Լրահոս

ԵՐԵՒԱՆ-ՊԱՔՈՒ ՎԷՃ

ՄԱԿ-ի Համաշխարհային մարդասիրական գագաթաժողովին ընթացքին տարակարծութիւններու դրսեւորում:
Փոխ-նախարար Աշոտ Յովակիմեան Իսթանպուլի իր ելոյթին մէջ ընդգծեց Իլհամ Ալիեւի անձնական պատասխանատուութիւնը՝ Լեռնային Ղարաբաղի վերջին լայնածաւալ ռազմական գործողութիւններուն շրջագծով:

ՄՈՒՍԹԱՖԱ ՊԱՏՐ ԱԼ ՏԻՆԻ ՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆԸ ԾԱՆՐ ՀԱՐՈՒԱԾ «ՀԻԶՊՈՒԼԼԱՀ»ԻՆ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Լի­բա­նա­նեան լրա­տուա­կան աղ­բիւր­ներ վերջերս կը փո­խան­ցէին «Հիզ­պուլ­լահ» կու­սակ­ցու­թեան կա­րե­ւո­րա­գոյն ղե­կա­վար­նե­րէն հա­մա­րուած Մուս­թա­ֆա Պա­տըր Ալ Տի­նի սպան­ու­թեան լու­րը: Բօ­թը կը փո­խան­ցուէր նախ «Հիզ­պուլ­լահ»ի բան­բեր հան­դի­սա­ցող կա­յան­նե­րուն, ա­պա կը տա­րա­ծուէր ամ­բողջ ա­րա­բա­կան մա­մու­լին կող­մէ:

65-ՐԴ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹԻՒՆԸ

Վարչապետ Պինալի Եըլտըրըմի նախարարաց խորհուրդը այսօր կը գումարէ անդրանիկ ժողովը, Հանրապետութեան նախագահ Էրտողանի գլխաւորութեամբ:
Նոր Սահմանադրութիւնն ու նախագահական դրութեան հաստատումը կը դասուին առաջնահերթ:

ՎԱՆԻ ՄԷՋ 6 ՆԱՀԱՏԱԿ

Ան­ջա­տո­ղա­կան ա­հա­բեկ­չա­կան ՓՔՔ կազ­մա­կեր­պու­թիւ­նը ե­րէկ բռնա­րարք մը կա­տա­րեց այն ցա­մա­քու­ղիին վրայ, որ կը միաց­նէ Վա­նի Չալ­տը­րան եւ Աղ­րըի Տո­ղու­պէ­յա­զըտ գա­ւա­ռակ­նե­րը։ Ճա­նա­պար­հի եր­թե­ւե­կու­թիւ­նը ար­գե­լա­փա­կած ա­հա­բե­կիչ­նե­րը Սո­ղուք­սուի շրջա­նէն ներս հրկի­զե­ցին տասն բեռ­նա­տար­ներ։

ՆՈՐԱՀԱՍՏԱՏ ԽԱՐԻՍԽ

Գարակէօզեան Տան սեփականութիւնը՝ KEY PLAZA-ի չորրորդ յարկին վրայ պաշտօնապէս գործել սկսաւ Վաքըֆներու խորհուրդին մօտ փոքրամասնութեանց ներկայացուցչին գրասենեակը, որու երէկուան բացման հանդիսաւոր արարողութեան ներկայ գտնուեցաւ Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեան - Խորհրդանշական կարմիր ժապաւէնը հատուեցաւ բարեմաղթութիւններով եւ ծափողջոյններով:​
Վաքըֆներու ընդհանուր տնօրէն Տքթ. Ատնան Էրթէմ ջերմ մթնոլորտի մը մէջ համախմբուեցաւ ոչ-իսլամ համայնքներու հաստատութիւններու ղեկավարներուն հետ: Ֆէրիգիւղի յունաց եկեղեցւոյ յարակից սրահին մէջ սարքուած ճաշկերոյթին ընթացքին անմիջական զրոյց ծաւալուեցաւ բոլոր ներկաներուն միջեւ:

ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ ՆՇՈՒԵՑԱՒ ՇԱՐԼ ԱԶՆԱՒՈՒՐԻ ԾՆՆԴԵԱՆ ՏԱՐԵԴԱՐՁԸ

Մա­յիսի 22-ին՝ աշ­խար­հահռ­չակ ֆրան­սա­հայ եր­գիչ, եր­գա­հան, բա­նաս­տեղծ, գրող ու դե­րա­սան Շարլ Ազ­նա­ւուր դար­ձաւ 92 տա­րե­կան։ Այս առ­թիւ Շարլ Ազ­նա­ւու­րի 92-­րդ տա­րե­դար­ձը հա­յաս­տան­ցի հան­դի­սա­տե­սի կեան­քին մէջ նշա­նա­ւո­րուե­ցաւ համեր­գով մը: Շարլ Ազ­նա­ւու­րի անուան հրա­պա­րա­կին վրայ կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ բա­ցօ­թեայ համերգ մը՝ նուիրուած աշ­խար­հահռ­չակ եր­գի­չին 92-ա­մեա­կին:

Յայտնի Երգչուհի եւ Դերասանուհի Շեր նշեց Իր Ծննդեան 70-ամեակը

Հայ­կա­կան ար­մատ­նե­րով ա­մե­րի­կեան հան­րա­յայտ երգ­չու­հի եւ դե­րա­սա­նու­հի Շեր (Շե­րի­լին Սարգ­սեան) Մա­յի­սի 20-ին նշեց իր ծննդեան 70-ա­մեա­կը:

Թէքէեան Մշակութային Միութիւնը 50.000 Տոլար Պիտի Նուիրէ Արցախին

Թէ­քէեան մշա­կու­թա­յին միու­թեան (ԹՄՄ) Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու եւ Գա­նա­տա­յի Կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թիւ­նը, խորհր­դակ­ցա­բար Ռամ­կա­վար ա­զա­տա­կան կու­սակ­ցու­թեան Վե­րա­կանգ­նու­մի ու միու­թեան շար­ժու­մին եւ ՌԱԿ-ի Հան­րա­պե­տա­կան վար­չու­թեան հետ, իր վեր­ջին նիս­տին ո­րո­շած է 50 հա­զար տո­լա­րի դրա­մա­կան օգ­նու­թիւն տրա­մադ­րել ապ­րի­լեան պա­տե­րազ­մին ըն­թաց­քին Ար­ցա­խի մէջ զոհուած ա­զա­տա­մար­տիկ­նե­րու ըն­տա­նիք­նե­րուն:

Էջեր