Լրահոս

«ՄՈՍԿՈՒԱ ԿՐՆԱՅ ՇԻՆԻՉ ԴԵՐ ՄԸ ԽԱՂԱԼ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԳՈՐԾԵՐՈՒՆ ՄԷՋ»

ՆԱ­ԹՕ-ի ընդ­հա­նուր քար­տու­ղար Եէնս Սթոլ­թեն­պերկ յայ­տա­րա­րեց, որ Ռու­սաս­տան տա­կա­ւին կրնայ շի­նիչ դեր մը խա­ղալ հա­մաշ­խար­հա­յին գոր­ծե­րուն մէջ։ Ըստ ի­րեն, Մոս­կուա միայն պի­տի շա­հի, ե­թէ հա­մա­գոր­ծակ­ցի դա­շին­քին հետ։ Ե­րէկ, Վար­շա­ւիոյ հա­մալ­սա­րա­նին մէջ ու­նե­ցած ե­լոյ­թին ըն­թաց­քին Սթոլ­թեն­պերկ ը­սաւ.

ՄՏԱՀՈԳԻՉ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐ

ՄԱԿ-ի շրջա­նակ­նե­րը մտա­հո­գուած են, թէ Ի­րա­քի մէջ յա­ռա­ջի­կայ ա­միս­նե­րուն հար­կա­դիր տե­ղա­հա­նու­թիւն­նե­րը կրնան թափ ստա­նալ ու որ­պէս հե­տե­ւանք՝ պար­տա­դիր տե­ղա­հա­նեալ­նե­րուն թի­ւը կրնայ կրկնա­պատ­կուիլ։ «Ի­րաք-Շա­մի իս­լա­մա­կան պե­տու­թիւն» (Ի­ՇԻՊ) ա­հա­բեկ­չա­կան խմբա­ւոր­ման դէմ ձեռ­նար­կուած պայ­քա­րի գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րուն հա­ւա­նա­կան հե­տե­ւանք­նե­րէն մին պի­տի ըլ­լայ այս հար­ցը։

ԱՉԱԼՐՋՈՒԹԵԱՆ ԿՈՉ

​Պունտեստակի մէջ հայկական բանաձեւի քննարկման ընդառաջ հեռախօսազրոյց՝ Պինալի Եըլտըրըմի եւ Անկելա Մերքէլի միջեւ:
Ազգային մեծ ժողովի երեք կուսակցութիւնները հանդէս եկան համատեղ յայտարարութեամբ՝ որպէսզի թշնամութիւն չյառաջանայ:

ՀԲԸՄ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂ ՄԸ ՊԻՏԻ ՀԱՍՏԱՏԷ ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ՄԷՋ

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը ե­րէկ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ ըն­դու­նեց Հայ­կա­կան բա­րե­գոր­ծա­կան ընդ­հա­նուր միու­թեան (ՀԲԸՄ) Կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թեան նա­խա­գահ Պերճ Սեդ­րա­կեա­նը, որ ներ­կա­յիս կը գտնուի Հա­յաս­տա­նի մէջ։

ՅԱՂԹԱԿԱՆ ՎԵՐԱԴԱՐՁ

Զուի­ցե­րիոյ մայ­րա­քա­ղա­քը՝ Պեր­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Եւ­րո­պա­յի մարմ­նա­մար­զու­թեան ա­ռաջ­նու­թիւ­նը, ո­րուն մաս­նակ­ցե­ցաւ նաեւ Հա­յաս­տա­նի հա­ւա­քա­կա­նը։ Այս կա­րե­ւոր մրցա­շար­քի ար­դիւն­քին հայ­կա­կան ընտ­րա­նիէն Յա­րու­թիւն Մեր­տի­նեան նուա­ճեց ոս­կէ մե­տայլ՝ հաս­նե­լով ա­խո­յեա­նի տիտ­ղո­սին։

Էջեր