Թրքահայ կեանք

ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐՈՒ ԾԱՆՕԹԱՑՈՒՄ

«Նոր Զար­թօնք», որ մաս կը կազ­մէ ՀՏՓ­-ի մա­կա­նին տակ գոր­ծող կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րուն, Հայ­կա­կան մշա­կոյ­թի եւ զօ­րակ­ցու­թեան կեդ­րո­նին մէջ ե­րէկ հան­րու­թեան ծա­նօ­թա­ցուց ՀՏՓ­-ի ցու­ցա­կով ե­րես­փո­խա­նա­կան թեկ­նա­ծու ներ­կա­յա­նալ փա­փա­քող գոր­ծիչ­նե­րը՝ Մու­րատ Մըխճըն, Ֆի­լոր Ու­լուքն ու Տի­րէն Ճեւա­հիր Շէ­նը։

ՏԱՆԻԵԼԱ ՊԱԳԸՐՃԸՕՂԼՈՒ ԱՐՏԱՍԱՆԵՑ ՉԱՐԵՆՑԻ ԳՈՐԾԸ

Սուրբ Խաչ դպրե­վան­քի 11-րդ դա­սա­րա­նի ա­շա­կեր­տու­հի­նե­րէն Տա­նիե­լա Պա­գըր­ճըօղ­լու մաս­նակ­ցե­ցաւ Թուր­քիոյ Գրող­նե­րու ըն­կե­րակ­ցու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ կազ­մա­կեր­պուած գրա­կան ե­րե­կոյ­թի մը։

Ի ՅԻՇԱՏԱԿ ՔՐԻՍՏԻՆ ՍԱԼԷՐԻԻ՝ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՆԿԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ՄՐՑՈՅԹԸ

Գո­հու­նա­կու­թեամբ վե­րա­հա­սու կ՚ըլ­լանք, թէ յա­ռա­ջի­կայ օ­րե­րուն տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ ան­մո­ռա­նա­լի նկար­չու­հի Քրիս­տին Սա­լէ­րիի յի­շա­տա­կին ձօ­նուած՝ ման­կանց նկար­չու­թեան մրցոյթ մը, որ չոր­րոր­դը պի­տի ըլ­լայ իր նման­նե­րու շար­քին։

ԲԱԶՄԱԱՌԱՆՑՔ ՕՐԱԿԱՐԳ

Համայնքային վագըֆներու հարթակը (VADİP) երէկ երեկոյեան իր հերթական ժողովը գումարեց Սուրբ Փրկիչ Ազգային Հիւանդանոցի «Պիլէք» հանգստարանի սրահին մէջ:
Ատենապետ Պետրոս Շիրինօղլուի բացատրութիւններով, Տ. Արամ Արք. Աթէշեան կը ծրագրէ պատրիարքական ընտրութեան համար գործի լծուիլ Ապրիլի 24-էն վերջ:

ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ ՆՈՐ ՅԱՐԿԱԲԱԺՆԻ ԲԱՑՈՒՄ

Կեդ­րո­նա­կան վար­ժա­րա­նի յա­րա­կից խա­նէն նոր յար­կա­բա­ժին մը կցուե­ցաւ կրթօ­ճա­խին։ 250 քա­ռա­կու­սի մեթր ըն­դար­ձա­կու­թեամբ տա­րած­քը վար­ժա­րա­նին նուի­րա­բե­րած է Ճա­նէլ ըն­տա­նի­քը։

ԹՈՐՈՍ ԱԼՃԱՆ ԱՅՑ ՄԸ ՏՈՒԱՒ ԱՍՈՐԻՆԵՐՈՒ ԵՇԻԼԳԻՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԷԶԸ

Վա­գըֆ­նե­րու խոր­հուր­դի մօտ փոք­րա­մաս­նու­թեանց ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Տոց. Թո­րոս Ալ­ճան շա­բա­թա­վեր­ջին այ­ցե­լեց Ե­շիլ­գիւ­ղի Մոր Էֆ­րէմ ա­սո­րի հա­մայն­քի ման­կա­պար­տէ­զը։

ՀԱՆԴԻՍԱՒՈՐ ՀԻՄՆԱՐԿԷՔ

Ս. Յակոբ հիւանդանոցի նոր շէնքը պիտի կառուցուի արդի բոլոր չափանիշներուն համապատասխան ձեւով եւ օժտուած պիտի ըլլայ բոլոր հնարաւորութիւններով:
Շաբաթավերջի բժշկութեան տօնը այս տարի հայ կաթողիկէ հասարակութեան տեսանկիւնէն բնորոշուեցաւ պատմական ու կենսական ձեռքբերումով մը։
Շիշլիի քաղաքապետ Հայրի Ինէօնիւ եւ իր անմիջական գործակիցները առարկայ դարձան հոգաբարձութեան երախտագիտական զգացումներուն:

ԽԱՆԴԱՎԱՌ ՔԷՐՄԷՍ ՊՈԼՍԱՀԱՅ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹԵԱՆ ԶՕՐԱԿՑԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

Հա­մայն­քա­յին շրջա­նակ­նե­րը շա­բա­թա­վեր­ջին մաս­նակ­ցու­թիւն բե­րին ե­զա­կի ձեռ­նար­կի մը, որ յատ­կան­շա­կան էր մեր նոր սե­րուն­դի տե­սան­կիւ­նէն։

Էջեր