Ընկերա-մշակութային

«ՄԵՐ ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿՆ Է ՍՓԻՒՌՔԻ ՄԵՐ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԸ ԻՐԵՆՑ ՀԱՅՐԵՆԻՔԻՆ ՈՒ ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻԻՆ ԿԱՊԵԼ»

Ա­ԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱ­ԼԱՅ­ՃԵԱՆ

Ե­րի­տա­սար­դու­թիւ­նը առ­հա­սա­րակ ազ­գի մը կեն­սու­նա­կու­թեան աղ­բիւ­րը նկա­տուած է, մինչ­դեռ ան է՛ նաեւ ազ­գա­յին գոր­ծա­դիր ու­ժը, ա­նոր յա­ռաջ­դի­մու­թեան ու զար­գաց­ման կա­րե­լիու­թիւն­նե­րու շտե­մա­րա­նը։ Ե­րի­տա­սարդ­նե՛րն են ե­ղած պայ­քար­նե­րու ա­ռա­ջին ճա­կա­տը նե­տուող­նե­րը, ազ­գա­յին ի­տէալ­նե­րու ի­րա­գործ­ման ճի­գին մէջ ա­մե­նէն սուղ զո­հա­բե­րում բե­րող­նե­րը։ 

ՈՒԽՏԸ ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ (Դ.)

Ուսումնասիրեց՝ Ա­ԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱ­ԼԱՅ­ՃԵԱՆ

Աբրահամ հաւատաց Աստուծոյ խոստումին։ Այս հարցումը կասկածամտութեան արդիւնք չէ։ Աստուած Աբրահամի ըսաւ. «Ես եմ Տէրը, որ քեզ քաղդէացիներու Ուր քաղաքէն հանեցի՝ այս երկիրը բերի, զայն քեզի իբր ժառանգութիւն տալու համար», Աբրահամ ըսաւ. «Ինչպէ՞ս պիտի գիտնամ»։

ՕՐԲԷԼԻ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Ծաղկաձոր քաղաքին կեդրոնը կայ գողտրիկ թանգարան մը, որուն կից, պզտիկ հրապարակի մը վրայ, տեղադրուած է քանդակագործ Արտաշէս Յովսէփեանի կերտած Օրբէլի եղբայրներու յուշաքանդակը:

ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ ՍԱՆՈՒՑ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ԹԱՏԵՐԱԽՈՒՄԲԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ

Մխիթարեան սանուց միութեան թատերախումբը երէկ երեկոյեան գեղարուեստասէրներուն ներկայացուց «Եոլճուլար» խաղը։ Կեդրոնական սանուց միութեան հաւաքատեղիին մէջ տեղի ունեցաւ ներկայացումը։

Խաղաղութեան Պատե՞ր

 ԴՈԿՏ. ՀՐԱՅՐ ՃԷՊԷՃԵԱՆ

Պատանեկան տարիներուս Հիւսիսային Իրլանտան միշտ ալ եղած  էր մտքիս մէջ շփոթ, բայց նաեւ հետաքրքրութիւն ստեղծող երկիր մը: Նախ, որ կային երկու Իրլանտաներ, եւ միշտ չէ, որ կրնայինք այդ տարիներուն զանազանել մէկը միւսէն:

ՔՐԻՍՏՈՍ՝ ՄԵՂՔԻ ՏԻՂՄԻՆ ՄԷՋ ԹԱՒԱԼՈՂ ՄԱՐԴՈՒՆ ԱԶԱՏԱՐԱՐԸ

Ա­ԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱ­ԼԱՅ­ՃԵԱՆ

«Տիրոջ Հոգին վրաս է. որովհետեւ Զիս օծեց եւ ղրկեց՝ աղքատներուն փրկութեան աւետիս տալու, սրտաբեկները մխիթարելու, գերիներուն ազատութիւն բերելու, կոյրերուն աչքերը բանալու, հարստահարուածները ազատելու» (Ես 6.1-2։ Ղկ 5.18-19)։

ԿԵՆԴԱՆԱՍԷՐ ԸՆՏԱՆԻՔԸ

Ա­ՆԻ ԲՐԴՈ­ՅԵԱՆ-ՂԱԶ­ԱՐԵԱՆ

Հազիւ տան դռնէն ներս մտած, սպիտակ, վարդագոյն աչուկներով, փոքրիկ նապիկը ձեռքէն վար կը դնէ: Նապիկը սուրալով աջ ու ձախ կը վազվզէ: Տան մանչուկները ուրախ ճիչերով, պոռչտուքով ետեւէն կը վազեն: Է՛, ինչպէ՞ս կարելի է բռնել արագաշարժ նապիկը, որ սենեակին անկիւնները կը չափչփէ, մէյ մը հոս է, մէյ մը՝ հոն:

ՀՈԳԵՒՈՐ ԿԵՆՍԱԿԵՐՊ

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Աւագ շաբթուան օրերը, թերեւս տարուան ընթացքին եկեղեցւոյ պատգամներուն եւ ծէսերուն աւելի մօտ ըլլալու առիթներ են: Սուրբ Յարութեան տօնին նախորդող այս շաբաթը, յիրաւի հիասքանչ է իր խորհուրդով եւ բոլոր օրերուն մեզի ընծայած առիթներով:

Էջեր