Ընկերա-մշակութային

ԱՆՈՆՔ ՓՈԽԵՑԻՆ ՊՈՍԹԸՆԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ ԸՆԹԱՑՔԸ

ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Սեպտեմբեր 29-ին Պոսթընի համալսարանի բժշկութեան դպրոցը անուանակոչուած է հայ անուանի բժիշկ Արամ Չոպանեանի եւ բարերար Եդուարդ Աւետիսեանի անուններով: Այդ առիթով տեղի ունեցած է հանդիսաւոր ձեռնարկ մը, որուն մասնակցած են Արամ Չոպանեան եւ Եդուարդ Աւետիսեան:

ՂԱՐԻՊԻՆ ՀԱԽԸ Չ՚ՈՒՏՈՒԻՐ, ՏՈՒՆ ՔԱԿՈՂԸ ՏՈՒՆ Չ՚ՈՒՆԵՆԱՐ

ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

1931 թուականին, Փարիզի «Նահատակ գրագէտներու բարեկամներ» ընկերակցութիւնը, մամուլէն հաւաքելով կը հրատարակէ Հրանդի (Մելքոն Կիւրճեանի) մաս մը գործերէն։ Ընդհանուր խորագիր՝ «Պանդուխտի կեանքէն»։

ԿԻՐԱԿՄՈՒՏՔԻ ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ. ՔՆՆԵՆՔ ՈՒ ՓՈՐՁԵՆՔ ՄԵՆՔ ՄԵԶ

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

​Վաղուան Ճաշու ընթերցուածները հետեւեալներն են.
Եսայի մարգարէութենէն 17.7-14:
Պօղոս առաքեալին Կորնթացիներուն ուղղած 2-րդ նամակէն 13.5-13:
Մարկոսի Աւետարանէն 11.27-33:

ՔԷՅՄՊՐԻՃԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԷՆ ՀԵՏԱՔՐՔՐԱԿԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄ

ՊԻԱՆՔԱ ՍԱՐԸԱՍԼԱՆ

Աշխարհի լաւագոյններէն՝ Քէյմպրիճի համալսարանի փիլիսոփայութեան բաժին մուտքի համար թեկնածուներուն կը տրուի հետաքրքրական հարցում մը. արդեօք բարոյակա՞ն է, թէ միակ հաճոյքը մարդ սպաննել եղող մտախտաւոր մը դրուի երեւակայական համացանցային սիմիւլասիոնի մը մէջ, ուր կրնայ սպաննել մարդիկ՝ որքան որ ուզէ։

ՊՈԼՍԱՀԱՅ ԱՐՈՒԵՍՏԱԳԷՏԻՆ ՏՈՒՆԸ ԿԻՒՄՐԻԻ ՄԷՋ

ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Կիւմրին գեղեցիկ է տարուան բոլոր եղանակներուն: Հայաստանի մշակութային մայրաքաղաք նկատուող Կիւմրին ամբողջ ամրան այցելելու առիթ չունեցանք, քանի ոչ մէկ օր ազատ պանդոկ գտանք, իսկ Կիւմրիին հմայքը զգալու համար պէտք է գիշերել պատմական այդ քաղաքին մէջ, արթննալ անոր խաղաղ երկինքին տակ եւ վայելել Կիւմրիի անկրկնելի միջավայրը:

ԱՐԻՒՆՈՏ ԼՈՒՍԱԲԱՑ

ԱՐԵՒԻԿ ՊԱՊԱՅԵԱՆ

Սեպտեմբերի 26-ին հայը կ՚ապրէր:
Չգնահատած՝ անհոգ, խաղաղ ու երջանիկ կեանքի վերջին ժամերն էին: Հայոց երկրորդ մայրաքաղաքը՝ Ստեփանակերտի մէջ կը նշուէր քաղաքին օրը: Այլեւս աւանդոյթ դարձած էր սեպտեմբերի վերջին շաբաթ օրը նուիրաբերել Արցախի քաղաքամօրը. կը զարդարուէր, կը պճնուէր իրեն յատուկ պարզ շքեղութեան մէջ ու կը զմայլեցնէր շուրջինները:

ՍԱԹԵՆԻԿ ՋԱՂԷԹԵԱՆԻ ՅՈՒՇԵՐԸ ՍԻԱՄԱՆԹՈՅԻՆ ՄԱՍԻՆ

ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Այս յուշերը շարունակութիւնն են թիֆլիզահայ Սաթենիկ Ջաղէթեանի, որ մտերմիկ յարաբերութիւններ ունեցած է Սիամանթոյին հետ, երբ 1904 թուականին բանաստեղծը մեկնած է բուժուելու Զուիցերիոյ առողջարաններէն մէկուն մէջ, իսկ Սաթենիկ ուսանող էր Զուիցերիա:

Էջեր