Ընկերա-մշակութային

ԱՆՁՆԱՅԻՆ ԱՃԻ ԵՒ ԿԵԱՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՍՊԱՐԷԶ

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

​Կեանքը վարելու, զարգացնելու մասնագիտութիւնը (լայֆ քաուչինկը) Հայաստանի մէջ նոր զարգացող ոլորտ մըն է, որ վերջին տարիներուն մուտք գործեց մեր իրականութենէն ներս, եւ այսօր Հայաստանի մէջ կարելի է տեսնել այդ ասպարէզի կայացած ուսուցիչներ, որոնք ունին իրենց հազարաւոր աշակերտները:

ԱՍՏՈՒԾՈՅ ԸՆՏՐԵԱԼ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻՆ՝ ԻՍՐԱՅԷԼԻ ԿԱՐՄԻՐ ԾՈՎԷՆ ԱՆՑՔԸ (Ա.)

Աշխատասիրեց՝
ԱԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱԼԱՅՃԵԱՆ

Իսրայէլի ժողովուրդը երկար տարիներ Եգիպտոսի մէջ գերի մնալէ ետք, Աստուած զիրենք առաջնորդեց դէպի խոստացուած երկիր՝ Քանաան։ Սոյն աշխատասիրութիւնը կը կեդրոնանայ 13 պատմական դէպքերու վրայ, որոնցմէ ոմանք ներկայացուած են մանրամասնեալ բացատրութիւններով։

ՄԷԿ ԴԱՐՈՒ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Հայաստանի մէջ սկսած են Հայ մարմնամարզական ընդհանուր միութեան (ՀՄԸՄ) 100-ամեակի տօնակատարութիւնները, որոնք Բիւրականէն սկսան 110 մասնաճիւղերուն նուիրուած յուշաքանդակին բացումով եւ համաՀՄԸՄական 11-րդ ընդհանուր բանակումով: Տօնակատարութիւնները շարունակուեցան Երեւանի մէջ բազում ձեռնարկներով, 26 երկիրներէ աւելի քան 1200 սկաուտներ՝ 200 նախկին խմբապետներ, հարիւրաւոր ծնողներ, համակիրներ, հրաւիրեալներ եւ հիւրեր կ՚ոգեկոչեն պատմական այդ կառոյցին 100-ամեակը:

Ի՞ՆՉ ԿԸ ՊԱՀԱՆՋԷ ԻՇԽԱՆՈՒԹԵԱՆ ԴԷՄ ԿԵՆԱԼԸ

Պատրաստեց՝ ՆԱՐԷ ԳԱԼԵՄՔԷՐԵԱՆ

Մարդոց մեծամասնութիւնը կ՚ընէ այն, որ իշխանութեան գործիչները կ՚ըսեն իրենց, նոյնիսկ եթէ իրենք համաձայն չեն: Կը պարզուի, որ պատճառը ուղեղին մէջ պահուըտած է: Լաւ լո՞ւրը: Կրնայ ատիկա փոխուիլ: Այս մասին «Պի.Պի.Սի.» վերջերս հրապարակած է հետաքրքրական յօդուած մը:

ԵՍԱՅԻ ՄԱՐԳԱՐԷՈՒԹԻՒՆ (Բ.)

Աշխատասիրեց՝
Ա­ԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱ­ԼԱՅ­ՃԵԱՆ

42. Գլուխ
Այս գլու­խը մար­գա­րէու­թիւնն է խոս­տա­ցուած Մե­սիա­յին, որ պի­տի գայ։ Ե­սա­յի զայն կ՚ա­նուա­նէ Տի­րոջ Ծա­ռան։ Այս­տեղ եւս պատ­գամ է, որ Աս­տուծ­մէ ժո­ղո­վուր­դին կը փո­խան­ցուի, մխի­թա­րա­կան խօս­քեր, խոս­տում­ներ, ինչ­պէս նաեւ ար­տա­յայ­տու­թիւն­ներ։

ԱՐՈՒԵՍՏԱԳԷՏԸ

Ա­ՆԻ ԲՐԴՈ­ՅԵԱՆ-ՂԱԶ­ԱՐԵԱՆ

Հարուած մը քարին՝ անշունչին, բայց այնպիսին, որ կարծես շնչաւորի մը ուղղուած ըլլայ: Աչքերէն կրակ կը հոսի, ներսի հուրը այրած է կարծես դէմքին մաշկն իսկ, որ կարմրած, ճառագայթներուն հուրէն այրածի մը կը նմանի. խանձում մըն է ինքնին, ներքին այրում մըն է, որ կը թափի դուրս հարուածներով հաւասար, անհաւասար ու մոլորուն:

ՊՈԼՍԱՀԱՅ ԲԺԻՇԿԻՆ ԲԱՐԵՐԱՐՈՒԹԻՒՆՆ ՈՒ ՄԱՀԸ՝ ՀԱՅՐԵՆԻՔԻ ՄԷՋ

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Միացեալ Նահանգներու մէջ բժիշկները արգիլած էին Տքթ. Ճոն (Յովհաննէս) Օյունճեանին՝ օդանաւ բարձրանալ: Տարիքը այլեւս յառաջացած էր, ծերունական հիւանդութիւնները՝ սրած:

15-ԱՄԵԱՅ ՓԱՌԱՏՕՆԻՆ ԱՅՍ ՏԱՐՈՒԱՆ ԳՈՅՆԵՐԸ…

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Հայաստանի մէջ այս տարի բաւական կանուխ սկսած եւ երկար տեւած յուլիսեան խեղդող տապը չխանգարեց, որ «Ոսկէ ծիրան» շարժանկարի միջազգային փառատօնը ընթանայ իր ժամանակացոյցին համապատասխան՝ հետաքրքրական եւ վառ հիւրերով, բազմազան ձեռնարկներով, ցուցահանդէսներով, հանդիպումներով, որոնք նաեւ ամփոփեցին «Ոսկէ ծիրան»ի տանհինգ տարուան պատմութիւնը:

Սպա­սե­լով Գա­լիք Գի­տա­ժո­ղով­նե­րուն

ԱԶԱՏՈՒՀԻ ՍԻՄՈՆԵԱՆ

Հայկական Սփիւռքի ուսումնասիրութեան կեդրոնը Հայկազեան համալսարանէն ներս իր ստեղծումէն ի վեր իր աշխատանքի կիզակէտը դարձուցած է միջինարեւելեան երկիրներու մէջ բնակութիւն հաստատած հայ համայնքներու պատմական, ընկերային, քաղաքական, կրթական եւ մշակութային կեանքի արտացոլումն ու ուսումնասիրութիւնը:

Էջեր