Հարթակ

«ՀՈԳԵՒՈՐ ՊԱՅՔԱՐ» (ՊԱԻՍԻՈՍ ԱԹՈՍԱՑԻ)

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

-Ո՜վ Ռոնտա. երբ ինծի կ՚ըսուի. «Այդ ցանկութիւնը մէջդ կը կատարուի անգիտակից կերպով, սակայն չե՛ս նկատեր զայն». ի՞նչ պէտք է ընեմ, որպէսզի նկատեմ զայն:
-Քիչ մը ուշադրութեամբ, կը նկատես որ լաւ չես, հակառակ անոր որ կ՚ըսես, թէ բան մը չկայ, որ կը նեղացնէ զիս:

ԴԷՊԻ ՎԵՐ

ԵՐԱՄ

Արագածի նախալեռներուն, իրարմէ մի քանի հարիւր մեթր հեռաւորութեան վրայ կանգնած են երկու կոթողներ։
Մէկը Տեղերի վանքն է, որուն մասին դեռ վերջերս գրեցի։ 

ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ՝ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԻՆ

Գրաբարէ թարգմանեց՝
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Խօսք. «Այնքան ատեն որ ցերեկ է» (Յհ 9.4):
Մեկնութիւն.
Քրիստոսի մարդեղութեան ժամանակը երկրի վրայ ցերեկ կը կոչուի չորս պատճառով. նախ՝ ինչպէս արեգակին մերձաւորութիւնը որ կը տեւէ երկրի վրայ՝ օր եւ գիշեր կը կոչուի, նոյնպէս Քրիստոսի մարմինով երեւնալը շնորհներու օր եւ լոյս ըրաւ:

ԵՐԱԺՇՏԱԳԷՏ ՏԻԳՐԱՆ ՀԵՔԵՔԵԱՆԻ ՀԵՏՔԵՐՈՎ

Յ. ՊԱԼԵԱՆ

Քաղաքական, տնտեսական եւ հանրային խնդիրներու մասին դատումները միայն արհեստավարժ գործիչներու եւ արհեստավարժ լրագրողներու պէտք չէ ձգել: Լսե՛լ նաեւ՝ մտաւորականը, ուսուցիչը, արուեստագէտը, առանց անոնց կրկնել տալու կանխակալ կարծիքներ:

«ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԲԱՐԵԽԱՌՆ ՄԹՆՈԼՈՐՏԻ ՄԸ ՍՏԵՂԾՈՒՄԸ ԿՐՆԱՅ ԲՆԱԿԱՆԱԲԱՐ ԴՐԱԿԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹԻՒՆ ԳՈՐԾԵԼ ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՏՆՏԵՍՈՒԹԵԱՆ ՎՐԱՅ»

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ 

Լիբանանահայ քաղաքական գործիչ, երկրի զբօսաշրջութեան նախկին նախարար Աւետիս Կիտանեան, որ կ՚անդամակցի Հայ յեղափոխական դաշնակցութեան (ՀՅԴ), վերջերս այցելեց Երեւան, ուր առիթն ունեցանք տեսակցելու իրեն հետ։ Ստորեւ կը ներկայացնենք մեր հարցազրոյցը։

ԵՕԹԱՆԱՍՈՒՆԱՄԵԱԿ 1951-2021. ԳԱՐԵԳԻՆ Ա. ՅՈՎՍԷՓԵԱՆՑ ԳԻՏՆԱԿԱՆ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻՆ ԿՏԱԿԸ

ՏՔԹ. ԶԱՒԷՆ Ա. ՔՀՆՅ. ԱՐԶՈՒՄԱՆԵԱՆ

Պիտի հարցնէք, թէ ի՛նչ կրնար ըլլալ Կիլիկիոյ մեծանուն եւ գինական Գարեգին Ա. Հայրապետին կտակը ուղիղ 70 տարիներ առաջ: 1950 թուականի Գահիրէի իր ամառնային արձակուրդին, ուր Եգիպտոսի բուրգերուն ստորոտը գտնուող յայտնի հիւրանոցին մեծ հիւրն էր Հայրապետը, երկու եգիպտահայ ուսանողներս Նուպար Քիւփէլեանն ու ես գացեր էինք իր Աջն առնելու ու օրհնութիւնը ստանալու:

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԵԱՆ ՄԸ ԾՆՈՒՆԴԸ

ԱՆՈՅՇ ՆԱԳԳԱՇԵԱՆ

Հայրենի երկինքին տակ ես չեմ քալեր այլ կը թռչիմ…
Հայաստանը քարաստան է կ՚ըսեն, բայց ինծի համար ծաղկաստան է ան…
Ես այնտեղ կը զգամ այնքան թեթեւ, այնպէս երջանիկ, որ ուրիշ ոչ մէկ երկիր կրնայ պարգեւել…

ՄԱՆԿՈՒԹԵԱՆՍ ՅՈՒՇԵՐԷՆ

ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

Թէեւ մարդ արարածը ընդհանրապէս իր մանկութիւնը չի յիշեր, սակայն իր ծնողքը եւ կամ մօտիկ բարեկամներ այդ յուշերը՝ ըլլան անոնք դրական թէ բացասական, իրեն կը հաղորդեն՝ երբ ան մեծնայ եւ հասկնալ սկսի։ Իմ այդ քաղցր յուշերէն երկուքը կ՚ուզեմ բաժնել այսօր մեր ընթերցողներուն հետ։

ԴԱՍԱԿԱՆ ՅՈՒՆԱՐԷՆԻ ԵՒ ԴԱՍԱԿԱՆ ԳՐԱԲԱՐԻ ԱՌԱՆՁՆԱՅԱՏԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐԷՆ «ԱՅԼ ՓՐԿԵԱ՛ ԶՄԵԶ Ի ՉԱՐԷ»

ՏՔԹ. ԶԱՒԷՆ Ա. ՔՀՆՅ. ԱՐԶՈՒՄԱՆԵԱՆ

Նպատակս քարոզ մը խօսիլ չէ, այլ պարզ փնտռտուք մը կատարելն է աղօթանուէր հաւատացեալի մը ուղղած մէկ հարցումին որպէս պատասխան։ Լսած էր, որ ոմանք «փրկեա՛ զմեզ ի չարէն» կ՚արտասանեն փոխանակ «ի չարէ» ուղիղ ձեւին, ինչպէս ինքս նաեւ լսեր եմ։

ՏՈՒՆԸ

ԱՆԻ ԲՐԴՈՅԵԱՆ-ՂԱԶԱՐԵԱՆ

Համակարգիչի պաստառին վրայ պատկերներ կը թերթէ: Բնութեան պատկերներ՝ ծով, ովկիանոս, անտառներ, գետեր, ջրվէժներ, գունեղ երկինք... Կը նշմարէ Հիւսիսային բեւեռներու երկնակամարին գծագրուող հիասքանչ լուսերեւոյթը՝ աւրորան, որ կը կրէ բնութեան բոլոր երանգները եւ կը պարէ սառցապատ լեռներուն կամարին, սպիտակը կը գունաւորէ եւ կարծես կ՚օժտէ զայն բոլոր այն գոյներով, որոնցմէ զրկուած է երկրին այս հատուածը:

Էջեր