Հարթակ

ՏՆԱՐԳԵԼՈՒԹԻՒՆԸ ԲԱՑԱՒ ԲՆՈՒԹԵԱՆ ՀԵՏ ԸԼԼԱԼՈՒ ԱՆՏԵՍՈՒԱԾ ԴԱՐՊԱՍԸ

ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ

Դարու բոլոր մարդոց պէս կեանքի եւ քաղաքկրթութեան հեւքը ինծի ալ արգիլած էր բնութեան կշռոյթով շնչել:
Սարսափազդու ժահրը, պետական որոշումով, ուրիշներու պէս զիս ալ տնարգելութեան դատապարտեց:

ՔՈՐՈՆԱԺԱՀՐԻ ՄԱՐՏԱՀՐԱՒԷՐԻ ԴԻՄԱԿԱՅՈՒՄ. ՅԱՌԱՋԴԻՄԱԿԱՆՆԵՐՈՒ ԵՒ ՊԱՀՊԱՆՈՂԱԿԱՆՆԵՐՈՒ ՄՕՏԵՑՈՒՄՆԵՐՈՒ ԲԱՂԴԱՏԱԿԱՆ

ՆԱԹԱՆ ՊԵՏՐՈՍԵԱՆ

Այսօր մարդկային ընկերութիւնը ամբողջովին տարբեր հոգեվիճակի մէջ է, քան նախորդ ժամանակաշրջաններուն:
Ամէն մէկ ճգնաժամային իրավիճակ մարդ անհատին մօտ կը ստեղծէ տարբեր հոգեվիճակներ. հոգեվիճակներ, որոնք կը բխին մարդկային ընկերութեան վրայ ճգնաժամին պատճառած առարկայական թէ ենթակայական ազդեցութիւններէն:

ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ՍՈՒՐԲ ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻՆ ՈՒ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԵԱՆ

ԳԱԲՐԻԷԼ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ԱՅՎԱԶԵԱՆ
Արդի աշխարհաբարի վերածեց՝
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Հարցում. Քահանան Սուրբ Պատարագը ի՞նչ կերպով Ամենասուրբ Երրորդութեան կ՚ընծայէ:
Պատասխան.
Նախ երեք անձերուն առանձին-առանձին օրհնութիւն կու տայ, ըսելով. «Օրհնեալ Հայր Սուրբ Աստուած ճշմարիտ». «Օրհնեալ Որդիդ Սուրբ Աստուած ճշմարիտ». «Օրհնեալ Հոգիդ Սուրբ Աստուած ճշմարիտ»: 

ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ՝ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԻՆ

Գրաբարէ թարգմանեց՝
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Խօսք. «Հրեաներուն Զատիկի տօնը մօտ էր» (Յհ 6.4):
Մեկնութիւն.
Ասիկա երկրորդ Զատիկն է, որ Աւետարանը կը յիշէ, որովհետեւ առաջինին ժամանակ խարազանով տաճարէն դուրս հանեց, իսկ Պրոպատիկէի մէջ հիւանդը առողջացուց, Պենտէկոստէի կամ Տաղաւարահարացի տօնն էր: 

ԿԸ ՀԱՍՆԻ՞ՆՔ ԴԱՐԱՎԵՐՋ ԿԱՄ ԻՆՉՊԷ՞Ս ՊԻՏԻ ՀԱՍՆԻՆՔ ԴԱՐԱՎԵՐՋ ԵՒ ԱՆԿԷ ԱՆԴԻՆ

Յ․ ՊԱԼԵԱՆ

Ոչ յոռետեսութիւն, ոչ լաւատեսութիւն, ոչ միամտութիւն: Նախ մտածելու առաքինութիւն, հռոմէացիներու virtusը, հոգեկան քաջութիւն:

ԻՆՉՈ՞Ւ ՄԱՆԱՆԵԽԻ ՀԱՏԻԿԻՆ ՉԱՓ ՀԱՒԱՏՔ

ԳՐԻԳՈՐ ՍԱՐԿԱՒԱԳ ԳԱԼՓԱՔՃԵԱՆ

Երբ Յիսուս իր աշակերտներուն պատմեց, թէ եթէ մանանեխի հատիկի չափ հաւատք ունենան մարդիկ, կրնան արմատախիլ ընել ծառ մը, իրենց մէկ խօսքով։
Յիսուս, նոյնպէս, ուրիշ առակի մը մէջ ալ նորէն մանանեխի հատիկը կը նմանցնէ Աստուծոյ արքայութեան։

Էջեր