Ընկերա-մշակութային

ՄՏԱԾԵԼ ԶԱՅՐՈՅԹԻ ՄԱՍԻՆ -Բ-

ՊԻԱՆՔԱ ՍԱՐԸԱՍԼԱՆ

Կը շարունակենք խորհրդածել զայրոյթի զանազան երեսակներուն եւ ազդեցութիւններուն մասին։
Զայրոյթը մեր ամենահիմնական զգացումներէն մին է՝ ինչպէս սէրը, տխրութիւնը, վախը, ողորմածութիւնը կամ կարեկցանքը… 

ԴԱՆԻԷԼ ՎԱՐՈՒԺԱՆԻ ԽՕՍՔԸ՝ ԸՆԹԱՑԱՒԱՐՏՆԵՐՈՒՆ «ԵՐԵՔ ՈՍԿԵՂԷՆ ԲԱՆԱԼԻՆԵՐ՝ ՅԱՋՈՂՈՒԹԵԱՆ ԵՐԵՔ ԴՌՆԵՐ ԲԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ»

ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Ուսումնական տարուայ վերջն է՝ դպրոցական հունձքի շրջան։ Սերունդներ կը պատրաստուին հրաժեշտ տալու իրենց դպրոցական կեանքին եւ նոր կեանք մտնելու:

ՂԵՒՈՆԴ ԱՐՔԵՊՍԿ. ԴՈՒՐԵԱՆԻ «ՊԱՐԶ ՔԱՐՈԶՆԵՐ»Ը՝ ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ

ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Երեւանի մէջ հրատարակուած է Ղեւոնդ Արք. Դուրեանի «Պարզ քարոզներ»ու Ե. հատորը՝ արեւելահայերէնով:
Այս տարեսկիզբին անդրադարձած էինք, որ Երեւանի մէջ վերահրատարակուած է «Դպրեվանքեան քարոզներ»ը, որ կը պարունակէ Արմաշի եւ Երուսաղէմի դպրեվանքերուն մէջ հայ հոգեւորական գործիչ, բանաստեղծ, բանասէր, Պոլսոյ (1909-1910թթ.) եւ Երուսաղէմի (1921-1930թթ.) Հայոց Պատրիարք Ամենապատիւ Տ. Եղիշէ Արք. Դուրեանին աշակերտած հոգեւորականներու հատընտիր քարոզները, որոնք 1929 թուականին համադրած է Մանչսթըրի հայոց հոգեւոր հովիւ Ղեւոնդ Եպիսկոպոս Դուրեան: 

ՅՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐՈՒ ԵՒ ՏԵՍԱՐԺԱՆ ՎԱՅՐԵՐՈՒ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՕՐ

ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Այսօր աշխարհի մէջ կը նշուի յուշարձաններու եւ տեսարժան վայրերու համաշխարհային օրը, որ քառասուն տարուան պատմութիւն ունեցող աւանդաբար նշուող ամէնամեայ օր մըն է:

ԱՆԱԽՈՐԺ ԲԱՆԵՐ

ԳԷՈՐԳ ՊԵՏԻԿԵԱՆ

Շատ հաւանաբար ձեզի հետ ալ նման անախորժ միջադէպ մը պատահած ըլլալու է: Դէպք մը, որ անկախ քու կամքէդ, յանկարծ ծնունդ առնելով, վայրկեանին տրամադրութիւնդ քանդած, դանակոտելով ուղեղիդ բոլոր ուրախ թելերը եւ անջատելով անոնց դրական հոսանքները:

ՄՏԱԾԵԼ ԶԱՅՐՈՅԹԻ ՄԱՍԻՆ -Ա-

ՊԻԱՆՔԱ ՍԱՐԸԱՍԼԱՆ

Բացի զայրոյթէն, չկայ որեւէ զգացում, որու մասին պէտք է յաճախ ու յստակ մտածենք։ Բազում մարդիկ կը բախին զայրոյթի՝ անձնական յարաբերութիւններու, աշխատավայրին մէջ, ճանապարհին, ճամբորդութիւններու ժամանակ եւ յաճախ մեր առօրեայ կեանքի ընթացքին:

ՆՈՐ ԿԻՐԱԿԻԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴՈՎ. ՇՈՒՐԻՇԿԱՆԻ ՀՐԱՇԱԳՈՐԾ ԱՒԵՏԱՐԱՆԻ ԼՈՅՍԸ՝ ՀԱՅՐԵՆԻՔԷՆ

ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Երէկ Նոր կիրակին էր՝ Կրկնազատիկի տօնը: Աւանդոյթի համաձայն, այս տօնի առթիւ «Մեսրոպ Մաշտոց» Մատենադարանէն Մուղնիի Սուրբ Գէորգ եկեղեցի տարուեցաւ Շուրիշկանի հրաշագործ Աւետարանը:

ԿԻՐԱԿՄՈՒՏՔԻ ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ. ԿՐԿՆԱԶԱՏԻԿ - ՆՈՐ ԿԻՐԱԿԻ

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Ինչպէս Սուրբ Յարութեան տօնը նախորդող շրջանը Եկեղեցին պահեցողութեան եւ ապաշխարութեան շրջան մը կ՚անցընէ, որ ծանօթ է Մեծ պահք կամ Քառասնորդացի պահեցողութիւն անուանումով, այդպէս ալ, Սուրբ Յարութեան յաջորդող շջանը ուրախութեան եւ ցնծութեան շրջան է, որովհետեւ Եկեղեցւոյ Փեսան՝ Տէր Յիսուս հրաշափառապէս Յարութիւն առաւ, մահուամբ մահը կոխելով եւ Իր յարութեամբ մարդոց կեանք պարգեւելով:

Էջեր