Ընկերա-մշակութային

Շիրակի Մարզի Երերոյքի Տաճարը

Հա­յաս­տա­նի Մշա­կոյ­թի նա­խա­րա­րու­թիւ­նը նպա­տակ ու­նի ԻՒ­ՆԷՍ­ՔՕ-ի նիւ­թա­կան մշա­կու­թա­յին ժա­ռան­գու­թեան ցու­ցա­կին մէջ ներ­կա­յաց­նել Ե­րե­րոյ­քի տա­ճա­րը:
Այս մա­սին, «Ար­մէնփ­րէս» գոր­ծա­կա­լու­թեան հետ զրոյ­ցի ըն­թաց­քին նշած է Հա­յաս­տա­նի Մշա­կոյ­թի փոխ-նա­խա­րար Ա­րեւ Սա­մուէ­լեան։

«ԿԵԱՆՔԻՍ ՅՈՒՇԵՐԸ»

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Յուշագրային գրականութիւնը միշտ փնտռուած ժանր մը եղած է: Դժբախտաբար, հայ գրականութեան մէջ գրողները յաճախ չեն դիմած վաւերագրական այդ ժանրին, որուն միջոցաւ հնարաւոր կ՚ըլլար ծանօթանալ անոնց կեանքի յատկանշական մանրամասնութիւններուն:

ԻՆՉՊԷ՞Ս ԹԱԿԵԼ ՅԱՋՈՂՈՒԹԵԱՆ ԴՈՒՌԸ

Ա­ԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱ­ԼԱՅ­ՃԵԱՆ

​Յաջողութեան դուռը բոլորին առջեւ բաց է, բայց յաջողութեան տանող ճամբան իւրաքանիւր էակի համար տարբեր եւ ոլորապտոյտ է։ Ճանապարհորդ-յայտնագործ մարդը կեանքի խաչմերուկներուն մէջ կ՚երթեւեկէ, բազմաթիւ մարդոց դուռը կը զարնէ, յանձն առած գործին ինքզինք ամբողջապէս կը նուիրաբերէ, կը ձախողի, չի յուսահատիր եւ կրկին կը մաքառի, բայց արդեօք կը յաջողի՞…։

ՀԱՆԴԻՍԱՒՈՐ ՊԱՐԳԵՒԱԲԱՇԽՈՒՄ

Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Թէքէեան մշակութային միութեան վերջին օրերուն կազմակերպուած հերթական տարեկան մրցանակաբաշխման արարողութիւնը ստեղծեց լայն արձագանգ:
Երեւանի  համանուն կեդրոնէն ներս տեղի ունեցած հաւաքոյթէն վերջ Երուանդ Ազատեան պատասխանեց ԺԱՄԱՆԱԿ օրաթերթի հարցումներուն:
 

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐԻՉ ՄԱԼԱՔ ՔԱՐՇ ԵՒ ՎԱՐԴԱԿԱԿԱՆՉՆԵՐՈՒ ՓԱՌԱՏՕՆԸ

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Երէկ՝ 22 Մայիսին, Գանատայի մայրաքաղաքը՝ Օթթաուայի մէջ աւարտեցաւ Վարդակակաչներու նշանաւոր փառատօնը: Գանատայի մայրաքաղաքը բազմաթիւ հիւրեր ընդունեց, քաղաքին մէջ ու անոր շուրջը փառաբանուեցաւ գարնանային նրբագոյն ծաղիկը իր գունային բոլոր երանգներով:

ԵՐԵՒԱՆԻ ՇԱՐԼ ԱԶՆԱՒՈՒՐԻ ԱՆՈՒԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻՆ ՎՐԱՅ ԲԱՑՕԹԵԱՅ ՀԱՄԵՐԳ

Աշ­խար­հահռ­չակ հա­յազ­գի եր­գիչ, դա­րուն ա­րուես­տա­գէ­տը՝ Շարլ Ազ­նա­ւու­րի ծննդեան տա­րե­դար­ձը Հա­յաս­տա­նի մէջ իր ա­նուան հրա­պա­րա­կին վրայ նշե­լը ար­դէն գե­ղե­ցիկ ա­ւան­դոյթ դար­ձած է:

ՆԿԱՐԱԳՐԻԴ ՇՂԱՐՇԸ ՄԻՇՏ ԹԱՓԱՆՑԻԿ ԹՈՂ ԸԼԼԱՅ

Ա­ԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱ­ԼԱՅ­ՃԵԱՆ

Սպի­տակ եւ սեւ ե­րանգ­նե­րը գու­նա­յին աշ­խար­հին մէջ ա­մե­նէն շատ կի­րա­ռուող գոյ­ներն են։ Սպի­տա­կը բա­րու­թեան, մաք­րու­թեան, ան­մե­ղու­թեան, սրբու­թեան եւ կա­տա­րե­լու­թեան խորհր­դա­նիշ է։ 

ԱՌԱՍՊԵԼԻ ՄԸ ՅՈԲԵԼԵԱՆԸ

Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Անուանի հայագէտը Երեւանի Պետական համալսարանին մէջ իր 80-ամեակին առթիւ շահեկան հարցազրոյց մը տուաւ ԺԱՄԱՆԱԿ օրաթերթին:
Վազգէն Գաբրիէլեան. «Ուսանողներով շրջապատուած ինքզինքս շատ երիտասարդ կը զգամ, բայց երբ քիչ մը ֆիզիքական գործեր կ՚ընեմ՝ կը զգամ, թէ ոչ, այդքան չեմ»:

Էջեր