Լրահոս

ՅԱՂԹԱՆԱԿԻ ՏՕՆԸ

Մայիս 9-ի առթիւ Հայաստանի եւ Արցախի մէջ երէկ տեղի ունեցան հանդիսաւոր արարողութիւններ:
Նախագահ Սերժ Սարգսեան եւ Վեհափառ Հայրապետը յարգանքի տուրք մատուցին նահատակներու յիշատակին համար:

ԻՍՐԱՅԷԼԻ ԵՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՆՄԱՆՈՒԹԻՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ՏԱՐԲԵՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ

Ե­րե­ւա­նի «Ա­ռա­ւօտ» օ­րա­թեր­թի գլխա­ւոր խմբա­գիր Ա­րամ Աբ­րա­հա­մեան այ­սօ­րուան իր խմբագ­րա­կա­նի սիւ­նա­կին մէջ գրած է հե­տե­ւա­լը։ Կ՚ար­տատ­պենք ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէ­նի վե­րա­ծե­լով, ո­րոշ յա­պա­ւում­նե­րով։

Ապու Տապիի Մէջ բացումը կատարուեցաւ «Արա Խանոյեան» Վարժարանին

Ա­րա­բա­կան Միա­ցեալ Է­մի­րու­թիւն­նե­րու Թե­մին կա­տա­րած իր հո­վուա­պե­տա­կան այ­ցե­լու­թեան ծի­րէն ներս, Մե­ծի Տանն Կի­լի­կիոյ Տ.Տ. Ա­րամ Ա. Կա­թո­ղի­կո­սը, Ա­պու Տա­պիի Սրբոց Նա­հա­տա­կաց ե­կե­ղեց­ւոյ հա­մա­լի­րէն ներս, պաշ­տօ­նա­կան բա­ցու­մը կա­տա­րեց «Ա­րա Խա­նո­յեան» ազ­գա­յին վար­ժա­րա­նին եւ «Սու­րէն Գո­ճա­քեան» սրա­հին։

ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՈՐՈՆՈՒՄՆԵՐ

«Քարնեկի» հիմնարկի աւագ վերլուծաբան Թոմաս տը Վաալ յօդուած մը գրի առաւ Politico Europe պարբերականին մէջ:
Ատրպէյճանի մէջ նախատեսուած «Ֆորմիւլա 1»էն վերջ հաւանական կը նկատուի Արցախի ճակատին վրայ բախումներու վերսկսիլը: Այսօր հայկական կողմը կը նշէ Շուշիի ազատագրման տարեդարձը: Հայկական կողմը չի պատրաստուիր որեւէ բան ընդունիլ Պաքուի ճնշումներու պայմաններուն ներքեւ:

ԹՈՒՐՔ ԶԻՆԵԱԼ ՈՒԺԵՐԸ ՌՄԲԱԿՈԾԵՑԻՆ ՀԻՒՍԻՍԱՅԻՆ ԻՐԱՔԻ ԹԻՐԱԽՆԵՐԸ

Թուրք զի­նեալ ու­ժե­րը շա­բա­թա­վեր­ջին լայ­նա­ծա­ւալ ու ազ­դու գոր­ծո­ղու­թիւն­ներ ի­րա­կա­նա­ցու­ցին Հիւ­սի­սա­յին Ի­րա­քի մէջ։ Ռազ­մաօ­դա­յին ու­ժե­րը Քան­տի­լի, Մե­թի­նա­յի, Զա­փի եւ Կա­րա­յի շրջան­նե­րէն ներս ռմբա­կո­ծե­ցին ան­ջա­տո­ղա­կան ա­հա­բեկ­չա­կան ՓՔՔ կազ­մա­կեր­պու­թեան զա­նա­զան թի­րախ­նե­րը։

«ԹՈՒՐՔԻԱ ՄՆԱՑ ԱՌԱՆՁԻՆ»

Հան­րա­պե­տու­թեան Նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան յայ­տա­րա­րեց, որ Թուր­քիա ա­ռան­ձին թո­ղուած է «Ի­րաք-Շա­մի իս­լա­մա­կան պե­տու­թիւն» (Ի­ՇԻՊ) ա­հա­բեկ­չա­կան կազ­մա­կեր­պու­թեան դէմ պայ­քա­րին մէջ։ «Ա­նա­տո­լու» գոր­ծա­կա­լու­թեան հա­ղոր­դում­նե­րով, շա­բա­թա­վեր­ջին Իս­թան­պու­լի մէջ կազ­մա­կեր­պուած հա­ւա­քոյ­թի մը ըն­թաց­քին ու­նե­ցած ե­լոյ­թին ժա­մա­նակ Էր­տո­ղան անդ­րա­դար­ձաւ Սու­րիոյ ի­րադ­րու­թեան։

ՌՈՒՍԱՍՏԱՆ ԵՒ ԻՐԱՆ ՆԱՒԹԻ ՇՈՒԿԱՅԷՆ ՆԵՐՍ ԿԸ ՑՆՑԵՆ ՍԷՈՒՏԱԿԱՆ ԱՐԱԲԻՈՅ ԴԻՐՔԸ

The Wall Street Journal ա­մե­րի­կեան հե­ղի­նա­կա­ւոր թեր­թը գրեց, թէ Ռու­սաս­տան եւ Ի­րան հա­մաշ­խար­հա­յին նաւ­թի շու­կա­յէն ներս կը ցնցեն Սէու­տա­կան Ա­րա­բիոյ դիր­քե­րը։ Ներ­կայ պայ­ման­նե­րով, Ռիատ դէմ յան­դի­ման մնա­ցած է լուրջ սպառ­նա­լի­քի՝ Ա­սիոյ շու­կա­նե­րու քա­րիւ­ղի գլխա­ւոր մա­տա­կա­կա­րի տիտ­ղո­սը տե­ւա­կա­նաց­նե­լու ա­ռու­մով։

Էջեր