Թրքահայ կեանք

Տ. ՍԵՊՈՒՀ ԱՐՔ. ՉՈՒԼՃԵԱՆ ՇԱԲԱԹԱՎԵՐՋԻՆ ՆԱԽԱՃԱՇԵՑ ԿԱԶԴՈՒՐՄԱՆ ԿԱՅԱՆԻ ՍԱՆԵՐՈՒՆ ՀԵՏ

Հայաստանէն Գուգարաց թեմի առաջնորդ Տ. Սեպուհ Արք. Չուլճեան, որ հիւրաբար կը գտնուի քաղաքս, շաբաթավերջը անցուց Գնալը կղզիի մէջ։ Ան երէկ ներկայ գտնուեցաւ տեղւոյն Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ մէջ մատուցուած կիրակնօրեայ Ս. Պատարագին, որու ընթացքին տուաւ քարոզ մը։

ՈՉ ԵՒՍ Է՝ ՆԿԱՐԻՉ ՊԵՐՃ ՉԱԼԸՔՄԱՆ

Խոր ցաւով վերահասու եղանք, թէ իր մահկանացուն կնքած է մեր համայնքի երէց սերունդի մտաւորականներէն Պերճ Չալըքման։ Վերջերս ան ենթարկուած էր սրտի գործողութեան մը, սակայն դժբախտաբար չէ կրցած յաղթահարել յետ վիրահատական շրջանի բարդութիւնները եւ աչքերը փակած է կեանքին՝ խոր սուգի մատնելով իր ընտանիքն ու սիրելիները։

ՏԽՐՈՒՆԻ

Խոր ցա­ւով վե­րա­հա­սու ե­ղանք, թէ շա­բա­թա­վեր­ջին իր մահ­կա­նա­ցուն կնքած է մեր հա­մայն­քի ե­րէց սե­րուն­դի շատ սի­րուած ու յար­գուած ա­նուն­նե­րէն՝

ԿԷՏԻԿՓԱՇԱՅԻ «ՀՐԱՆԴ ՏԻՆՔ» ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՍԱՆԵՐԸ ՄԱՍՆԱԿՑԵՑԱՆ ԹՈՒՄՕ-Ի ԱՄՐԱՆ ՃԱՄԲԱՐԻՆ

Կէտիկփաշայի «Հրանդ Տինք» վարժարանէն սաներ ամրան արձակուրդի շրջանին մեկնեցան Երեւան, ուր ԹՈՒՄՕ ստեղծարար փորձագիտութիւններու կեդրոնէն ներս մասնակցեցան ամրան ճամբարին։ Սա դպրոցի սաներուն տեսակէտէ եզակի հնարաւորութիւն մըն էր, որովհետեւ անոնք համախմբուեցան աշխարհի զանազան անկիւններէն փութացած հարիւրաւոր պատանիներու հետ։

Տ. ՍԵՊՈՒՀ ԱՐՔ. ՉՈՒԼՃԵԱՆ ՔԱՂԱՔՍ Կ՚ԱՅՑԵԼԷ

Հայաստանէն Գուգարաց Թեմի առաջնորդ Տ. Սեպուհ Արք. Չուլճեան այսօր կը ժամանէ քաղաքս։ Ան հրաւիրուած է Գազար եւ Նալպանտղազարօղլու ընտանիքներուն կողմէ, որոնց թոռը՝ փոքրիկն Ռուպինան այս շաբաթավերջին պիտի մկրտուի Գնալը կղզիի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ մէջ։

ՊԵՏՐՈՍ ՇԻՐԻՆՕՂԼՈՒ. «ՄԵՐ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՐՑՆ Է ՀԻՒԱՆԴԱՆՈՑԻ ՀԱՆԴԻՊԱԿԱՑ ՏԱՐԱԾՔԻ ՎԵՐԱԴԱՐՁԸ»

Սուրբ Փրկիչ Ազ­գա­յին հի­ւան­դա­նո­ցի հո­գա­բար­ձու­թեան ա­տե­նա­պետ Պետ­րոս Շի­րի­նօղ­լու ե­րէ­կուան հան­դիպ­ման կա­պակ­ցու­թեամբ այս ա­ռա­ւօտ մե­զի յայտ­նեց հե­տե­ւեա­լը. 
Ներ­կա­յիս մեր հիմ­նա­կան խնդիրն է հի­ւան­դա­նո­ցի հան­դի­պա­կաց եր­բեմն բան­ջա­րա­նո­ցի տա­րած­քի սե­փա­կա­նու­թեան ի­րա­ւուն­քի վե­րա­ձեռք­բե­րու­մը։ Ես եր­կար ժա­մա­նակ ա­ռաջ այս հար­ցը յանձ­նած էի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Պա­րոն Էր­տո­ղա­նի նկա­տառ­ման։ 

ԿԱԶԴՈՒՐՄԱՆ ԿԱՅԱՆԻ ՄԷՋ ԱՒԱՆԴԱԿԱՆ ԲԱՌԱԽԱՂ

Գարակէօզեան Տան Գնալը կղզիի Կազդուրման կայանին մէջ երէկ խանդավառ օր մը ապրուեցաւ՝ մշակութային յանձնախումբին կողմէ կազմակերպուած միջվարժարանային բառախաղին առթիւ։ Համայնքային 14 միջնակարգերէն եւ 5 լիսէներէն աշակերտական խումբեր մասնակցութիւն բերին այս ծրագրին։

ՄԱՀ՝ ՅԱԿՈԲ ԱՐԱՊԵԱՆԻ

Խոր ցաւով վերահասու եղանք, որ յետ անողոք երկարատեւ հիւանդութեան իր մահկանացուն կնքած է Գատըգիւղի ընտանիքի շատ սիրուած դէմքերէն Յակոբ Արապեան։ Երկար ժամանակէ ի վեր անողոք հիւանդութեան հետեւանքով բժշկական հսկողութեան տակ կը գտնուէր Յակոբ Արապեան, որուն համար ի սպաս դրուած խնամքը այլեւս մնաց անբաւարար եւ ան իր աչքերը փակեց կեանքին հիւանդանոցի մէջ։

ԲԻՒՐԵՂԱՒԱՆԻ ԱՐՈՒԵՍՏԻ ԴՊՐՈՑԻ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐ ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆԻ ՄԷՋ

Հայաստանի Բիւրեղաւանի Արուեստի դպրոցի սաներ՝  գլխաւորութեամբ իրենց առաջնորդ Վարդան Վարդանեանի եւ դպրոցի տնօրէն Նարինէ Զաքարեանի, երէկ այցելեցին Պատրիարքարան, ուր յանուն Պատրիարքական ընդհանուր փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեանի, ընդունուեցան լուսարարապետ Տ. Թաթուլ Ծ. Վրդ. Անուշեանի կողմէ։

Էջեր