Լրահոս

ՆԱԼՊԱՆՏԵԱՆ ՍՈՖԻԱՅԻ ՄԷՋ

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան այ­սօր կ՚այ­ցե­լէ Սո­ֆիա։ Ե­րե­ւա­նի պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, Ե­դուարդ Նալ­պան­տեա­նին կող­մէ գլխաւորուած պա­տուի­րա­կու­թիւ­նը Պուլ­կա­րիոյ մայ­րա­քա­ղա­քին մէջ կը մաս­նակ­ցի՝ Եւ­րո­պա­յի խոր­հուր­դի ան­դամ եր­կիր­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար­նե­րու ժո­ղո­վին։

ԱՆՓՈՓՈԽ ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹԻՒՆ

VADİP-ի հերթական ժողովին ընթացքին համայնքային վարիչները ամփոփեցին առկախեալ ընտրութիւններու հիմնախնդրին վերաբերեալ վերջին իրադարձութիւնները: Պետրոս Շիրինօղլու եւ Թորոս Ալճան մեկնաբանեցին պաշտօնական պատկան շրջանակներէն հասած ազդանշանները, որոնք նոր երանգ մը կը ստանան նոր վարչապետի անուան յստակեցման բերումով:

ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՓՈՒԼՆ ԱԼ ԱՆՑԱՒ

Սերժ Սարգսեան-Իլհամ Ալիեւ հանդիպման պահուն Արցախի ճակատին վրայ հայ զինուոր մը նահատակուեցաւ Ատրպէյճանի կողմէ բացուած կրակին հետեւանքով։
Համաձայնութիւն գոյացաւ, որպէսզի ԵԱՀԿ ձեռնամուխ ըլլայ շփման գծին հրադադարի խախտումները հետաքննելու ուղղեալ դրութեան մը հաստատման աշխատանքին։

ԴԻՒԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱԳԻՐ

Վիեննայի նախագահներու այսօրուան ժամադրութեան ընդառաջ Երեւան քաշեց իր կարմիր գիծը ԵԱՀԿ-ի Մինսքեան խմբակին համար։
Հայաստան այլեւս մտադիր չէ աչք փակելու միջնորդներու կրաւորականութեան վրայ - Ֆրանսա առաջարկ մը ներկայացուցած է շփման գծին համար։

ՂԱՐԱԲԱՂԸ «ՃԵՆՆԷԹ» ՉԷ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Սու­րիա­կան պա­տե­րազ­մին հե­տե­ւող­նե­րուն հա­մար Հա­լէ­պի, Դա­մաս­կո­սի, Հոմ­սի տար­բեր ճա­կատ­նե­րը դար­ձան իս­լա­մա­մէտ խմբա­ւո­րում­նե­րու «սպա­սուած դրախտ»: Ա­րա­բե­րէ­նով եւ թրքե­րէ­նով՝ ճեն­նէթ: Այդ դրա­տին հա­մար Մի­ջին Ա­սիոյ տար­բեր քա­ղաք­նե­րէն եւ Եւ­րո­պա­յի ցա­մաք­նե­րէն հա­զա­րա­ւոր իս­լա­մա­մէտ­ներ Սու­րիա հաս­նե­լով պա­տե­րազմ մղե­ցին Սու­րիոյ նա­խա­գա­հին ա­ռաջ­նոր­դած բա­նա­կին դէմ:

ԵՌԱԿՈՂՄԱՆԻ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ԿԵՊԵԼԷԻ ՄԷՋ

Թուր­քիոյ, Վրաս­տա­նի եւ Ատր­պէյ­ճա­նի մի­ջեւ ե­ռա­կող­մա­նի ձե­ւա­չա­փով հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան խթան­ման ուղ­ղու­թեամբ բարձր մա­կար­դա­կի խորհր­դակ­ցու­թիւն­նե­րը կը շա­րու­նա­կուին կա­նո­նա­ւոր թա­փով։

Էջեր