Ընկերա-մշակութային

ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԵՐՋԱՆԿՈՒԹԻՒՆ

ԱՐԵՒԻԿ ՊԱՊԱՅԵԱՆ

Երջանկութիւնը հիւսուած է մանրաթելերով: Բաղադրատոմսի բաղկացուցիչ մասը կը կազմէ՝ ներդաշնակութիւնը, համերաշխութիւնը, փոխըմբռնումը, հանդուրժողութիւնը, համբերութիւնը, վստահութիւնը, գնահատանքը՝ համեմուած սիրով:

ԺԻՐԱՅՐ ԼԻՊԱՐԻՏԵԱՆԻ ՆՈՐ ԳԻՐՔԸ. ՀԻՆԳ ՀԱՏՈՐՆԵՐԷՆ ԵՐԿՐՈՐԴԸ

ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Պատմաբան, հասարակական, քաղաքական գործիչ եւ դիւանագէտ Ժիրայր Լիպարիտեանի «Հայաստանի երրորդ հանրապետութիւն, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտութիւն. Նիւթեր պատմութեան համար» աշխատութիւնը արդէն ընթերցողի սեղանին է: Այս հատորը դիւանագէտի՝ հինգ հատորներ ընդգրկող շարքի երկրորդն է:

ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ ԵՒ ԱՆՈՆՑ ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԸ

ՊԻԱՆՔԱ ՍԱՐԸԱՍԼԱՆ

Ներկայ դարաշրջանին բոլորս ունինք որոշ նպատակներ եւ անոնց հասնելու համար կը փորձենք զանազան մեթոտներ, կ՚անցնինք տարբեր ճանապարհներով։
Եթէ ապրէինք հինգհարիւր տարի առաջ, նոյնիսկ նախապատմական ժամանակներուն, «նախնական» ըլլալու պայմանը կը վերագրուէր նախորդ դարաշրջանին։

120-ԱՄԵԱԿ ԱՐՄԵՆՈՒՀԻ ԳԵՒՈՆԵԱՆԻ …ԵՒ ԻՐ ՄԷԿ ԳՐՈՒԹԻՒՆԸ

ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Այս տարի լրացաւ 120-ամեակը հայ երգչուհի, կրթական, մշակութային գործիչ, Մշոյ աշխարհի դուստր եւ «Տարօնի սոխակ» Արմենուհի Գեւոնեանի (ծնեալ՝ Տէր-Կարապետեան):
Արգասաւոր կեանք ապրած հայուհին կեանքէն հեռացած է 100 տարեկանին, ուստի 2022 թուականը նաեւ անոր մահուան 20-րդ տարին է:

ԿԻՐԱԿՄՈՒՏՔԻ ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ. Ո՞Վ ՀՐԱՒԻՐԵԼ

Պատրաստեց՝ ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Վաղուան ճաշու ընթերցուածները հետեւեալներն են.
Եսայիի մարգարէութենէն 37.14-38:
Պօղոս առաքեալին Թեսաղոնիկեցիներուն ուղարկած 2-րդ նամակէն 1.1-12:
Ղուկասի Աւետարանէն 14.12-24:

ՀԵՌԱՏԵՍԻԼԻ ԱՇԽԱՐՀԷՆ. ՎԵՐԱԴԱՐՁԻ ԵՒ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆԸ՝ «ԱՐՋԸ»

ՊԻԱՆՔԱ ՍԱՐԸԱՍԼԱՆ

Ազատ ժամանակս կը սիրեմ արժեւորել մերթ գիրք կարդալով, մերթ շարժանկար կամ հեռուստաշար դիտելով եւ այլն։ Երկար ժամանակէ ի վեր չէի կրնար ժամանակ յատկացնել այդ բոլորին, սակայն վերջերս ուշադրութիւնս գրաւեց կարգ մը ընկերային ցանցերու վրայ «Արջը» խորագրեալ հեռուստաշարի կապակցութեամբ կատարուած գնահատագրերը եւ ուզեցի աչք մը նետել անոր, որպէսզի պատկերացում մը ունենամ այդ գրառումներու մասին։

ԱՆՄԱՀԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐՆԵՐ ԵՒ ՄՐՄՈՒՆՋՆԵՐ…

ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Վարդահոտ մը կ՚ուղեկցէր ինծի Պոլիս գտնուելու վերջին օրերուն: Սենեակը, ուր կը մնայինք, վարդեր չկային, սրճագոյն, երկար ցօղունով տարաշխարհիկ հաստ բոյս մը կար միայն, նոյն սենեակին մէջ օդափոխիչ հոտաւէտ ցողացիրներ նոյնպէս չկային, որոնցմէ վարդի կամ ուրիշ ծաղկահոտ բուրէր:

ԲԱՐԻՆ ՑԱՆԵՆՔ, ԲԱՐԻՔ ՀՆՁԵՆՔ - Ա.

ԱՐԵՒԻԿ ՊԱՊԱՅԵԱՆ

Մեր տունը պրպտած ատեն կարելի է զանազան անկիւններէ գտնել թուղթեր: Թուղթեր՝ ոչ թէ հասարակ, այլ յոյժ կարեւոր: Տարբեր թուականներու պատկանող այդ թուղթի կտորներու վրայ ես կազմած եմ նիւթական օգնութեան ցուցակներ:

ԱԴԱՄԵԱՆ ԻՐ ՄՏԵՐՄՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ - ՏԻԳՐԱՆ ԵՍԱՅԵԱՆԻ «ԱԴԱՄԵԱՆ ԻՐ ՄՏԵՐՄՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ» ՅՈՒՇԱԳՐՈՒԹԻՒՆԸ

ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Եթէ դժուարահաճ մասնագէտներ, իր նկարչական արտադրութեանց մէջ տեսնել ուզեն մէկէ աւելի թերութիւններ, պիտի չկարենան, սակայն չխոստովանիլ, թէ ունին այնպիսի յատկութիւն մը, որ շատերուն կը պակսի եւ որ չի ստացուիր փորձառութեամբ կամ աշխատութեամբ:

Էջեր