Հարթակ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՆ ԱԿՆԱՐԿՆԵՐ

Ա­ՆԻ ԲՐԴՈ­ՅԵԱՆ-ՂԱԶ­ԱՐԵԱՆ

Զատկուան սեղանը զարդարուած է. չոր ճիւղին վրայ տեղաւորուած արհեստական վարդագոյն փնջիկները գարնանային գեղեցկութեամբ մը օժտած են սենեակը, ուր նաեւ թռչուններու մանր հաւկիթներով զարդարուն կեղծ բոյները գարնան ծնունդի խորհրդանշանին կ՚ակնարկեն: Անդին Զատկուան կարկանդակներու համաչափ շարուածքը ու մանաւանդ արեւելեան համեմներուն բոյրը զգլխիչ է, հայկական գինիի շիշն ու գունաւոր հաւկիթներու կողովը ամբողջացուցած են կարծես այս գեղեցկութիւնը…, բայց ո՛չ, հոն ափսէի մը պարունակութեամբ հայկական խմորեղէնը՝ Զատկի կուլիչը, քաղցր հիւսուած հացը աչք կը քթթեն. նախկինին վրայ նոր սովորութիւն մը աւելցուած, նորին ընտելացում մը ըլլայ կարծես այս տեսարանով հաղորդուածը:

ՅԻՆԱՆՑ

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Մեր Տիրոջ եւ Փրկիչին Յիսուս Քրիստոսի Սուրբ եւ Հրաշափառ Յարութեան յաջորդող յիսուն օրերը, մեր Սուրբ Եկեղեցւոյ սրբազան հայրերը սահմանած ու կոչած են Յինանց կամ Յինունք անունով: Այս շրջանին, Եկեղեցին ամէն օր կը տօնախմբէ իր Հիմնադիրին՝ Քրիստոսի Սուրբ Յարութիւնը:

ՄԿՐՏՈՒԹԻՒՆ. ԿՐՕՆԱԿԱՆ ԹԷ՞ ԱԶԳԱՅԻՆ

ՀՐԱԿ ՓԱՓԱԶԵԱՆ

Ցատկելով մեքենաշարժ նաւուն վրայ, պիտի բարձրանայի վերի յարկ, եթէ օրը արեւոտ էր։ Ուղղութիւնս դէպի Պոլսոյ Ասիական ափը պիտի ըլլար։ Սպիտակ պոչ մը թողելով իր ետին, նաւը պիտի հատէր կապոյտը Վոսփորին։ Տասնհինգ-քսան վայրկեան ետք պիտի իջնէի Սկիւտարի ափը, անմիջապէս զգալով, որ եկած եմ Արեւելք։

ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐ ԵՒ ԱՆՈՆՑ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ (ՇՆՈՒՏԱ Գ. ՀԱՅՐԱՊԵՏ)

Արաբերէնէ թարգմանեց՝ 
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Հարցում.- Գիրքի մը մէջ հետեւեալ հարցումին հանդիպած եմ. յստակեցում կ՚ուզեմ:
«Ի՞նչ էր Յիսուսի աւարտը յարութենէն ետք»:

 

ԱՄԵՐԻԿԵԱՆ ԲԱՐՔԵՐ

ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

Ընդհանրապէս ոգելից ըմպելիքներու, ոսկերչատուներու եւ թանկագին իրերու խանութները, ինչպէս նաեւ դրամատուները թիրախը կը հանդիսանան նշանաւոր գողերուն՝ որովհետեւ անոնց գողօնը պարարտ է։
Վերոյիշեալ ընդհանրացումին մէջ սակայն միշտ ալ կան բացառութիւններ եւ այսօրուան մեր նիւթը կը կեդրոնանայ այդ բացառութիւններէն՝ անսովոր թիրախի մը շուրջ, որ խորապէս ազդած է շրջանի բնակչութեան վրայ։

ՆԱՅՈՒԱԾՔՆԵՐ

ԱՆԻ ԲՐԴՈՅԵԱՆ-ՂԱԶԱՐԵԱՆ

Գարունը իր զով թեւերով պարուրեց մեզ դարձեալ, հայրենի զգլխիչ գարնան մեղեդին լսելի է ամէնուրեք. պատշգամէն ներս կը հոսին թռչուններու գեղգեղանքը, նորափթիթ տերեւներու թարմ կանաչը աչք կը քթթէ, ծաղկած ծիրանիները, կեռասենիները անզուգական գեղեցկութեամբ մը կ՚օժտեն այս պաստառը. արեւը վերէն ժպիտով կը հետեւի անցուդարձին:
Դուրսէն լսուող պոռչտուքը կ՚ընդհատէ պահին գեղեցկութիւնը:

ՔՐԻՍՏՈՍԻ ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ԱՆՄԱՀՈՒԹԵԱՆ ՈԳԻԻ ՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹԵԱ՛ՄԲ ԿԵԱՆՔԴ ԱՊՐԷ

ԱԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱԼԱՅՃԵԱՆ

«Եթէ Քրիստոս յարութիւն առած չէ՝ զուր է մեր քարոզութիւնը, զուր է նաեւ ձեր հաւատքը» (Ա.Կր 15.14)։
Քրիստոնէութեան ջատագով ու բանիբուն քարոզիչ, յարութեան գաղափարին եւ իրողութեան մեծագոյն պերճաբան եւ հզօրաշեշտ ախոյեան՝ Պօղոս առաքեալի քարոզչական գործունէութիւնը ո՛չ միայն քրիստոնէութեան, այլեւ ամբողջ աշխարհի կրօնական պատմութեան մէջ բացառիկ երեւոյթներէն մին հանդիսացած է։

ԶԱՏԻ՜Կ Է, ԶԱՏԻ՜Կ, ՍՈՒՐԲ ԶԱՏԻ՜Կ

ԱՐԵՒԻԿ ՊԱՊԱՅԵԱՆ

-Մայրի՛կ, ի՞նչ է Զատիկը,- հարցուց հնգամեայ Արամիկը, որ խաղալիքները մէկ կողմ ձգելով դրան ծայրէն ուշադիր կը հետեւէր մօրը։
-Զատիկը Յիսուս Քրիստոսի հրաշափառ Յարութեան տօնն է,- ժպտուն պատասխանեց մայրը ու շարունակեց խոհանոցի մէջ տօնական պատրաստութիւնները։ 

Էջեր