Լրահոս

ԻՒՆԷՍՔՕ-Ի ՕՐԱՑՈՅՑԸ

2016 եւ 2017 թուա­կան­նե­րուն յա­տուկ ԻՒ­ՆԷՍ­ՔՕ-ի կող­մէ ճշդուած հռչա­կա­ւոր մար­դոց եւ կա­րե­ւոր ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րու օ­րա­ցոյ­ցին մէջ ընդգր­կուե­ցան հայ ժո­ղո­վուր­դին կող­մէ յատ­կան­շա­կան եր­կու ի­րա­դար­ձու­թիւն­ներ։ Ոս­կան Ե­րե­ւան­ցիի տպագ­րու­թեամբ հա­յե­րէն ա­ռա­ջին Աս­տուա­ծա­շուն­չի (1666 թուա­կան) 350-ա­մեա­կը եւ աշ­խար­հահռ­չակ ծո­վան­կա­րիչ Յով­հան­նէս Այ­վա­զովս­քիի (1817-1900) ծննդեան 200-ա­մեա­կը ընդգր­կուե­ցան վե­րո­յի­շեալ օ­րա­ցոյ­ցին մէջ։

ՈՐԱԿԱՒՈՐՄԱՆ ԽԱՂԵՐ

2016 թուա­կա­նին Հա­յաս­տա­նի ֆութ­պո­լի ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նը պի­տի սկսի հան­դի­պում­ներ ու­նե­նալ՝ 2018 թուա­կա­նին կա­յա­նա­լիք Ֆութ­պո­լի հա­մաշ­խար­հա­յին ա­խո­յե­նու­թեան ո­րա­կա­ւոր­ման փու­լին շրջագ­ծով։ Եւ­րո­պա­յի գօ­տիի E խում­բին մէջ Հա­յաս­տա­նի մրցա­կից­նե­րը պի­տի ըլ­լան Ռու­մա­նիա, Դա­նիա, Լե­հաս­տան, Գա­րա­տաղ եւ Ղա­զա­խիս­տան։

ԵԽԽՎ-Ի ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԸ

Եւ­րո­խոր­հուր­դի խորհր­դա­րա­նա­կան վե­հա­ժո­ղո­վը (ԵԽԽՎ) 2016 թուա­կա­նին իր տա­րե­կան նստաշր­ջա­նը պի­տի ի­րա­կա­նաց­նէ Թիֆ­լի­զի մէջ։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, ժո­ղով­նե­րը տե­ղի պի­տի ու­նե­նան 1-5 Յու­լիս 2016 թուա­կա­նին։ Սա պի­տի ըլ­լայ ԵԽԽՎ-ի 25-րդ նս­տաշր­ջա­նը, ո­րուն պի­տի մաս­նակ­ցին շուրջ 700 քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ­ներ՝ աշ­խար­հի 57 եր­կիր­նե­րէն։

ARTE-ԷՆ Շ. ԱԶՆԱՒՈՒՐ

Գեր­մա­նա-ֆրան­սա­կան Arte հե­ռուս­տաա­լի­քը 3 Յու­նուար 2016-ին պի­տի տե­սասփ­ռէ ֆրան­սա­հայ աշ­խար­հահռ­չակ եր­գիչ Շարլ Ազ­նա­ւու­րի հա­մեր­գը, որ ան­ցեալ աշ­նան տե­ղի ու­նե­ցած էր Փա­րի­զի «Palais des Sports»ի եր­դի­քին տակ։ Ցու­ցադ­րուե­լիք այս նիւ­թը նկա­րա­հա­նուած է Սեպ­տեմ­բե­րի 15-ին տե­ղի ու­նե­ցած հա­մեր­գին ժա­մա­նակ։

ԶՀԱՑ ՄԵՐ ՀԱՆԱՊԱԶՈՐԴ

Հայաստանէն արտագաղթելով Գումգաբու հաստատուած երեք չարքաշ անուններ կը բանեցնեն «Լավաշ» փուռը, որու արտադրանքը արդէն ունի մեծ համբաւ:
Յակոբ Կարապետեան եւ գործակիցները վերջին շրջանին սկսած են պատրաստել նաեւ Սուրբ Պատարագի մասերը՝ Աթոռանիստ Մայր եկեղեցւոյ համար:

ԱՇԽՈՅԺ ՄԻՋՆՈՐԴՈՒԹԻՒՆ

Ռուսաստանի Արտաքին գործոց նախարարութեան կողմէ երէկ հրապարակուեցաւ յայտարարութիւն մը:
ՀԱՊԿ-ի ընդհանուր քարտուղար Պորտիուժա եւս մտահոգուած է՝ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտութեան գօտիէն ներս իրադրութեան սրման պատճառով:

Էջեր