Եկեղեցական

ՀՈԳԵՒՈՐ ՏԱՃԱՐՆԵՐ

Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի գահակալութեան 19-րդ տարեդարձը:
Վեհափառ Հայրապետը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի մէջ շաբաթավերջին հիւրընկալեց ՀՅԴ-ի ներկայացուցիչները:

ԳՀԽ-Ի ՆՍՏԱՇՐՋԱՆ

Ե­րէկ, Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սի բարձր նա­խա­գա­հու­թեամբ, Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ սկսաւ Գե­րա­գոյն հո­գե­ւոր խոր­հուր­դի (ԳՀԽ) ընդ­լայ­նուած կազ­մով նստաշր­ջա­նը։ 
Ժո­ղո­վը բա­ցուե­ցաւ Տէ­րու­նա­կան ա­ղօթ­քով, ա­պա Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տը ող­ջու­նեց ԳՀԽ­-ի ան­դամ­նե­րը։ 

ԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ԽԹԱՆՈՒՄ

Ամենայն Հայոց Վեհափառ Հայրապետն ու Սրբազան Պապը արծարծեցին Երուսաղէմի մէջ եկեղեցիներու իրաւունքներուն վերաբերեալ խնդիրներ:
Վատիկանի նախընթաց օրուան հանդիպման ընթացքին օրակարգի վրայ եկան նաեւ Մերձաւոր Արեւելքէ ներս քրիստոնեայ համայնքներու դիմագրաւած հարցերը:

ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԸ Կ՚ԱՅՑԵԼԷ ԻՏԱԼԻԱ

Ամենայն Հայոց Տ.Տ. Գարեգին Բ. Կաթողիկոսը այսօր կը ժամանէ Միլանօ։ Ինչպէս հաղորդած էինք, հովուապետական այցելութիինը տեղի կ՚ունենայ՝ Միլանոյի Ս. Քառասուն Մանկանց եկեղեցւոյ օծման 60-ամեայ յոբելեանին առթիւ։ 

ՀԱՄԱՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՕՐԱԿԱՐԳ

Գանատայի վարչապետը շաբաթավերջին ջերմ այցելութիւն մը տուաւ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին:
Ամենայն Հայոց Տ.Տ. Գարեգին Բ. Վեհափառ Հայրապետը վստահութիւն յայտնեց, թէ Ճասթին Թրիւտօ ապագայի իր տեսլականով մեծ նպաստ մը կը բերէ խաղաղ աշխարհի կառուցման՝ որպէս երիտասարդ ու եռանդուն առաջնորդ:

ՏՈՀ­ՄԻԿ ԿՐԹՈՒԹԻՒՆ

ԿՈ­ՐԻՒՆ Ա. ՔՀՆՅ. ՖԷ­ՆԷՐ­ՃԵԱՆ

Առաջին անգամ նախակրթարանի տարիներուն լսած էի տոհմիկ բառը։ Այդ օրերուն կարծեմ հայերէն բառեր աւելի կը հնչէին մեր ականջներուն։ Տոհմիկ բառը կը գործած-ւէր հետեւեալ նախադասութեան մէջ «Տոհմիկ հայկական կրթութիւն»։

Էջեր