Ընկերա-մշակութային

ԴԱՒԻԹ ՎԱՆԵԱՆ. «ԲԱՐԵՒ ՁԵԶ ՀԱՅՈՒԹԻՒՆ ԱԽՊԵՐՈՒԹԻՒՆ»

Տեսակցեցաւ՝ ԱՐԵՒԻԿ ՊԱՊԱՅԵԱՆ

Գողտրիկ, դրախտավայր Արցախը աշխարհին ներկայացնելու, համայն հայութիւնը մէկտեղելու սրբազան գործին է լծուած արցախցի զուարճասէր՝ Դաւիթ Վանեան։ Ղարաբաղի մաքուր օդի մէջ ծնած ու սնած, արցախցիին յատուկ հիւրընկալութեամբ ու ազնուութեամբ հասակ առած պատուարժան Դաւիթի նպատակն է՝ օգնել իր երկրին։

MARVEL-Ի ԲԱԶՄԱԶԱՆ ՏԻԵԶԵՐՔՆԵՐԸ

ՊԻԱՆՔԱ ՍԱՐԸԱՍԼԱՆ

Marvel ընկերութեան անսահման տիեզերքի մասին անշուշտ կարելի չ՚ըլլար հակիրճ տողերով արտայայտուիլ, քանի որ տասնամեակներ շարունակ իր երդիքին տակ արտադրուած քանի-քանի գործեր անդադար կը շարունակեն հրապուրել ու կախարդել զանազան տարիքէ մարդիկ։

ՀԱՐՑԱՔՆՆՈՒԹԻՒՆՍ...

ԳԷՈՐԳ ՊԵՏԻԿԵԱՆ

Այդ օրերուն թոռնուհիս Վանան, հազիւ վեց-եօթ տարեկան էր։ Արդէն սկսած էր դպրոց յաճախել։ Ու իբրեւ մեծ հայր, ամէն օր դպրոցի արձակման պահուն, զինք կը վերցնէի ու մինչեւ մօրը գործէն տուն հասնիլը, մեր մօտ կը պահէինք։

ԿՕՇԿԱԿԱՐԸ

ԵՐԱՄ

Ձեռքերը գրպանը դրած, մատները բանալ-գոցելով կը քալէր ձեան կարծրացած շերտին վրայէն։ Զառիվարը կ՚՚իջնէր մայթով, որ վտանգաւոր էր այդ եղանակին։

ԵՍԱՅԵԱՆ ՄՈՍԿՈՒԱՅԻ ՎՈԿՍԻՆ ՄԷՋ

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Սեղանիս վրայ «Պրոմէթէոս ազատագրուած» հատորը կայ, որ 1928 թուականին, Մարսէյլի «Թագւոր Խաչիկեան» տպարանէն լոյս տեսած գիրք մըն է եւ պոլսահայ նշանաւոր գրագիտուհի Զապէլ Եսայեանի ճամբորդական նօթերն են, որ ան գրի առած է Խորհրդային Միութեան իր այցէն ետք:

ՈՒՍՈՒՑՉՈՒՀԻ ԼԻԼԻԹ ԶՕՀՐԱՊԵԱՆ. «ԵՐԵԽԱՆԵՐԸ ԻՆԾԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՐԱԶԱՏ ԵՆ»

Տեսակցեցաւ՝ ԱՐԵՒԻԿ ՊԱՊԱՅԵԱՆ

1990-ական թուականներէն սկսեալ՝ աշխարհի ամենահին ու յայտնի քաղաքներէն մին՝ Պոլիսը, որ Վոսփորի նեղուցով իրարմէ կը բաժնէ Եւրոպան ու Ասիան։ Այս քաղաքը ինչպէս բազմաթիւ ազգերը, այնպէս ալ իր գեղեցկութեամբ ու խորհրդաւորութեամբ դիւթած է հայաստանցիները։

ՀԱՅ ԳԻՐԻ ՀԱՒԱՏԱՒՈՐԸ

Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Հայաստանի Ազգային գրադարանէն ներս վերջերս կազմակերպուած հայ մամուլի երկօրեայ գիտաժողովին կը մասնակցէին նաեւ սփիւռքահայ նշանաւոր մատենագէտ, լեզուաբան, բառարանագէտ, քերականագէտ, բանահաւաք, պատմագէտ, խմբագիր եւ դասախօս-ուսուցիչ՝ Արտաշէս Տէր-Խաչատուրեանին որդիները՝ Տարօն եւ Զարեհ Տէր-Խաչատուրեանները:

ԱՆՍԱՀՄԱՆ ՏԻԵԶԵՐՔ՝ MARVEL

ՊԻԱՆՔԱ ՍԱՐԸԱՍԼԱՆ

Արուեստի պատմութեան մէջ մարդիկ գրի առած եւ կամ նկարած են երեւակայական աշխարհներ եւ կերպարներ։ Այս երկու հանգամանքը տասնամեակներ շարունակ կը համադրուին պատկերազարդ գրքոյկներու (comics) մէջ, որոնք թէ՛ արուեստական եւ թէ գրական արժէք ունին։ 

Էջեր