Թրքահայ կեանք

ԶԵԿՈՅՑ

Իս­թան­պու­լի Կու­սա­կա­լու­թե­նէն 05 Փետ­րուար 2018 թուա­կա­նին Պատ­րիար­քա­րա­նիս հա­սած պաշ­տօ­նա­կան նա­մա­կով հա­ղոր­դուած էր Ներ­քին Գոր­ծոց Նա­խա­րա­րու­թե­նէն հա­սած պաշ­տօ­նագ­րի պա­րու­նա­կու­թիւ­նը։ 
Սոյն պաշ­տօ­նա­գի­րը ար­ժե­ւո­րե­լու հա­մար Ա­թո­ռիս Պատ­կա­ռե­լի Կրօն. Ժո­ղո­վի Ա­տե­նա­պետ Գերշ. Տ. Սա­հակ Ե­պիս­կո­պոս Մա­շա­լեա­նի հրա­ւէ­րով՝ ժո­ղո­վա­կան հայ­րե­րը մէկ­տե­ղուե­ցան նա­խա­ճա­շի սե­ղա­նի շուրջ, գլխա­ւո­րու­թեամբ Բարձր. Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեա­նի։

ԹՐՔԱՀԱՅ ՈՒՍՈՒՑՉԱՑ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԸՆՏԻՐ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆԸ ԱՅՑԵԼԵՑ ՍՈՒՐԲ ՓՐԿԻՉ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՒԱՆԴԱՆՈՑ

Թրքահայ ուսուցչաց միութեան նորընտիր վարչութիւնը նախընթաց օր քաղաքավարական այցելութիւն մը տուաւ Սուրբ Փրկիչ Ազգային հիւանդանոց, ուր հիւրընկալուեցաւ Հոգեբարձութեան ատենապետ Պետրոս Շիրինօղլուի կողմէ։ Միութեան նորընտիր վարչութեան ներկայացուցիչները երախտագիտութիւն յայտնեցին Սուրբ Փրկիչ Ազգային հիւանդանոցի կողմէ ցայսօր մեր կրթական մշակներուն ի նպաստ ցուցաբերուած զօրակցութեան համար։

ՍՐՏԻ ԽՕՍՔ՝ ՍԻՐԵԼԻ ԱՒԱԳ ՏԷՐ ԵՂԲՕՐՍ ՀԵՏ

Սիրեցեալ աւագ եղբայր, հասաւ այն պահը որուն մասին ամէն առթիւ նուաստիս կ՚ըսէիր. «Եթէ ես վախճանիմ, իմ դամբանականս քեզմէ զատ խօսելիք մէկը չկայ»։ Բնականաբար այս խօսքը կ՚ըսէիր շեշտելու համար մեր ռւնեցած վաղեմի բարեկամութիւնը, յատկապէս Գումգաբուի շրջանակին մէջ, դուն որպէս աւագերէցը Մայր եկեղեցւոյ եւ ես համեստ ծառայողը Պատրիարքական Աթոռին։

ԳԱՏԸԳԻՒՂԻ ԱՐԱՄԵԱՆ-ՈՒՆՃԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆԻ ԱՌԹԻՒ ՄԵԾ ՈԳԵՒՈՐՈՒԹԻՒՆ

Գատըգիւղի Արամեան-Ունճեան վարժարանէն ներս Բարեկենդանը վերջին օրերուն նշուեցաւ արտասովոր խանդավառութեամբ։ Մէկէ աւելի հանդէսներ տեղի ունեցան դպրոցէն ներս եւ այդ մթնոլորտին մէջ տղաքը թէ՛ ապրեցան Բարեկենդանի հրճուանքը եւ թէ հաղորդ դարձան Սրբոց Վարդանանց խորհուրդին՝ ներշնչուելով քաջն Վարդան Մամիկոնեանի կերպարով։

ԿԵՆՍԱԿԱՆ ԵՐԿԽՕՍՈՒԹԻՒՆ

Տ. Արամ Արք. Աթէշեան եւ Տ. Սահակ Եպսկ. Մաշալեան երէկ խորհրդակցութիւն մը ունեցան Ս. Փ. Ազգային հիւանդանոցի մէջ, Պետրոս Շիրինօղլուի մասնակցութեամբ:
Պատրիարքական Աթոռին շուրջ ստեղծուած տագնապի յաղթահարման ուղղութեամբ համայնքէն ներս որոնումները կը շարունակուին զանազան հարթութիւններու վրայ:

ԳՈՒՄԳԱԲՈՒԻ ՄԷՋ ՀԱՒԱՔ

Պատրիարքական Աթոռի շուրջ ստեղծուած առկայ բարդ կացութեան պայմաններուն ներքեւ այս առաւօտ Գումգաբուի մէջ տեղի ունեցաւ Կրօնական ժողովի անդամներուն հաւաքը։ Պաշտօնական նիստէ մը աւելի, անպաշտօն հաւաքոյթի մը ձեւաչափին մէջ, նախաճաշի սեղանի շուրջ կազմակերպուած հանդիպում մըն էր այս մէկը։

ՑԱՒԱԼԻ ԿՈՐՈՒՍՏ

Մեր հաւատացեալ ժողովուրդը կը սգայ մեր եկեղեցականաց դասու երիցագոյն անդամներէն Տ. Միւռոն Ա. Քհնյ. Այվազեանի վախճանումը։ Իր հոգեւոր եղբայրներն ալ մեծ ցաւ կ՚ապրին այս կորուստին հետեւանքով։

ՔԱՐԱՔԷՕՍԷ. «ՆԱԽԱՐԱՐԻՆ ՀԵՏ ԽՕՍԵՑԱՆՔ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏԸ։ ՄԵՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ ՎՆԱՍ ԿԸ ՀԱՍՑՆԵՆ ԻՆՉՊԷՍ ԿԱՐԳ ՄԸ ԵՐԵՍՓՈԽԱՆՆԵՐ, ԱՅՆՊԷՍ ԱԼ ԿԱՐԳ ՄԸ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐ»

Սամաթիոյ պատուակալ նախագահ Մելքոն Քարաքէօսէ երէկուան հաւաքոյթէն վերջ ըսաւ. «Մեր Պատրիարքական Աթոռը 557 տարուան հաստատութիւն մըն է։ Այս ընթացքին ունեցած է 84 գահակալ։

ՕՐԹԱԳԻՒՂԻ Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՏԻԿՆԱՆՑ ԿԱԶՄԻՆ ՓԱՅԼՈՒՆ ՃԱՇԿԵՐՈՅԹԸ

Օրթագիւղի Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ տիկնանց կազմին նախաձեռնութեամբ երէկ Եշիլգիւղի «Լը Շաթօ-էր» ճաշարանին մէջ սարքուեցաւ սեղան մը։

Էջեր