Ընկերա-մշակութային

ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾԻՆԸ՝ ՀԱՅ ԳՐԱՏՊՈՒԹԵԱՆ ԿԵԴՐՈՆ

ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Հետազօտողին եւ գրասէրին սեղանը կոթողային աշխատութեամբ մը ճոխացաւ:
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի օրհնութեամբ, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հրատարակչութիւնը լոյս ընծայած է «Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինը հայ գրատպութեան կեդրոն. Հրատարակութիւններու մատենագիտութիւն (1772-1920)» աշխատութիւնը։

ԲԱՐՈՒԹԵԱՆ ՍԵՐՄԵՐ

ԱՐԵՒԻԿ ՊԱՊԱՅԵԱՆ

Աշխարհի վրայ իւրաքանչիւր գանձ իր գինը ունի, բացի արժէքներէն: Կան արժէքներ, որոնք անգին են եւ կարելի չէ դրամով ձեռք բերել: Առհասարակ զգացումները, արժէքները խանութներու մէջ չեն վաճառուիր:

ԱՄՊՐՈՊ, ՈՐՈՏ, ԿԱՅԾԱԿ, ԼԵՌՆԵՐ, ԳԵՏԵՐ, ԼԻՃԵՐ…

ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Հին ժամանակ հայերը իւրայատուկ պատկերացումներ ունեցած են բնութեան երեւոյթներուն մասին: Հայ հին առասպելներուն, վէպերուն, ասքերուն եւ աւանդազրոյցներուն մէջ դրսեւորուած են այդ պատկերացումները, որոնք այսօրուան գիտութեան տեսակէտէն թէեւ մերժելի են, սակայն անոնց մէջ ազգագրագէտներ եւ բանագէտներ կը տեսնեն մեր ժողովուրդին բնաւորութեան եւ խառնուածքին բնորոշ գիծերը:

ՀԻՆ ՅՈՒՆԱՍՏԱՆԻ ՍԱԿԱՒԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆԸ, ԱՅՍՕՐՈՒԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՈՒԹԻՒՆԸ

ՊԻԱՆՔԱ ՍԱՐԸԱՍԼԱՆ

Մենք շատ բան պարտական ենք հին յոյներուն՝ յատկապէս ներկայ քաղաքական բառապաշարի մեծամասնութեան պարագային։ Սակայն բոլորովին տարբեր են անոնց եւ մեր ժամանակներու քաղաքականութեան մասին ընկալումները։

ԶԱՆԱԶԱՆ ԱՍՔԵՐ՝ ՀԱՅ ՎԻՊԱՇԽԱՐՀԷՆ

ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Հայագէտ, ազգագրագէտ եւ մեծ գիտնական, հայ բանագիտութեան նահապետ Սարգիս Յարութիւնեան (1928-2019թթ.) ծնած է Աշոցքի շրջանի Ղազանչի գիւղը՝ ծագումով ալաշկերտցի եւ մշեցի արմատներ ունեցող ընտանիքի մը մէջ:

ԿԻՐԱԿՄՈՒՏՔԻ ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ. ՄԵՂՔ ԵՒ ՆԵՐՈՒՄ, ՀԱՒԱՏՔ, ԾԱՌԱՅԻ ՄԸ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ

Պատրաստեց՝ ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Վաղուան ճաշու ընթերցուածները հետեւեալներն են.
Եսայիի մարգարէութենէն 38.1-8:
Պօղոս առաքեալին Եբրայեցիներուն ուղղած նամակէն 1.1-14:
Ղուկասի Աւետարանէն 17.1-10:

ՇԱՐԺԱՆԿԱՐԻ ԱՇԽԱՐՀԷՆ. ԲԱՌԵՐՆ ՈՒ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԸ ԿՐՆԱՆ ՓՈԽԵԼ ԱՇԽԱՐՀԸ

ՊԻԱՆՔԱ ՍԱՐԸԱՍԼԱՆ

Կարելի՞ է, որ մարդ մը փոխէ ամբողջ աշխարհի մտածելակերպը: Միայն մարդ մը կրնա՞յ յեղափոխութիւն կատարել որեւէ դպրոցի դասարանէ մը:

ՀԱՅ ՀԻՆ ՎԻՊԱՇԽԱՐՀԸ՝ ՍԱՐԳԻՍ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆԻ ՄՇԱԿՈՒՄՆԵՐՈՎ

ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Հայագէտ, ազգագրագէտ եւ մեծ գիտնական, հայ բանագիտութեան նահապետ Սարգիս Յարութիւնեան (1928-2019թթ.) երկար տարիներ Հայաստանի զանազան համալսարաններու մէջ դասաւանդած է «Հայ ժողովրդական բանահիւսութիւն», «Հայ առասպելաբանութիւն» եւ «Հայ հին գրականութիւն» առարկաները։

Էջեր