, հաւատարիմ մնալով իրենց մարդ կոչումին:

ԳԼՈՒԽՆԵՐԸ ՊԱՀԵԼ ՄՇՈՒՇԷՆ ՎԵՐ

Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ

Հայաստանի մէջ Ազգային ժողովի ընտրութիւններուն ու արդիւնքներուն շուրջ բարձրացած փոթորիկը տակաւին չէ խաղաղած. քաղաքական բեմն ու անոր հետեւող մամուլը ամէն օր նորութիւն կը փնտռեն, եւ կը գտնեն, գնահատելու այս քայլը կամ դատափետելու մէկ այլ որոշում՝ սկսելով նոր խորհրդարանի դիւանին, յանձնաժողովներուն, նախարարութեանց եւ յարակից հարցերէն, ներքին ու արտաքին ընդդիմադիր ճակատներու ձեւաւորումէն, մինչեւ՝ իրաւական հետապնդումներ եւ գողօններու վերադարձ: Այս բոլորը «ներքին կարգով» քննարկելի եւ լուծելի հարցեր են, կը ստեղծեն իրաւ կամ խոշորացոյցով դիտուող մտահոգութիւններ:

ՍԷՐ-ԱՍՏՈՒԾՈՅ ԳԱԼՈՒՍՏԸ

ԱԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱԼԱՅՃԵԱՆ

«Մեծ մարգարէ մը յայտնուեր է մեր մէջ, Աստուած իր ժողովուրդը փրկելու եկեր է» (Ղկ 7.16)
«Դուն քու գալուստիդ խորհուրդը առաջուց գուշակեցիր Իսրայէլի մարգարէներով զորս ընտրեցիր. անոնք Ս. Հոգիին միջոցաւ բազմաթիւ օրինակներով խօսեցան. ողորմութիւն եւ մեղքերու թողութիւն տուր մեզի, Փրկիչ» (Շարական)։

«ՈՒՍՈՒՄՆ ՊԱՐՏՈՒՑ»

Աշխատասիրեց՝
ՊԵՏՐՈՍ Ս. ՇԱՆՇԵԱՆՑ,
Արդի աշխարհաբարի վերածեց՝
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Եթէ մենք մեզ ամէն տեսակի ցանկութենէ կ՚ուզենք հեռու պահել, որ մեր որդիական [հանգամանքին] անվայել է՝ որուն արժանացած ենք Յիսուսի շնորհիւ, պարտաւոր ենք՝
ա) Մեր ցանկութիւնները սանձել, Աստուծոյ հնազանդիլ, հեռացնել մեզմէ ամէն տեսակի սանձարձակ ունակութիւններ եւ մեզի կանոն ունենալ՝ Առաքեալին օրինակը. «Բայց ինքզինքս սեղմումներու կ՚ենթարկեմ ու կը զսպեմ, որպէսզի չըլլայ թէ ես ինքս մրցանակէն զրկուիմ, ես՝ որ ուրիշներուն կը քարոզեմ» (Ա.Կր 9.27):

ՄՈՄ ԾԱԽՈՂ ԱՆԻՆ

ՄԱՐՏԻԿ ՄԱՏԵՆՃԵԱՆ

Հայաստան անունով երկիր մը կայ, ուր հայեր կը բնակին հազարաւոր տարիներէ ի վեր: Հայերը շատ հին պատմութիւն ունեցող ժողովուրդ են, եւ հայ թագաւորը քրիստոնէութիւնը պետական կրօն հռչակած է Յ.Ք. 301 թուականին, ուրիշ ազգերէ շա՜տ ու շա՜տ առաջ:

ԱՄՆ «ՅԱՆԿԱՐԾ» ՈՐՈՇԵՑ ՀԵՌԱՆԱԼ… ՍՈՒՐԻԱՅԷՆ. ՊԱՏՃԱՌ ԵՒ ՀԵՏԵՒԱՆՔ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Ցարդ յայտնի չէ, որ ամերիկեան ուժերուն Սուրիայէն հեռանալը ի՛նչ ազդեցութիւն կրնայ ունենալ այդ երկրի ընդհանուր իրավիճակին վրայ… Սակայն մէկ բան յայտնի է, որ Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու նախագահ Տանըլտ Թրամփի այդ մասին կատարած թուիթըրեան գրառումէն վայրկեաններ վերջ, լրատուական գործակալութիւններ ոչ միայն մեծ աղմուկ կը հանէին տեղի ունենալիք զարգացումներուն մասին, այլեւ լսելի կը դառնային այնպիսի տեսակէտներ, որոնց խորքը կարմիր բառերով գրուած էր՝ «Ամերիկան պարտուեցաւ Սուրիոյ մէջ»։

ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ԸԼԼԱԼՈՒ ՓՈՐՁ՝ ՀԱՅ ՄԱՄՈՒԼԻՆ ՀԱՆԴԷՊ

Յ. ՊԱԼԵԱՆ

Չկայ մէկը, որ գիտութիւն վաճառող կատարեալ տգէտի մը ըսէ. «Բարեկամ, դուք բան մը չէք գիտեր, քանի մը բարեկամներէ քանի մը խօսք սորված էք եւ զանոնք կը կրկնէք միշտ, դուք այդ ընկերութեան մեջ խօսք առնելու իրաւունք չունիք, հրամեցէ՛ք սենեակէն դուրս»:
Յակոբ Պարոնեան

Էջեր