Հարթակ

ԶԱՐԳԱՆԱԼՈՎ ԿԸ ԴԱՌՆԱՆՔ ԳԻՏՈՍԻԿ՝ ԴԻԱԿՆԱՑՆԵԼՈՎ ՀԱՅԵՐԷՆԸ

Յ. ՊԱԼԵԱՆ

Մրգաստանի մը նման կը սիրեմ քեզ, հա՛յ լեզու,
Մեր հայրենի պալատէն, պարտէզներէն մնացորդ՝
Դալարագեղ դուն պուրա՛կ, որ դիմացար դարերու
Ու կը մնաս առոյգ, հին աւիշովդ կենսայորդ…

ԹՐԱՄՓԻ ԻՍՐԱՅԷԼԱ-ՊԱՂԵՍՏԻՆԵԱՆ «ԽԱՂԱՂՈՒԹԵԱՆ ԾՐԱԳԻՐ»Ը ԵՐԿԱՐԱՏԵՒ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ԲԱՂԱԴՐԱՏՈՄՍ Է

ՅԱՐՈՒԹ ՍԱՍՈՒՆԵԱՆ

28 յունուար 2020-ին նախագահ Թրամփ Սպիտակ տան մէջ հրապարակեց Իսրայէլի եւ Պաղեստինի միջեւ երկար սպասուած իր «Խաղաղութեան ծրագիր»ը: Ծրագիրին ճարտարապետը նախագահի փեսայ եւ անոր աւագ խորհրդական Ճերըտ Քուշներն է:

ՍՈՒՐԲ ՍԱՐԳԻՍԻ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՍՈՎՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Ժողովուրդը Սուրբ Սարգիսի տօնը նշած է բազում սովորութիւններով: Այդ օրը կը կազմակերպուէին զանգուածային ուխտագնացութիւններ դէպի Ս. Սարգիսին նուիրուած սրբավայրեր, որոնց թիւը բաւական շատ էր Հայաստանի մէջ:

ԿՈՆԴԵՑԻՆ

ԵՐԱՄ

«Դեռ բան չես տեսել», ներսէս ըսեր էր մտքիս մէջ դրոշմուած Կոնդեցին, եւ քաջալերէր, որ աւելի եւս խորանամ դէպի գողտրիկ ծալքերը Կոնդին։
Ցարական ժամանակաշրջանի բնակելի տան շինութիւնը թողելով ետիս, բարձրացայ փոքր զառիվերն ի վեր, որու ծայրէն բոլորովին այլ տիպի եւ գոյնի Կոնդ մըն էր, որ կը կանչէր։ 

ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ՝ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԻՆ

Գրաբարէ թարգմանեց՝
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Խօսք. «Բայց անոնցմէ ոչ ոք հարցուց» (Յհ 4.27):
Մեկնութիւն.
Նախ՝ որովհետեւ զՔրիստոս կը պատուէին, երկրորդ՝ որովհետեւ կ՚ամչնային, երրորդ՝ որովհետեւ կը վախնային:

ԹՆՃՈՒԿԸ

ՍԱՐԳԻՍ ՓՈՂՕՂԼԵԱՆ

Զինուորական մը պուտտաեականի մը հարց կու տայ, թէ ի՞նչ է այս նոր շարժումին խորքը, ուսմունքը. «Չարիք չընել, բարին ընել եւ միտքը մաքրազատել»: Ա՛յս է կ՚ըսէ: «Այս վեց տարեկան տղան ալ գիտէ» կ՚ըլլայ պատասխանը, որուն պուտտաեականը կը պատասխանէ. «Վեց տարեկանը գիտէ, բայց վաթսուն տարեկանն ալ անկարող է իրագործել»:

ՌՈՒՍԱՑ ՓՈՒԹԻՆԸ ԱՌԱՅԺՄ ԱՆՓՈԽԱՐԻՆԵԼԻ Է

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

15 յունուարին բաւական անսպասելի իրադարձութեամբ մը՝ Ռուսաստանի Դաշնութեան կառավարութիւնը ներկայացուց իր հրաժարականը։ Անսպասելի, որովհետեւ մինչ այդ ռուսաստանեան «պալատական» մամուլի ներկայացուցիչներ ոչ մէկ լուր կամ վերլուծական գրած էին երկրին համար բաւական տարողունակ եւ նոյնքան «իմաստալից» այս յոյժ կարեւոր զարգացումին մասին։

Էջեր