Ընկերա-մշակութային

ԻՆՉՈ՞Ւ ՎԱՏ ԴԷՊՔԵՐ ԿԸ ՊԱՏԱՀԻՆ ԲԱՐԻ ՄԱՐԴՈՑ

Ա­ԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱ­ԼԱՅ­ՃԵԱՆ

Կա՞յ անձ մը այս երկնակամարին վրայ, որ չէ ըմպած դառնութեան կամ տառապանքի բաժակէն։ Կա՞յ գոյակ մը, որ չէ ունեցած դաժան պահեր, դառնաղէտ դժբախտութիւններ իր համակ կեանքի ընթացքին։

ԱՐՄԵՆԱԿ ԱԼԱՃԱՃԵԱՆ. ԱՌԱՍՊԵԼ ԴԱՐՁԱԾ ՄԱՐԶԻԿԸ

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Գանատական մամուլը օրերս անդրադարձած է 4 Դեկտեմբեր 2017 թուականին Գանատայի Թորոնթօ քաղաքին մէջ իր մահկանացուն կնքած առասպելական հայազգի պասքեթպոլ խաղացող Արմենակ Ալաճաճեանի մահուան: 87 տարեկանին մարզաշխարհի հսկան հեռացած է կեանքէն՝ մնալով մինչեւ հիմա աշխարհի ամենէն նշանաւոր հայ պասքեթպոլ խաղացողը:

Ար­հես­տա­գի­տա­կան Նո­րա­նոր Նուա­ճում­ներ

Պատրաստեց՝ ՆԱՐԷ ԳԱԼԵՄՔԷՐԵԱՆ

Ֆէյս­պուք ըն­կե­րա­յին ցան­ցի լրա­հո­սին մէջ փո­փո­խու­թիւն­նե­րու մա­սին յայ­տա­րա­րու­թիւ­նը ըն­կե­րա­յին ցան­ցի հիմ­նա­դիր Մարք Զու­քեր­պեր­կի «ար­ժած» է մօտ 3 մի­լիառ տո­լար:
Ան­ցեալ Ուր­բաթ, Մարք Զու­քեր­պերկ, երբ  յայ­տա­րա­րեց  ըն­կե­րա­յին ցան­ցի լրա­հո­սին մէջ ա­ռեւտ­րա­կան գոր­ծարք­նե­րու, մակ­նիշ­նե­րու եւ տե­ղե­կա­տուա­կան մի­ջոց­նե­րու հրա­պա­րա­կում­նե­րը քիչ ե­րեւ­ցող դարձ­նե­լու մա­սին, ըն­կե­րու­թեան ար­ժե­թուղ­թե­րուն ար­ժէ­քը ին­կաւ 3.9 առ հա­րիւր:

ՎԱՆԻ ԲԱՐԲԱՌԸ՝ ՄԻՇՏ ԱՊՐՈՂ

Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Վերջերս Երեւանի մէջ ուշագրաւ աշխատութիւն մը լոյս տեսաւ՝ «Բառարան Վանի բարբառի» խորագրով, որու հրատարակութեան օժանդակած է «Վասպուրական» հայրենակցական միութիւնը: Գիրքը լոյս տեսած է հայագէտ, բարբառագէտ, բանասիրական գիտութիւններու տոքթոր, Հայաստանի Գիտութիւններու ակադեմիոյ Լեզուի կաճառի աշխատակից Հայկանուշ Մեսրոպեանի աշխատասիրութեամբ, որ պատրաստուած է հայ պատմաբան, թարգմանիչ, պատմական գիտութիւններու թեկնածու Յարութիւն Թուրշեանի՝ 1959-ին գրած ձեռագիրներուն հիման վրայ:

ՍԱՄԱԹԻՈՅ ԸՆՏԱՆԻՔԸ ՈԳԵԿՈՉԵՑ ՄԵԾ ԼԵԶՈՒԱԲԱՆ ՈՒ ԲԱՆԱՍԷՐ ՀՐԱՉԵԱՅ ԱՃԱՌԵԱՆԸ՝ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹԵԱՄԲ ԻՐ ԱՆՈՒԱՆԱԿԻՑ ԹՈՌԱՆ

Սամաթիոյ ընտանիքը երէկ երեկոյեան ոգեկոչեց անմահ լեզուաբան ու բանասէր Հրաչեայ Աճառեանը։ Հայ մշակոյթի այս մեծ նուիրեալը վերյիշուեցաւ՝ մասնակցութեամբ իր անուանակից թոռան։

ՊԱՊԷՍԵԱՆԻ «ՀԱՆՐԱԳԻՏԱԿ»Ը

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Այ­սօր, երբ հա­մա­ցան­ցա­յին ո­րո­նո­ղա­կան հա­մա­կար­գե­րը լե­ցուն են զա­նա­զան նիւ­թե­րով, տե­ղե­կա­տուու­թիւն հա­ղոր­դող զա­նա­զան կայ­քէ­ջե­րով, կան տա­կա­ւին գիր­քեր, ո­րոնք կը շա­րու­նա­կեն մնալ սե­ղա­նի վրայ եւ մրցա­կից ըլ­լալ հա­մա­ցան­ցի անսպառ շտե­մա­րան­նե­րուն:
Այդ գիր­քե­րէն է 1922 թուա­կա­նին Պոլ­սոյ մէջ լոյս տե­սած «Հան­րա­գի­տա­կ­»ը՝ հե­ղի­նա­կու­թեամբ քար­տէ­սա­գիր Յով­հան­նէս Պա­պէ­սեա­նի, որ հե­ղի­նակն է նաեւ «Հայ ատ­լա­ս­»ին:

ՀԱՅ ՄԵԾ ՅՕՐԻՆՈՂՆԵՐՈՒ ՄԱՍԻՆ ԳԻՐՔ

Mc2 հրատարակչութիւնը վերջերս լոյս ընծայած է «Musikimize Renk Katanlar» անուանեալ գիրքը, որու հեղինակն է Ահմէտ Ֆեւզի Օքէր։ Այս գիրքը ձօնուած է հայ յօրինողներու, որոնց մասին տրուած են կենսագրական տեղեկութիւններ։

ԱՐՏԱՍՈՎՈՐ ՈՒ ՊԱՏՈՒԱԿԱՆ ՀԻՒՐ

Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Մեծ լեզուաբանի անուանակից թոռը յառաջիկայ շաբաթ առաջին անգամ պիտի այցելէ Իսթանպուլ:
Հրաչեայ Աճառեան այժմէն ոգեւորուած է՝ Սամաթիոյ մէջ իր նախնիներու բնակարանը տեսնելու սպասումով:

Էջեր