Թրքահայ կեանք

ՍԱՄԱԹԻՈՅ ԸՆՏԱՆԻՔԸ ՄԵԾ ՀՐՃՈՒԱՆՔ ԱՊՐԵՑԱՒ ՍԱՀԱԿԵԱՆ-ՆՈՒՆԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԱԾ ԱՄԱՆՈՐԵԱՆ ԽՐԱԽՃԱՆՔՈՎ

Սա­մա­թիոյ ըն­տա­նի­քը այս տա­րի եւս Ա­մա­նո­րի եւ Ս. Ծննդեան շրջա­նին ապ­րե­ցաւ ա­ւան­դա­կան խան­դա­վա­ռու­թիւն՝ թա­ղին մօտ կազ­մա­կեր­պուած զա­նա­զան ձեռ­նարկ­նե­րով։

ՊՈՄՈՆԹԻԻ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐՈՒՆ ԿԱՂԱՆԴԸ

Պո­մոն­թիի Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նը Ա­մա­նո­րի առ­թիւ կազ­մա­կեր­պեց մաս­նա­ւոր հան­դէս մը, որ տե­ղի ու­նե­ցաւ Սէն Մի­շէլ ֆրան­սա­կան լի­սէի եր­դի­քին տակ։ 

ՊԱՏ­ՐԻԱՐ­ՔԱ­ԿԱՆ ԸՆԴ­ՀԱ­ՆՈՒՐ ՓՈ­ԽԱ­ՆՈՐԴ Տ. ԱՐԱՄ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ԱԹԷՇԵԱՆԻ Ա­ՄԱ­ՆՈ­ՐԻ ՊԱՏ­ԳԱ­ՄԸ

Ե­րա­նի  խա­ղա­ղա­րա­րաց,
զի նո­քա որ­դիք Աս­տու­ծոյ կո­չես­ցին
(Մատ­թէոս, 5.9)

ԷՍԱԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՄԷՋ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԷԶԻ ՓՈՔՐԻԿՆԵՐՈՒՆ ԱՄԱՆՈՐԻ ԽՐԱԽՃԱՆՔԸ

Է­սաեան վար­ժա­րա­նին մէջ ե­րէկ ման­կա­պար­տէ­զի Ա­մա­նո­րի խրախ­ճան­քին առ­թիւ ապ­րուե­ցաւ մեծ խան­դա­վա­ռու­թիւն։ Վար­ժա­րա­նի սրա­հին մէջ տօ­նա­կան ցնծու­թիւն ստեղ­ծուե­ցաւ ման­կա­պար­տէ­զի փոք­րիկ­նե­րու հա­մախմ­բու­մով։

ԾԻԾՂՈՒՆ ՏՈՂԱՆՑՔ

Մխիթարեան սանուց միութեան նախաձեռնութեան նախընթացները տարիէ տարի կը խորանան համայնքային կեանքէն ներս:
«Հրանդ Տինք» վարժարանի աշակերտներուն համար ամանորեան մասնաւոր խրախճանք մը կազմակերպուեցաւ Գումգաբուի մէջ՝ թրքահայ ուսուցչաց հիմնարկի զօրակցութեամբ:
Տղաքը նուէրներ ստացան Կաղանդ պապուկին ձեռամբ, մինչ իրենց տօնախմբութեան ընթացքին ստեղծուեցաւ մեծ խանդավառութիւն:

ՇԻՇԼԻ ԱԿՈՒՄԲԸ ՊԱՔԸՐԳԻՒՂԻ ՄԷՋ ԱՄԱՆՈՐԻ ԽՐԱԽՃԱՆՔ ՄԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵՑ ԻՐ ՊԱՏԱՆԻ ՄԱՐԶԻԿՆԵՐՈՒՆ ՀԱՄԱՐ

Շիշ­լի մար­զա­կում­բի վար­չու­թիւ­նը շա­բա­թա­վեր­ջին Պա­քըր­գիւ­ղի մէջ խրախ­ճանք մը կազ­մա­կեր­պեց իր դա­սը­նթաց­քնե­րուն մաս­նա­կից պա­տա­նի մար­զիկ­նե­րուն եւ ա­նոնց ծնող­նե­րուն հա­մար։

Էջեր