Լրահոս

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՄԱՐ ՆՈՐ ՎԱՐԿ ՄԸ ԿԸ ՏՐՈՒԻ

Ա­սիա­կան զար­գաց­ման դրա­մա­տու­նը ո­րո­շեց շուրջ 113 մի­լիոն ա­մե­րի­կեան տո­լա­րի ար­ժո­ղու­թեամբ վարկ յատ­կաց­նել Հա­յաս­տա­նին։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, դրա­մա­տու­նը «Քա­ղա­քա­յին կա­յուն զար­գաց­ման ներդ­րու­մա­յին ծրա­գիր»ին շրջագ­ծով պի­տի յատ­կաց­նէ այս վար­կը։

ՀԱՍԱՆ ՌՈՒՀԱՆԻ ԼԱՒԱՏԵՍ

Ի­րա­նի Նա­խա­գահ Հա­սան Ռու­հա­նի յայ­տա­րա­րեց, որ իր երկ­րին դէմ սահ­մա­նուած պատ­ժա­մի­ջոց­նե­րը պի­տի ջնջուին մին­չեւ տա­րե­վերջ։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, «Րէօյ­թըրզ» գոր­ծա­կա­լու­թիւ­նը տե­ղե­կա­ցուց, թէ Հա­սան Ռու­հա­նի այս յայ­տա­րա­րու­թիւ­նը ը­րած է՝ Թեհ­րա­նի մօտ Սպա­նիոյ դես­պա­նին հա­ւա­տար­մա­գի­րը ըն­դու­նե­լու ժա­մա­նակ։

ՊԱՂ ՊԱՏԵՐԱԶՄ, ԿՐԿԻ՞Ն…

Ռուս դի­ւա­նա­գէտ­ներն ու քա­ղա­քա­գէտ­նե­րը, մին­չեւ ծուն­կե­րը խրած ձիւ­նի մէջ, ե­րես­նե­րը փո­թո­րի­կի խա­րա­զա­նով մտրա­կուած եւ ապ­շա­հար դէմ­քե­րու նման, այ­սօր կը խո­կան, ար­դեօք Պաղ պա­տե­րազ­մի օ­րերը՞ վե­րա­դար­ձած են, կամ մօ­տա­լուտ են, Ա­րեւ­մուտ­քի քա­ղա­քա­կան խա­ղե­րը նկա­տի ու­նե­նա­լով։ Իսկ ան­դին, Ա­րեւ­մուտ­քը իր ար­բա­նեակ­նե­րով, ոտ­քեր­նին խրած Ա­սիոյ, Մի­ջին Ա­րե­ւել­քի, Ափ­րի­կէի կամ Եւ­րո­պա­յի խառ­նի­ճա­ղանճ պա­տե­րազ­մա­կան եւ քա­ղա­քա­կան վե­րի­վայ­րում­նե­րու ճախ­ճա­խուտ­նե­րուն մէջ, նոյն հար­ցին պա­տաս­խա­նը կու տան­… շա­րու­նա­կե՞նք, թէ ոչ ար­դէն Պաղ պա­տե­րազմ է կա­տա­րուա­ծը։

ՏԱՐԱԾՔԱՇՐՋԱՆԻ ՄԷՋ ՆՈՐ ՈՐՈՆՈՒՄ

ԵԱՀԿ-ի Մինսքեան խմբակի համանախագահները Երեւանի եւ Ստեփանակերտի ղեկավարութեանց հետ կարեւոր բանակցութիւններ վարեցին Պաքու մեկնելէ առաջ:
Ըստ Ճէյմս Ուորլիքի, միջնորդները անհանգստացած են հրադադարի խախտումներուն ժամանակ ծանր զինատեսակներու գործադրութեան երեւոյթով:

ՄԻՋՆՈՐԴՆԵՐՈՒՆ ՋԱՆՔԵՐԸ

ԵԱՀԿ-ի Մինսքեան խմբակի համանախագահները Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտութեան գօտիին մէջ։
Ըստ Ճէյմս Ուորլիքի, Սերժ Սարգսեան եւ Իլհամ Ալիեւ պիտի տեսակցին մինչեւ տարեվերջ՝ Դեկտեմբերի 6-ին Հայաստանի մէջ կայանալիք սահմանադրութեան բարեփոխման հանրաքուէէն վերջ։ Եռանախագահները այսօր կ՚այցելեն Արցախ, ուր կը մասնակցին շփման գծի դիտարկման։

ՏԻԱՐՊԱՔԸՐԻ ՄԷՋ ԱՀԱԲԵԿԻՉՆԵՐՈՒ ԴԷՄ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒՆ ԸՆԹԱՑՔԻՆ ԵՐԿՈՒ ՈՍՏԻԿԱՆ ՆԱՀԱՏԱԿՈՒԵՑԱՒ

Թուր­քիա կը շա­րու­նա­կէ լայ­նա­ծա­ւալ պայ­քար մղել ա­հա­բեկ­չու­թեան դէմ։ Այս ա­ռա­ւօտ Տիար­պա­քը­րի մէջ տե­ղի ու­նե­ցան «Ի­րաք-Շա­մի իս­լա­մա­կան պե­տու­թիւն» ա­հա­բեկ­չա­կան խմբա­ւոր­ման դէմ լայ­նա­ծա­ւալ գոր­ծո­ղու­թիւն­ներ։

ԾԱՆՐԱԳՈՅՆ ՊԱՏԺԻ ՊԱՀԱՆՋ

«Ա­կօս» շա­բա­թա­թեր­թի հիմ­նա­դիր Հրանդ Տին­քի մա­հա­փոր­ձի հար­ցաքն­նու­թեան շրջագ­ծով պատ­րաս­տուած նոր մե­ղադ­րա­կա­նին մէջ ծան­րա­գոյն պա­տի­ժը պա­հան­ջուե­ցաւ եր­կու նախ­կին ոս­տի­կա­նա­պետ­նե­րու՝ Ռա­մա­զան Ա­քեիւ­րէ­քի եւ Ա­լի Ֆուատ Եըլ­մա­զէ­րի պա­րա­գա­յին։

ՍՈՒՐԻԱԿԱՆ ՏԱԳՆԱՊԻՆ ՄԷՋ ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆԸ ԽԱՂԻ ՆՈՐ ԿԱՆՈՆՆԵՐ ՊԻՏԻ ԹԵԼԱԴՐԷ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Անց­նող օ­րե­րուն ա­րա­բա­կան մա­մու­լի տար­բեր ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ կա­րե­ւոր ման­րա­մաս­նու­թիւն­ներ կը փո­խան­ցեն Ռու­սաս­տա­նի Սու­րիոյ մէջ սկսած զի­նուո­րա­կան մի­ջամ­տու­թեան ընդ­հա­նուր գոր­ծըն­թա­ցին մա­սին: Ա­նոնք կը հա­ղոր­դեն, որ Ռու­սաս­տա­նի Նա­խա­գահ Վլատ­միր Փու­թին անց­նող Յու­լի­սէն սկսեալ մէ­կէ ա­ւե­լի ան­գամ­ներ  ըն­թա­ցող զար­գա­ցում­նե­րուն եւ Սու­րիոյ կա­ռա­վա­րա­կան ու­ժե­րուն ու­նե­ցած ծանր կո­րուստ­նե­րուն մա­սին տե­ղե­կու­թիւն­ներ ստա­նա­լէ ետք վճռած է մտնել պա­տե­րազ­մա­կան դաշտ:

Էջեր