Ընկերա-մշակութային

ՀԱՅԵՐԸ ԵՒ ՎԱԽՃԱՆԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆԸ

ԱՐԵՒԻԿ ՊԱՊԱՅԵԱՆ

Այսպիսով ի յայտ եկաւ չարը, ինչ որ կը նշանակէ «չ-արարած», «ոչ արարած»: Սուրբ Գիրքի մէջ կը կարդանք. «Աստուած ինչ որ ստեղծեց՝ բարի էր»: «Բ-ար» կը նշանակէ բնական արարած, Աստուծոյ արարած, Աստուծոյ կողմէ տրուած բնութիւն, էութիւն:

«ՓՈԹՈՐԻԿ ԿՈՎԿԱՍԻ ՄԷՋ»

ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

«Փոթորիկ Կովկասի մէջ» գիրքը 2020-ի Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմին մասին հայ, թուրք, ռուս եւ միջազգային փորձագէտներու յօդուածներու ժողովածոյ մըն է։ 2021-ին այս գիրքը հրատարակած է Մոսկուայի Ռազմավարութեան եւ թեքնոլոժիներու վերլուծութեան կեդրոնը՝ քաղաքագէտ Ռուսլան Փուխովի խմբագրումով։

ԴԻՏԵԼ ՅՈՅՍԻ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԻ ՄԸ

ՊԻԱՆՔԱ ՍԱՐԸԱՍԼԱՆ

Յաճախ կը պնդուի, թէ դժուար ժամանակներու մէջ պէտք է դիմել յոյսի փիլիսոփայի մը։ Ճիշդ այդպիսի ժամանակներուն յիշենք Արթուր Շոփենհաուըրը, որ կը համարուի յուսահատութեա՛ն փիլիսոփայ։ Սա անոր անհասկնալիութեան, ծայրայեղ յոռետեսութեան պատճառով չէ, այլ, ընդհակառակն, ան կը մտածէ այնպիսի հոգեվիճակներու մասին, որոնք յանկարծ մեզ կ՚անհանգստացնեն՝ ձանձրոյթ, առանձնութիւն պատճառելով եւ անհնար թուացող երջանկութեան գիրկը նետելով…

ԿԻՐԱԿՄՈՒՏՔԻ ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ. ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԻՆՔ ԶԱՍՏՈՒԱԾ ՏԵՍՆԵԼՈՒ

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Վաղուան ճաշու ընթերցուածէն հատուած մը վերցուած է Պօղոս Առաքեալին Կորնթացիներուն ուղղած առաջին նամակէն, ուրկէ կը քաղենք այս մի քանի համարները.

ԱՊՐՈՒԱԾ ԿԵԱՆՔԻ ՅՈՒՇԵՐ

ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

«Ապրուած կեանքի յուշեր. հոգեշունչ մանրապատումներու ամբողջական հաւաքածոյ» գիրքէն վերջին անգամ այս սիւնակով մատուցած էինք Հայց. Առաքելական Եկեղեցւոյ Հիւսիսային Ամերիկայի Արեւմտեան թեմի առաջնորդ Տ. Յովնան Արք. Տէրտէրեանի յուշերէն փունջ մը՝ զայն նուիրելով իր 65-ամեակին:

Էջեր