Լրահոս

ՍԷՅՐԱՆ ՕՀԱՆԵԱՆ ԿՈՂՄՆԱԿԻՑ Է ՄԻՋՆՈՐԴՆԵՐՈՒ ԿԱԶՄԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ

Հա­յաս­տա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Սէյ­րան Օ­հա­նեան յայ­տա­րա­րեց, որ ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րու կազ­մին մէջ պէտք չէ ըլ­լան փո­փո­խու­թիւններ։

ԱՆԳԱՐԱՅԻ ԵՒ ՈՒԱՇԻՆԿԹԸՆԻ ՄԻՋԵՒ ԻՇԻՊ-Ի ԴԷՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ՀԱՐՑԻՆ ՇՈՒՐՋ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹԻՒՆ

Թուր­քիոյ եւ Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րուն մի­ջեւ հա­մա­ձայ­նա­գիր մը ստո­րագ­րուե­ցաւ «Ի­րաք-Շա­մի իս­լա­մա­կան պե­տու­թիւն» (Ի­ՇԻՊ) ա­հա­բեկ­չա­կան կազ­մա­կեր­պու­թեան դէմ պայ­քա­րի հար­ցին շուրջ։

ՎԵՆԵՏԻԿԻ ՅԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐՈՒՆ ԱՅՑԸ

Եւ­րո­խոր­հուր­դի «Ժո­ղովր­դա­վա­րու­թիւն՝ ի­րա­ւուն­քի մի­ջո­ցաւ» յանձ­նա­ժո­ղո­վի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը այս օ­րե­րուն շփում­ներ կ՚ու­նե­նան Ե­րե­ւա­նի մէջ։

ՀՈՐԻԶՈՆԸ ՅՍՏԱԿԱՑԱԾ

​Պաշտօնաթերթին մէջ հրապարակուելով ի զօրու դարձաւ Հանրապետութեան նախագահին որոշումը՝ ընտրութիւններու կրկնութեան մասին:
Էրտողանի եւ Տավուտօղլուի միջեւ այս առաւօտ տեղի ունեցած տեսակցութիւնով սկսաւ ժամանակաւոր կառավարութեան ձեւաւորման աշխատանքը:

ԿԻԼԻԿԵԱՆ ԱԹՈՌԷՆ ՄԻԱԲԱՆՆԵՐ ԱՅՑ ՄԸ ՏՈՒԻՆ ՍԻՍԻ ԵՐԲԵՄՆԻ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱՐԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔԸ, ՈՒՐ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԱՒ ԱՂՕԹՔ

Մե­ծի Տանն Կի­լի­կիոյ Տ.Տ. Ա­րամ Ա. Կա­թո­ղի­կո­սի թե­լադ­րու­թեամբ Կի­լիկեան Ա­թո­ռէն խումբ մը միա­բան­ներ ան­ցեալ շա­բա­թա­վեր­ջին այ­ցե­լե­ցին Սի­սի եր­բեմ­նի կա­թո­ղի­կո­սա­րա­նի տա­րած­քը։

ՇԵՄՏԻՆԼԻԻ ՄԷՋ ԵՐԿՈՒ ՆԱՀԱՏԱԿ, ԿԱՐՍԻ ՄԷՋ ԿԱԶԱՄՈՒՂ ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐԻ ՊԱՅԹՈՒՄ

Ան­ջա­տո­ղա­կան ա­հա­բեկ­չա­կան ՓՔՔ կազ­մա­կեր­պու­թիւ­նը կը շա­րու­նա­կէ բռնա­րարք­ներ ի­րա­կա­նաց­նել երկ­րին մէջ։ Ամ­բողջ եր­կի­րը ցա­սու­մով միա­ցած է ՓՔՔ­-ի դէմ եւ բռունց­քի մը նման կը հա­կազ­դէ ա­հա­բեկ­չու­թեան։

ՆՈՐ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ

​Էրտողան այսօր կը տեսակցի Իսմէթ Եըլմազի հետ, ինչ որ կը բնորոշէ նախընտրական շրջանի սկիզբը:
Տավուտօղլու զանազան կուսակցութիւններէ նախարարի թեկնածուներուն առաջարկ պիտի ներկայացնէ անհատական հիմքով:

Էջեր