Ընկերա-մշակութային

ԷՎԵՐԵՍՏԻ ԱՆԼՈՅԾ ԱՌԵՂԾՈՒԱԾԸ

ՊԻԱՆ­ՔԱ ՍԱ­ՐԸԱՍ­ԼԱՆ

Էվերեստը 8848 մեթր բարձրութեամբ աշխարհի ամենաբարձր լեռն է, որ կը գտնուի Նեփալի եւ Չինաստանի սահմանագծին վրայ։ Թէեւ ամբողջ աշխարհին այս հզօրագոյն լեռը ծանօթ է Էվերեստ անունով, սակայն ան ունի այլ անուններ. թիպետցիներ լեռը անուանած են Չոմոլունկմա, որ կը նշանակէ «ձիւներու մայր աստուածուհի», իսկ նեփալցիներ լեռը կոչած են Սակարմաթհա՝ «Տիեզերքի մայրը»։

«ԻՆՉՈ՞Ւ ՀԱՄԱՐ Կ՚ԱՊՐԻՄ»

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

«Ինչո՞ւ համար կ՚ապրիմ». վստահաբար այս հարցումը մեզմէ իւրաքանչիւրս մինչեւ այսօր գէթ մէկ անգամ հարցուցած է ինքն իրեն: Պատասխա՞նը, նայած մեր ներքին մարդուն, մեր ընկալումներուն, մեր համզումներուն եւ մեր ապրումներուն, որոնք ընդհանուր առումով հիմնուած են մեր ստացած կրթութեան ու դաստիարակութեան եւ ապրած միջավայրին վրայ:

ՊԱՄ, ԵՐԵՒԱՆ, ՊԱՄ (14)

ԵՐԱՄ

Շաբաթ մը անց Երեւանի ճանապարհին էր արդէն Զանան։
Շատ կանուխ, դեռ լոյսը չծագած արթնցած եւ դուրս ելած էին Ֆարզատ քեռիի հետ. անձայն լքած էին տան բակը, որ իր տժգնութեամբ դրոշմուած պիտի մնար Զանայի մտքին ու յիշողութեան մէջ դեռ տարիներ. քալած էին Տարվազէ Ղարի նեղ ու խոնաւ փողոցներուն մէջէն, ելած դուրս, հասած հոն, ուր քեռին կը կայանէր խոշոր բեռնակառքն իր. ճամբայ ելած։

«ԼՈՂԱՑՈՂ ՈՒՀԱՆԸ»

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Ո՞ր երկիրը առաջին անգամ պիտի նկարահանէ «Ադամանդեայ արքայադուստր» («Diamond Princess») անունով նաւուն մասին առաջին շարժապատկերը: Մինչ բեմադրիչները կը քննարկեն քորոնա վարակի թիրախ դարձած նշանաւոր ճամբորդանաւուն մասին ժապաւէն մը ստեղծելու գաղափարը եւ բեմագրութիւններ կը գրուին, անդին «Ադամանդեայ արքայադուստր» նաւը գործածութեան յանձնած ծովային ճամբորդական ընկերութիւնը կը հաշուէ իր վնասները, զորս կրած է քորոնաժահրի ընթացքին:

«ՋԱՀՈՎ ԿԻՆԸ»

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Բրիտանացի նշանաւոր հիւանդապահուհի Ֆլորանս Նայթինկէյլի ծննդեան օրը՝ մայիս 12-ը, աշխարհի մէջ կը նշուի Հիւանդապահուհիներու համաշխարհային օր:

ՅՈՒՍԱԴՐԻՉ ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹԻՒՆ ՄԸ՝ ՔՈՐՈՆԱՅԻ ՕՐԵՐՈՒՆ

ՊԻԱՆ­ՔԱ ՍԱ­ՐԸԱՍ­ԼԱՆ

Անսպասելիօրէն ի յայտ եկած քորոնաժահրը կը շարունակէ իր ազդեցութիւնը գործել նոյնիսկ աշխարհի ամենէն յառաջադէմ ու բարգաւաճ երկիրներուն մէջ։ Ներկայ արտակարգ ու անորոշ իրավիճակի պայմաններուն ներքեւ մարդիկ կը ջանան պահել բարձր տրամադրութիւնն ու չմատնուիլ յուսահատութեան։

ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐ ԵՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ

ՇՆՈՒՏԱ Գ. ՀԱՅՐԱՊԵՏ
Արաբերէնէ թարգմանեց՝
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Հարցում. Ոմանք կը նսեմացնեն հիւանդին զղջումին արժէքը, նկատի ունենալով, որ այն կատարուած է այնպիսի պարագայի մը, որ զինք ստիպած է զղջալու: Այս առումով հետեւեալ արտայայտութիւնը կ՚ունենան. «Հիւանդին զղջումը՝ հիւանդագին զղջում է»:

Էջեր