Ընկերա-մշակութային

ԱՆ ԻՄ ՀԵՐՈՍՆ Է

ԱՐԵՒԻԿ ՊԱՊԱՅԵԱՆ

Արցախեան ազատամարտի ամենաթէժ շրջանին ծնած է իմ հերոսը՝ ինձմէ տարի մը պզտիկ:
Մայրս կարծես զատողութիւն կը դնէր մեր միջեւ՝ մշտապէս պաշտպանելով փոքրը: 

ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ ԱՄԵՆԱՈՒՇԱԳՐԱՒ «ԽԱԲԷՈՒԹԻՒՆԸ»

ՊԻԱՆՔԱ ՍԱՐԸԱՍԼԱՆ

Կեանքը փորձառութիւններու, անակնկալներու, ուրախութիւններու, տխրութիւններու, նաեւ զայրոյթներու շղթայ մըն է։ Գրեթէ ամէն օր աշխարհի վրայ կը պատահին զարմանալի դէպքեր, որոնք ազդեցութիւն կ՚ունենան կա՛մ միայն անհատի մը եւ կամ զանգուածներու վրայ։

ՊԱՄ, ԵՐԵՒԱՆ, ՊԱՄ (50)

ԵՐԱՄ

Յաջորդ առաւօտ կանուխ կայարան փութաց Զանան։ Գտաւ Վանաձոր մեկնող փոքր հանրակառքը, վճարեց հազար դրամ, նստաւ վարորդի կողքին։ Երբ վստահ էր արդէն, վերցուց հեռախօսը եւ գրեց. «Երկու օրից Պամ. Պէտք է տեսնեմ քեզ. Հիմա՝ դէպի Վանաձոր»։

ԵՂԻՇԷ ԹԱԴԷՈՍԵԱՆ-150

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Այսօր հայ գեղանկարչութեան դասականներէն մէկուն՝ բնանկարչութեան եւ դիմանկարչութեան վարպետ Եղիշէ Թադէոսեանին 150-ամեակն է: Անոր 150-ամեակի նիւթին կարելի է սկսիլ Կոմիտասի մասին յիշատակումով, քանի որ վերջին կտաւը, որ Թադէոսեան նկարած է, Կոմիտասը պատկերող նշանաւոր կտաւն է:

Էջեր