Ընկերա-մշակութային

ՏԽՈՒՐ ՏԱՐԻԻ ԱՒԱՐՏԸ

ԱՐԵՒԻԿ ՊԱՊԱՅԵԱՆ

Երբեմն կ՚ուզես միտքերդ ի մի բերել, սակայն չես յաջողիր: Ցիրուցան են եւ անհնազանդ, ո՛չ մէկ կերպով կ՚ուզեն ենթարկուիլ քեզի: Մէյ մըն ալ յանկարծ, անսպասելի՝ ուրիշի մը քով կը գտնես այն, ինչ որ դուն ըսել կ՚ուզես:

ԴՊՐԵՎԱՆՔԵԱՆ ՔԱՐՈԶՆԵՐԸ՝ ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ, ՆՈՐՈՎԻ…

ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Երեւանի Զօրաւոր Սուրբ Աստուածածին եկեղեցին տօնական այս օրերուն ընթերցողի սեղանին դրած է ուշագրաւ գիրք մը. վերահրատարակուած է «Դպրեվանքեան քարոզներ»ը, որ առաջին անգամ լոյս տեսած է 1929 թուականին՝ Փարիզ:

ԿՐԹՈՒԹԻՒՆԸ՝ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆ ՁԵՒԱՒՈՐԵԼՈՒ ՄԻՋՈՑ - Բ -

ՊԻԱՆՔԱ ՍԱՐԸԱՍԼԱՆ

Բացի դպրոցական կրթութեան համախմբող եւ համագործակցային ազդեցութենէն՝ նկատուած է, որ դպրոցներու մէջ գաղտնաբար կ՚ուսուցուին որոշ արտադասարանային նիւթեր: Կեդրոնանալով դպրոցական կրթութեան բովանդակութեան վրայ՝ Պոուլս եւ Կինթիս ցոյց տուին, որ կրթական համակարգերէ ներս կան «թաքնուած ուսումնական ծրագրեր», որոնց միջոցով ուսանողները կը սորվին կարգապահութիւն, դասակարգութիւն եւ սթաթիւքոյի նկատմամբ չէզոքութիւն։

ՆՈՐՈԳՈՒԵԼՈՒ ՀՐԱՄԱՅԱԿԱՆԸ

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

«Լեռներու ջինջ ու արձակ բնութեան կարօտն ունէի ու գեղեցիկ առտու մը մեր ուղեւորութեան ընթացքին այս տեղուանքը մեկուսացած, հովուական վրաններու հիւրն էի եղած, նոր կեանքով մը նորոգուելու [ընդգծումը մերն է], նոր կազդոյրով մը պատուաստուելու համար:

ԵՐԵՒԱՆԵԱՆ ԱԿՆԱՐԿՆԵՐ

ԱՆԻ ԲՐԴՈՅԵԱՆ-ՂԱԶԱՐԵԱՆ

Փողոցները ճոխութիւն մը կայ, Հանրապետութեան հրապարակը այս տարուան ամանորեայ հրաշքին շռայլ զգեստը սփռած է, որուն շողերը կը հասնին քովընտի փողոցները, կարծես բան մը ըսել կ՚ուզէ, աւետել կ՚ուզէ կարծես մանկական Եւրոտեսիլի հիւրերուն մասին, կարծես կ՚ուզէ պարծենալ եւ նուաճում մը ցոյց տալ, անուն մը թերեւս, որ կը տարածուի աշխարհի բոլոր ցամաքամասերը, բայց կը լսէ՞ արդեօք մօտէն-հեռուէն հասնող ձայները, սպարապետին՝ Վազգէն Սարգսեանին խօսքերը, որ ի տես այս երեւոյթին զարմացած.

Էջեր