Թրքահայ կեանք

ԹՐՔԱՀԱՅ ՈՒՍՈՒՑՉԱՑ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԸՆՏԻՐ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆԸ ԱՅՑԵԼԵՑ Ս. ՅԱԿՈԲ ՀԻՒԱՆԴԱՆՈՑ

Թրքա­հայ ու­սուց­չաց միու­թեան նո­րըն­տիր վար­չու­թեան ան­դամ­նե­րը նա­խըն­թաց օր հան­դի­պում մը ու­նե­ցան Սուրբ Յա­կոբ հի­ւան­դա­նո­ցի հո­գա­բար­ձու­թեան ա­տե­նա­պետ Պեռ­նար Սա­րը­պա­յի եւ իր ըն­կեր­նե­րուն հետ։ Միու­թեան աղ­բիւր­նե­րը տե­ղե­կա­ցու­ցին, որ հան­դիպ­ման ըն­թաց­քին շօ­շա­փուե­ցան մեր կրթա­կան մշակ­նե­րուն մա­տու­ցուե­լիք ա­ռող­ջա­պա­հու­թեան ծա­ռա­յու­թիւն­նե­րուն վե­րա­բե­րեալ զա­նա­զան նիւ­թեր։

ԹՐՔԱՀԱՅ ՈՒՍՈՒՑՉԱՑ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԸՆՏԻՐ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆԸ

Կը տեղականանք, որ վերջերս գումարուեցաւ Թրքահայ ուսուցչաց միութեան ընդհանուր ժողովը։ Համագումարի արդիւնքին պաշտօնի գլուխ եկաւ նոր վարչութիւն մը, որու կազմին մէջ են հետեւեալ անունները.

ՍԱՀԱԿԵԱՆ-ՆՈՒՆԵԱՆ ԼԻՍԷԻ ԾՆՈՂԱՑ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹԵԱՄԲ ՆԱԽԱՃԱՇ

Սամաթիոյ Սահակեան-Նունեան լիսէի ծնողաց միութիւնը վերջերս կազմակերպեց նախաճաշի հաւաքոյթ մը։ Եշիլեուրտի «Մանզարա» ճաշարանին մէջ տեղի ունեցաւ այս հաւաքոյթը, որուն մասնակցեցան դպրոցի աշակերտներու ծնողները։

ԳԱԼՖԱԵԱՆ ԸՆՏԱՆԻՔԻՆ ԿՈՂՄԷ ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹԵԱՆ ԳԻՐ՝ ԺԱՄԱՆԱԿ ՕՐԱԹԵՐԹԻՆ

Գալֆաեան Տան տնօրէնուհի Թամար Ներկիսի կողմէ նախընթաց օր ստացանք շնորհակալութեան նամակ մը։ Թերթիս գլխաւոր խմբագիր Արա Գօչունեանին հասցէագրուած այս նամակը ունի շնորհակալագրի մը բնոյթը։

ՀՐԱՉԵԱՅ ՎԻԼԼԵՐԻ ԱՃԱՌԵԱՆ ՀՐԱԺԵՇՏ ԱՌԱՒ ՔԱՂԱՔԷՍ

​Մեծանուն լեզուաբան Հրաչեայ Աճառեանի անուանակից թոռը՝ Հրաչեայ Վիլլերի Աճառեան, որ վերջին օրերուն Սամաթիոյ ընտանիքի հրաւէրով այցելած էր քաղաքս, երէկ գիշեր վերադարձաւ Երեւան։ Ինչպէս հաղորդած էինք, Հրաչեայ Վիլլերի Աճառեան Սամաթիոյ մէջ մասնակցեցաւ Սահակեան-Նունեան լիսէի հաստատման 50-ամեայ յոբելեանին ձօնուած ձեռնարկներու շարքի եզրափակիչ փուլին։

ՈՉ ԵՒՍ Է ԱՆԴՐԱՆԻԿ ԲԱՐՈՒՆԱԿԵԱՆ

Խոր ցաւով վերահասու եղանք, թէ երէկ իր մահկանացուն կնքած է մեր համայնքային շրջանակներու շատ սիրուած ու յարգուած բարերարներէն մին՝ Անդրանիկ Բարունակեան։ Ան հազիւ 65 տարեկանին աչքերը փակած է կեանքին եւ յետ երկարատեւ հիւանդութեան՝ անժամանակ ձեւով հրաժեշտ առած իր սիրելիներէն։

ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆԻ ՍԻՐՈՅ ՍԵՂԱՆԸ

Համայնքային շրջանակները երէկ հերթական անգամ համախմբուեցան Աթոռանիստ Մայր եկեղեցւոյ համալիրին մէջ՝ այս անգամ զօրակցելու համար Կեդրոնական վարժարանին։
Վարժարանին ի նպաստ տարեկան հանգանակութեան արդիւնքը գերազանցեց ակնկալութիւնները եւ որոշ չափով կ՚երաշխաւորէ անոր գործունէութեան կայունութիւնը:

Էջեր