Ընկերա-մշակութային

ԱՊԱԳԱՅ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ԳԱՐԵԳԻՆ Ա. ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ ՊՈԼՍՈՅ ՄԷՋ

ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոս, նշանաւոր հայագէտ, արուեստաբան, Գերմանիոյ Լայպցիկ քաղաքի համալսարանի իմաստասիրութեան տոքթոր Գարեգին Ա. Յովսէփեան 1912 թուականին, երբ տակաւին հնագէտ, ուսումնասիրող էր, կ՚այցելէ Պոլիս, ուր կու տայ դասախօսութիւններ, նաեւ առիթ կ՚ունենայ ուսումնասիրելու հին ձեռագիրներ, որոնք կը պահուէին Պոլսոյ մատենադարաններուն մէջ:

ԿԻՐԱԿՄՈՒՏՔԻ ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ. «ԽԱՂԱՂՈՒԹԻ՜ՒՆ, ՄԵՐ ԱԶԳԻՆ ՄԷՋ»

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Այսօր այս սիւնակով մեր սիրելի ընթերցողներու ուշադրութեան պիտի յանձնենք Մեծի Տանն Կիլիկիոյ երջանկայիշատակ Զարեհ Ա. Փայասլեան Կաթողիկոսին Փրկիչին ծնունդին առիթով 1960-ին ուղղած Հայրապետական պատգամը, որ այնքան այժմէական եւ խօսուն է մեր ապրած այս ծանր ու դժուարին օրերուն համար:

ՏԽՈՒՐ ՏԱՐԻԻ ԱՒԱՐՏԸ

ԱՐԵՒԻԿ ՊԱՊԱՅԵԱՆ

Երբեմն կ՚ուզես միտքերդ ի մի բերել, սակայն չես յաջողիր: Ցիրուցան են եւ անհնազանդ, ո՛չ մէկ կերպով կ՚ուզեն ենթարկուիլ քեզի: Մէյ մըն ալ յանկարծ, անսպասելի՝ ուրիշի մը քով կը գտնես այն, ինչ որ դուն ըսել կ՚ուզես:

ԴՊՐԵՎԱՆՔԵԱՆ ՔԱՐՈԶՆԵՐԸ՝ ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ, ՆՈՐՈՎԻ…

ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Երեւանի Զօրաւոր Սուրբ Աստուածածին եկեղեցին տօնական այս օրերուն ընթերցողի սեղանին դրած է ուշագրաւ գիրք մը. վերահրատարակուած է «Դպրեվանքեան քարոզներ»ը, որ առաջին անգամ լոյս տեսած է 1929 թուականին՝ Փարիզ:

ԿՐԹՈՒԹԻՒՆԸ՝ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆ ՁԵՒԱՒՈՐԵԼՈՒ ՄԻՋՈՑ - Բ -

ՊԻԱՆՔԱ ՍԱՐԸԱՍԼԱՆ

Բացի դպրոցական կրթութեան համախմբող եւ համագործակցային ազդեցութենէն՝ նկատուած է, որ դպրոցներու մէջ գաղտնաբար կ՚ուսուցուին որոշ արտադասարանային նիւթեր: Կեդրոնանալով դպրոցական կրթութեան բովանդակութեան վրայ՝ Պոուլս եւ Կինթիս ցոյց տուին, որ կրթական համակարգերէ ներս կան «թաքնուած ուսումնական ծրագրեր», որոնց միջոցով ուսանողները կը սորվին կարգապահութիւն, դասակարգութիւն եւ սթաթիւքոյի նկատմամբ չէզոքութիւն։

ՆՈՐՈԳՈՒԵԼՈՒ ՀՐԱՄԱՅԱԿԱՆԸ

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

«Լեռներու ջինջ ու արձակ բնութեան կարօտն ունէի ու գեղեցիկ առտու մը մեր ուղեւորութեան ընթացքին այս տեղուանքը մեկուսացած, հովուական վրաններու հիւրն էի եղած, նոր կեանքով մը նորոգուելու [ընդգծումը մերն է], նոր կազդոյրով մը պատուաստուելու համար:

Էջեր