Ընկերա-մշակութային

ԸՆԿԵՐԱՅԻՆ ԵՐԿՍԱՅՐԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ

ՊԻԱՆՔԱ ՍԱՐԸԱՍԼԱՆ

Ընկերային ցանցերը դարձած են գրեթէ ամբողջ մարդկութեան հասարակաց «կախեալութիւնը»։ Ընկերային ցանցերը, որոնք դեռ քանի մը տարի առաջ սկսան գործածուիլ, դարձան մեր կեանքի անբաժանելի մէկ մասը, որմէ հրաժարիլ անկարելի կը թուի այսօր։

ԱԲՐԱՀԱՄ ԱԼԻՔԵԱՆԻ ԱՆՏԻՊՆԵՐՈՒՆ ՃԱԿԱՏԱԳԻՐԸ

ՅԱՐՈՒԹ ԿԻՒԼԻՒԶԵԱՆ

Նկատի ունենալով, որ մեր ընթերցողներէն շատեր կրնան ծանօթ չըլլալ Աբրահամ Ալիքեանի գրականութեան՝ անցեալ երկուշաբթի օրուան թիւին մէջ յարմար նկատած էի տալ անոր թարգմանած բանաստեղծական կտորներէն մէկը՝ Էտկար Ալան Փոյի «Ագռաւը» գլուխ գործոցը: Հոն ի յայտ կու գայ Ալիքեանի թէ՛ բանաստեղծական ու թէ՛ թարգմանչական տաղանդն ու կարողութիւնը:

ՁՄԵՐՈՒՄ

ԵՐԱՄ

Փակ է ամէն ինչ, փակ է ամէն տեղ։
Պարփակ ենք բոլորս, համայնաբար, սգաբեր մշուշի մէջ։ Պատուհաններու ու դռներու ետին քաշուած, ամէն մէկս իր պատեանին մէջ, ձմերումի մէջ ենք։ Համապարփակ լռութիւն ու խաղաղութիւն կը տիրէ։

ՄԷԿ ՀՈԳԻՆ ԿՐՆԱՅ ՓՈԽԵԼ

ԱՐԵՒԻԿ ՊԱՊԱՅԵԱՆ

Երկրի մը ղեկը ոչինչով կը տարբերի ինքնաշարժի, հանրաշարժի, շոգեկառքի, օդանաւի կամ նաւի ղեկէն: Բոլոր պարագաներուն բարեյաջող ճամբորդութիւնը, թռիչքը կամ վայրէջքը կախեալ է մէկ հոգիէն՝ շարժավարէն, նաւաստիէն կամ օդանաւորդէն:

ՅԵՂԱՓՈԽՈՒԹԻՒՆՆ ՈՒ ԵԱԳՈՒՊԵԱՆ ՇԷՆՔԸ

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Տասը տարի առաջ, յունուար ամսուն, Եգիպտոսի կառավարութիւնը երկրին մէջ ժամանակաւորապէս արգելափակեց հեռաձայնային հաղորդագրութիւններու ծառայութիւններն ու համացանցը, այդպիսով դարձաւ առաջին երկիրը, որ ժամանակաւորապէս արգելափակած է համացանցը ամբողջութեամբ:

ՍՏՈՐԱԿԱՅՈՒԹԵԱՆ ԲԱՐԴՈՅԹԸ՝ ԸՍՏ ԱԼՖՐԷՏ ԱՏԼԷՐԻ

ՊԻԱՆՔԱ ՍԱՐԸԱՍԼԱՆ

Ալֆրէտ Ատլէր յայտնի հոգեբան մըն է, որ ստորակայութեան, անարժէքութեան զգացումը կը դիտարկէ՝ որպէս անձի զարգացման մէջ հիմնաքարային դերակատար։ Ան կը պնդէ, թէ մարդ կը ձգտի կատարելութեան, քանի որ մարդիկ միշտ կը ձգտին հասնիլ անձնական մեծ կարեւորութիւն ներկայացնող նպատակներու։

«THE RAVEN»

ՅԱՐՈՒԹ ԿԻՒԼԻՒԶԵԱՆ

Թերեւս ոմանք տարակարծիք գտնուին ինծի՝ ըսելով, թէ անծանօթ բանաստեղծ մը նախ իր ինքնագիր գործերով կը ծանօթացնեն ընթերցողներուն ու ոչ թէ այլ լեզուներէ կատարած թարգմանութիւններով կամ փոխադրումներով: Որոշ չափով համամիտ եմ:

Էջեր