Ընկերա-մշակութային

ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ ԱՄԵՆԱՈՒՇԱԳՐԱՒ «ԽԱԲԷՈՒԹԻՒՆԸ»

ՊԻԱՆՔԱ ՍԱՐԸԱՍԼԱՆ

Կեանքը փորձառութիւններու, անակնկալներու, ուրախութիւններու, տխրութիւններու, նաեւ զայրոյթներու շղթայ մըն է։ Գրեթէ ամէն օր աշխարհի վրայ կը պատահին զարմանալի դէպքեր, որոնք ազդեցութիւն կ՚ունենան կա՛մ միայն անհատի մը եւ կամ զանգուածներու վրայ։

ՊԱՄ, ԵՐԵՒԱՆ, ՊԱՄ (50)

ԵՐԱՄ

Յաջորդ առաւօտ կանուխ կայարան փութաց Զանան։ Գտաւ Վանաձոր մեկնող փոքր հանրակառքը, վճարեց հազար դրամ, նստաւ վարորդի կողքին։ Երբ վստահ էր արդէն, վերցուց հեռախօսը եւ գրեց. «Երկու օրից Պամ. Պէտք է տեսնեմ քեզ. Հիմա՝ դէպի Վանաձոր»։

ԵՂԻՇԷ ԹԱԴԷՈՍԵԱՆ-150

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Այսօր հայ գեղանկարչութեան դասականներէն մէկուն՝ բնանկարչութեան եւ դիմանկարչութեան վարպետ Եղիշէ Թադէոսեանին 150-ամեակն է: Անոր 150-ամեակի նիւթին կարելի է սկսիլ Կոմիտասի մասին յիշատակումով, քանի որ վերջին կտաւը, որ Թադէոսեան նկարած է, Կոմիտասը պատկերող նշանաւոր կտաւն է:

ՀԱՆՐԱՇԱՐԺԻ ՄԷՋ

ԱՐԵՒԻԿ ՊԱՊԱՅԵԱՆ

Համայն հայութեան մայրաքաղաք Երեւանն աչքի կ՚իյնայ իր գոյնզգոյն, անթիւ ու անհամար թաքսիներով, դեղին ու մանիշակագոյն հանրաշարժերով ու ողնայարը կոտրած, հալումաշ եղած, անյիշելի ժամանակներէ մնացած երթուղայիներով:

ՀԱՆԴԵՐՁԵԱԼ ԱՇԽԱՐՀԷՆ ՎԵՐԱԴԱՐՁԱԾԸ

ԱՐԵՒԻԿ ՊԱՊԱՅԵԱՆ

Լուսապայծառ ու արեւոտ օր մը, թէյի սեղանի շուրջ պարտէզի մէջ նստած, հաճելի զրոյցի բռնուած էինք: Կը խօսէինք զանազան նիւթերու շուրջ, արուեստէն մինչեւ գիտութիւն ու քաղաքականութիւն:

ԼԷՅՏԻ ՍԸՐՍՈՔ. ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ ՄԸ ՑԱՒԱԼԻ ԱՒԱՐՏԸ

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Անցնող օրերուն Լիբանանի մէջ հողին յանձնուեցաւ Լիբանանի նշանաւոր կիներէն մէկը՝ ազնուական ծագումով Լէյտի Սըրսոք, որ մահացաւ 98 տարեկանին՝ Պէյրութի նաւահանգիստի պայթումէն վիրաւորուելէ եւ 27 օր տառապելէ ետք:

ՀՌՈԴՈՍԻ ՅՈՒՇԱԿՈԹՈՂԸ

ՊԻԱՆՔԱ ՍԱՐԸԱՍԼԱՆ

Հին եգիպտացիները եւ հին յոյները իրենց աստուածներու եւ արքաներու ի պատիւ կը կառուցէին վիթխարի արձաններ՝ մարմնաւորելով անոնց հզօրութիւնն ու ուժը։ Նման կոթողները յունարէնի մէջ կ՚անուանեն «քոլոսուս»։

ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐ - ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ

ՇՆՈՒՏԱ Գ. ՀԱՅՐԱՊԵՏ
Արաբերէնէ թարգմանեց՝
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Հարցում. Որո՞նք են այն երեք մարդիկը, որ հայրերու հայր՝ Աբրահամը հիւրընկալեց (Ծն 18)։ Սուրբ Երրորդութի՞ւնն են։ Աբրահամի անոնց երկրպագելը ատոր փա՞ստն է։ Եւ ինչո՞ւ երբեմն յոգնակիով կը դիմէր անոնց եւ երբեմն ալ եզակի։ Արդեօք այս բանը կը փաստէ երրորդութիւնն ու մէկութիւնը։

Էջեր