Եկեղեցական

ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԸ ՏԵՍԱԿՑԵՑԱՒ ԹԻՖԼԻԶԻ ՄՕՏ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՆՈՐԱՆՇԱՆԱԿ ԴԵՍՊԱՆԻՆ ՀԵՏ

Ամենայն Հայոց Տ.Տ. Գարեգին Բ. Կաթողիկոսը երէկ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի մէջ ընդունեց Թիֆլիզի մօտ Հայաստանի դեսպան Ռուբէն Սատոյեանը։ Շնորհաւորելով դեսպանը նշանակման առթիւ՝ Վեհափառ Հայրապետը անոր մաղթեց արդիւնաւէտ առաքելութիւն՝ ի զօրացումն երկու երկիրներու գործակցութեան, ինչպէս նաեւ հայ ու վրաց ժողովուրդներու դարաւոր բարեկամութեան առաւել ամրապնդման։

ՄԱՅՐ ԱԹՈՌԷՆ ՆՈՐ ՈՒ ՇԱՏ ԱՐԺԷՔԱՒՈՐ ԳԻՐՔ ՄԸ

Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի հրա­տա­րակ­չու­թեան բա­ժի­նը վեր­ջերս նոր գիրք մը լոյս ըն­ծա­յեց՝ Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սի օրհ­նու­թեամբ եւ «Սար­գիս Գաբ­րիէ­լեան» հիմ­նադ­րա­մի մե­կե­նա­սու­թեամբ։ Թով­մա Մե­ծո­փե­ցիի «Յի­շա­տա­կա­րան»ն է այս մէ­կը։ Բնագ­րին զու­գա­դիր՝ գոր­ծը կը բո­վան­դա­կէ գրա­բար եւ աշ­խար­հա­բար։

Էջեր