Ընկերա-մշակութային

ՊԶՏԻԿ ՄՏԱՀՈԳՈՒԹԻՒՆ ՄԸ

ԳԷՈՐԳ ՊԵՏԻԿԵԱՆ

Ընդհանրապէս աշխարհի բոլոր քաղաքները օժտուած կ՚ըլլան մեծ ու փոքր պարտէզներով, որոնք անկասկած մեծ գոհունակութիւն կը պատճառեն բնակիչներուն: Ամերիկայի ամբողջ տարածքին կը հանդիպինք նման պարտէզներու կամ պարտիզակներու, որոնց «փարք» անունը կը տրուի:

ԱԴԱՄԵԱՆ ԻՐ ՄՏԵՐՄՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ - ՏԻԳՐԱՆ ԵՍԱՅԵԱՆԻ «ԱԴԱՄԵԱՆ ԻՐ ՄՏԵՐՄՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ» ՅՈՒՇԱԳՐՈՒԹԻՒՆԸ

ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Դարասկիզբի հայկական գեղանկարչութեան յայտնի դէմքերէն Տիգրան Եսայեան (1874-1921թթ.) ծնած է Պոլիս, ապրած ու գործած է Փարիզի մէջ, սակայն կանխահաս մահը հարուածած է զինք։
Եսայեան մասնագիտական կրթութիւնը ստացած է Պոլսոյ Գեղարուեստներու վարժարանէն ներս։ Երիտասարդ հասակէն եղած է գծագրութեան ուսուցիչ Ղալաթիոյ Կեդրոնական վարժարանին մէջ։

ԿԻՐԱԿՄՈՒՏՔԻ ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ. ԱՊՐԻԼ ԱՍՏՈՒԾՈՅ ՀԱՃԵԼԻ ԿԵԱՆՔՈՎ

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Վաղուան Ճաշու ընթերցուածները հետեւեալներն են.
Եսայիի մարգարէութենէն 36.22-37.11:
Պօղոս առաքեալին Թեսաղոնիկեցիներուն ուղղած առաջին նամակէն 4.1-11:
Ղուկասի Աւետարանէն 13.1-9:

«ԿԵԱՆՔԸ ԵՐԱԶ ՄԸՆ Է. ԱՐԹՆՆԱԼԸ ԿԸ ՍՊԱՆՆԷ ՄԵԶ»

ՊԻԱՆՔԱ ՍԱՐԸԱՍԼԱՆ

Հաղորդակցութիւնը յաճախ կը սահմանափակուի՝ որպէս հաղորդագրութեան թարգման: Այնուամենայնիւ, հաղորդակցութիւնը բարդ կառուցուածք մըն է, որ կ՚ընդգրկէ մարդու ամբողջ կեանքը։

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԷՋ՝ ԱՌԱՋԻՆ ԱՆԳԱՄ. «ԱՐԾԻՒԸ ԻՐ ԲՈՅՆԻՆ ՄԷՋ»

ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Այս տարի կը լրանայ Երեւանի «Պուքինիսթ» գրախանութի հիմնադրման 90-ամեակը: Հայաստանի հնագոյն գրախանութներէն մէկը (որ արդէն գրախանութներու ընդլայնուած ցանց-ընկերութիւն մըն է) յոբելենական տարին նշանաւորած է կարգ մը ձեռնարկներով, ինչպէս նաեւ վերահրատարակած է արժէքաւոր պատմական գիրքեր, որոնք ժամանակակից ձեւաւորումով, տպագրական նոր որակով դրուած են ընթերցողի սեղանին:

ԵՍ ՈՒ ԵՍ

ԱՐԵՒԻԿ ՊԱՊԱՅԵԱՆ

Հեծելանիւ չեմ կրնար քշել՝ հաւասարակշռութիւն չունիմ, մինչդեռ կեանքի մէջ իմ հաւասակշռութիւնը կը գերազանցէ:
Բարձրէն ալ կը վախնամ, սակայն կը ձգտիմ դէպի բարձունքներ:

ԲԱՑԱՏՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ՝ ՏՐՈՒԱԾ ՅԱԿՈԲ ՕՇԱԿԱՆԻ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԷՆ

ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Յատկանշական է, որ Յակոբ Օշականի «Խոնարհները» գիրքը ամբողջական կերպով առաջին անգամ տպագրած են անոր աշակերտները: Հրատարակչութեան անուան տեղն այդպէս ալ գրուած է «Հրատարակութիւն Յ. Օշականի աշակերտներուն»:

ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ՝ «ՀԱՆԴԷՍ ԱՄՍՕՐԵԱՅ»Ի ՅՈԲԵԼԵԱՆԻՆ

ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

​Յատկանշական է, որ Վիեննայի մէջ 1887 թուականին հիմնուած «Հանդէս ամսօրեայ» ամսագիրը այսօր կը տպուի Հայաստանի մէջ: Ամսագիրը, որ հայ մամուլի պատմութեան կարեւորագոյն անուններէն մին է, մաս կը կազմէ նաեւ աւստրահայ մամուլին, ինչպէս նաեւ իր ուրոյն տեղը ունի Աւստրիոյ մամուլի պատմութեան մէջ:

ԿԻՐԱԿՄՈՒՏՔԻ ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ. ԶԳՈՒՇԱՆԱԼ ԱԳԱՀՈՒԹԵՆԷՆ

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Այս կիրակի օրուան ճաշու ընթերցուածները հետեւեալներն են.
Եսայիի մարգարէութենէն 36.1-9:
Պօղոս առաքեալին Թեսաղոնիկեցիներուն ուղղած առաջին նամակէն 4.8-24:
Ղուկասի Աւետարանէն 12.13-31:

Էջեր