Թրքահայ կեանք

ՈՉ ԵՒՍ Է ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՇԱՆԼԸ

​Խոր ցաւով վերահասու եղանք, թէ այս առաւօտ Կէտիկփաշայի Ս. Յովհաննէս եկեղեցւոյ թաղային խորհուրդի ատենապետ Յարութիւն Շանլը դժբախտաբար իր մահկանացուն կնքեց Սուրբ Փրկիչ Ազգային հիւանդանոցի մէջ։ Ան վարակուած էր քորոնաժահրով ու երկար ժամանակէ ի վեր կը մնար դարմանման տակ։

ՈՉ ԵՒՍ Է ԺԻԼՏԱ ՄՈՒՐԱՏՕՂԼՈՒ

Խոր ցաւով վերահասու եղանք, թէ շաբաթավերջին իր մահկանացուն կնքած է մեր համայնքի շատ սիրուած դէմքերէն մին՝ Ժիլտա Մուրատօղլու։ Ան կողակիցն էր Սուրբ Փրկիչ Ազգային հիւանդանոցի նախկին հոգաբարձուներէն, երէց սերունդի յայտնի ազգային գործիչ Հարիթոն Մուրատօղլուի։

ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ ՅԱՂԹԱՆԱԿԻՆ ՇՈՂԵՐՈՎ

ԳՐԻԳՈՐ Ա. ՔՀՆՅ. ՏԱՄԱՏԵԱՆ

Աշխարհի վրայ կան երկիրներ, որոնց վարիչները եւ հայրենակիցները ունին հպարտութեամբ տօնելի յաղթանակի օրեր։ Յաղթանակներ, որոնք իսկութեան մէջ հանգրուաններ են, ուր ակնբախ կերպով կը նշմարուի, թէ ինչպէս փոփոխութեան ենթարկուած է պատմութեան ընթացքը։ Այդ բոլորը ճակատագրական պահեր են եւ բոլորը ունին իրենց հերոսները, որոնք կամ աննկատ թողլով իրենց գլխուն վերեւ կախուած Դամոկլեան սուրը, լծուած են գոյապայքարի մղման եւ կամ զոհած՝ իրենց կեանքերը վասն սրբազան նպատակի։

ՓԱՐԻԶԻ ՄԷՋ ՔՈՐՈՆԱԺԱՀՐԻ ՀԱՅ ԶՈՀ ՄԸ. ՈՉ ԵՒՍ Է ՆԱԽԿԻՆ ՊՈԼՍԱՀԱՅ ԿԱՐՊԻՍ ՇԵՀԻՐՄԱՐՏԻԿՕՂԼՈՒ

Խոր ցաւով վերահասու եղանք, որ Փարիզի մէջ իր մահկանացուն կնքած է նախկին պոլսահայ՝
ՏԻԱՐ ԿԱՐՊԻՍ ՇԵՀԻՐՄԱՐՏԻԿՕՂԼՈՒ
Տասնամեակներ առաջ ան հաստատուած էր Ֆրանսա եւ զբաղած՝ զգեստներու արտադրութեամբ։ Իր հեզահամբոյր նկարագիրով յարգանք ու համակրանք կը վայելէր ընկերային շրջանակին մէջ։ 

ՍԻՄՈՆ ՉԵՔԷՄ ԴԱՏ ԲԱՑԱՒ ՄՈՒՐԱՏ ԷՕՎԻՒՉԻ ԴԷՄ

Պէյօղլուի Ս. Եկեղեցեաց թաղային խորհուրդի ատենապետ իրաւաբան Սիմոն Չեքէմ դատ բացաւ ընկերային ցանցերու «աստղ»երէն Մուրատ Էօվիւչի դէմ, որ նախընթաց օր ամբողջ հայ ժողովուրդին դէմ ատելութեան պատգամներ հրապարակած էր եւ տեղի տուած՝ համայնքային շրջանակներու հակազդեցութեան։

ՄԱՀ՝ Ս. Փ. ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՒԱՆԴԱՆՈՑԻ ՆԱԽԿԻՆ ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒՆԵՐԷՆ ԳՐԻԳՈՐ ՄԸԽՃԵԱՆԻ

Խոր ցաւով վերահասու եղանք, որ վերջերս իր մահկանացուն կնքած է մեր համայնքային շրջանակներու համակրելի դէմքերէն մին՝ Գրիգոր Մըխճեան։ Քորոնաժահրի համաճարակով պայմանաւորուած մթնոլորտին մէջ իր կորուստը որոշ չափով ենթարկուած է անուշադրութեան։

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿ ԵՒ ԱՄԱՌՆԱՄՈՒՏ

Գնալըի թաղապետ Էրտալ Այտըն բացատրութիւններ տուաւ քորոնաժահրով պայմանաւորուած առկայ սահմանափակումներուն առընչութեամբ:
«Եթէ ձեր առաջնային բնակութեան արձանագրութիւնը այստեղ չէ, ապա այս պահուն չէք կրնար կղզի այցելել՝ նոյնիսկ կալուածատէր կամ վարձակալ ըլլալու պարագային»:

Էջեր