Ընկերա-մշակութային

ԱՆԳԻՆ ՄԱՍՈՒՆՔ ԱՆՑԵԱԼԷՆ

Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Մենք, նախապէս, տեղեկացուցած էինք, որ Երեւանի Մատենադարանի հաւաքածոն վերջերս համալրուած է արժէքաւոր ձեռագրով մը եւս։ 1471 թուականին Երուսաղէմի մէջ ընդօրինակուած «Հրաշափառ», «Հրաշագործ» անունով Աւետարանը իր պատուաւոր տեղը գրաւած է Մատենադարանի միւս ձեռագիրներուն շարքին:

Ա­մէն Տեղ Հայ Կայ

ՍԵԼԼԱ ԹՆՃՈՒԿԵԱՆ

Բոլորս գիտենք, որ յատկապէս Պէյրութ, Հալէպ, Մոնրէալ, Կլենտէյլ հայահոծ գաղութներ են: Այս քաղաքներուն մէջ ամէն քայլափոխի հայերէն լսելու կամ ոչ ծանօթ հայերու հանդիպիլը բնական երեւոյթ է:

ԴՐԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐ

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Ֆրան­սա­յի քա­ղա­քա­կան դաշ­տին մէջ հա­յե­րուն հա­մար դրա­կան պատ­կեր մը ստեղ­ծուած է:
Անց­նող օ­րե­րուն հա­յու­թիւ­նը հե­տաքըրք­-րող լուր մը եւս ե­կաւ Ֆրան­սա­յէն. Լիո­նի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի խոր­հուր­դի ար­տա­կարգ նիս­տին ըն­թաց­քին քա­ղա­քա­պետ ընտ­րուած է ֆրան­սա­հայ Ժորժ (Գէորգ) Քե­փե­նե­քեան: 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՐԾԱԹԵԱՅ ԳՕՏԻՆԵՐՆ ՈՒ ՍՊԱՍՆԵՐԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒԵՑԱՆ ՀԱՆՐՈՒԹԵԱՆ

Արծաթեայ հայկական գեղեցիկ գօտիները, բաժակները եւ սպասքի այլ պարագաները, որոնք կը պատկանին Հայաստանի Տնտեսութեան նախարարութեան «Թանկարժէք մետաղներու եւ թանկարժէք քարերու պետական գանձարան»ին, վերջերս ցուցադրուեցան Յովհաննէս Շարամբէեանի անուան ժողովրդական արուեստի կեդրոնէն ներս: Ներկայացուեցան գործակալութեան ազգային պահեստանոցի պատմամշակութային արժէքներու 51 նմոյշ:

ԱԹՈՌԱՄՈԼՈՒԹԻ՞ՒՆ, ԹԷ՞ ԸՆՉԱՔԱՂՑՈՒԹԻՒՆ

Ա­ԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱ­ԼԱՅ­ՃԵԱՆ 

Երկուորեակ անուանումը առհասարակ կը տրուի այն երեխաներուն, որոնք մէկ մօր արգանդէն դուրս եկած են եւ իրարու կապուած են՝ թէ՛ արեամբ եւ թէ նմանութեամբ…։ Մարդուն նկարագրային գիծերուն մէջ ալ երկուորեակ մարդախանձ մոլուցքներ կան, որոնք մարդս իր արժանիքներէն եւ կոչումէն ամբողջապէս կը հեռացնեն ու ցոփապաշտութեամբ կը մոլեգնեն։

ՎԱՐ­ԴԱ­ՎԱՌ

Վարդավառը քրիստոնէական հինգ տաղաւարներէն մէկն է եւ կը կոչուի «Այլակերպութեան» կամ «Պայծառակերպութեան» տօն։ Վարդավառը շարժական տօն է. անիկա կը նշուի Զատիկէն 98 օր ետք եւ կրնայ իյնալ Յունիս 28-էն Օգոստոս 1-ի միջեւ։

ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՎԱՒԵՐԱԳՐԵՐ

Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Հայաստանի Ազգային արխիւի տնօրէն Ամատունի Վիրաբեան բացառիկ հարցազրոյց մը տուաւ ԺԱՄԱՆԱԿ օրաթերթին՝ կառոյցի ծրագրերուն առընչութեամբ:
«Հայ Եկեղեցւոյ կալուածները Օսմանեան կայսրութեան մէջ» գիրքը կ՚ընդգրկէ՝ բացի բուն եկեղեցական շինութիւններէն, հողամասեր, հիւրատուներ, խանութներ, դպրոցներ…

Մա­լա­լա Եու­սուֆ­զայ Ա­ւար­տեց Դպրո­ցը

ՆԱՐԷ ԳԱԼԵՄՔԷՐԵԱՆ

Կիներու իրաւունքներու համար պայքարող փաքիստանուհի Մալալա Եուսուֆզայ, որ ամբողջ աշխարհի մէջ մեծ ճանաչում նուաճած է հայրենիքին մէջ յանուն կիներու կրթութեան իրաւունքի եւ այլ անարդարութիւններու դէմ պայքարելով, տեղեկացուց, որ աւարտած է դպրոցը:

Էջեր