Հարթակ

ՆԿԱՐԻՉ ԳՐԻԳՈՐ ԿԱՐԱՊԵՏ. «ՆԵՐԿԱՅ ԱՇԽԱՐՀԻՆ ՄԷՋ, ՈՒՐ ԱՄԷՆ ԲԱՆ ԽԱԹԱՐՈՒԱԾ Է, ԱՐՈՒԵՍՏԱԳԷՏԸ ԿԸ ՇԱՐՈՒՆԱԿԷ ԴԻՄԱԴՐԵԼ»

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Լիբանանահայ նկարիչ Գրիգոր Կարապետ կը պատասխանէ մեր հարցումներուն։
-Յարգելի Գրիգոր, գիտեմ, որ երկար ժամանակէ ի վեր նուիրուած էք նկարչութեան ասպարէզին: Ի՞նչն էր, որ ձեզ մղեց դառնալ նկարիչ:
-Փոքր տարիքէս միշտ գծած եմ, երգած եմ եւ թատերական ներկայացումներու մասնակցած եմ

ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ՝ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԻՆ

Գրաբարէ թարգմանեց՝ 
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Խօսք.- «Եւ լոյսը խաւարին մէջ կը լուսաւորէր» (Յհ 1.5):
Մեկնութիւն.- Կրկնակի է իմաստը. նախ աշխարհի մասին կ՚ըսէ, թէ մարդիկ խաւար կը դառնան մեղքերով եւ անգիտութեամբ հեռանալով սուրբ վարքէն, եւ Բանն Աստուածը մարմինին ճրագը վառեց եւ մեզ աստուածգիտութեամբ ու մաքուր վարքով լուսաւորեց, որովհետեւ եթէ տգիտութիւնն ու մեղքը խաւար են, գիտութիւնն ու աստուածային վարքը լոյս կ՚ըլլան:

ՀԱԼԷՊԱՀԱՅ ՈՒՍԱՆՈՂ ՀՐԱԿ ԿԻԼԻԿԵԱՆ. «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԷՋ ԱՄԷՆՈՒՆ ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԸ ԴՐԱԿԱՆ ԷՐ»

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Քիչ չէր անոնց թիւը, որոնք զոհ գացին Սուրիոյ մէջ ծագած պատերազմին։ Խօսքը Հալէպի, Դամասկոսի, Լաթաքիոյ, Քեսապի, Հոմսի, Համայի, Տէր Զօրի եւ նոյնիսկ Ռաքքայի մէջ զոհուած հայ զինուորներուն մասին է, որոնք, ինչպէս ընդունուած է շատ մը երկիրներու պարագային, կը ծառայէին իրենց ապրած երկրի ազգային բանակին մէջ։

ԱՄԵՐԻԿԵԱՆ ԲԱՐՔԵՐ

ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

Այս տարօրինակ պատմութիւնը մեզի կու գայ Ֆլորիտա նահանգի Ալաչուա գաւառէն (county), որ ունի մօտաւորապէս քառորդ միլիոն բնակչութիւն եւ ուր կը գտնուի Ֆլորիտայի համալսարանը։
Այդ գաւառի բնակիչներէն 75 ամեայ Մարվըն Յաչոզ ունէր ագարակ մը, ուր կը պահէր հարիւրէ աւելի տարաշխարհիկ թռչուններ եւ այլ չնաշխարհիկ կենդանիներ։

ԺԻՐԱՅՐ ՔԷՉԷՃԵԱՆ. «ՉԵՄ ՈՒԶԵՐ, ՈՐ ՆԱԽԱՊԱՏԵՐԱԶՄԵԱՆ ՀԱԼԷՊԻ ՊԱՏԿԵՐԸ ԱՂԱՒԱՂՈՒԻ»

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Հա­լէ­պա­հա­յե­րուն յայտ­նի, սի­րուած եւ յար­գուած ա­նուն մըն է Ժի­րայր Քէ­չէ­ճեա­ն:
Նա­խա­պա­տե­րազ­մեան Հա­լէ­պի մէջ զա­նա­զան ա­ռիթ­նե­րով ձեռ­նարկ­նե­րու կամ տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն­նե­րու ըն­թաց­քին ան իր պա­րա­խում­բով, իր ներ­կա­յու­թեամբ եւ պա­րա­րուես­տի հան­դէպ իր նուի­րու­մով յա­ջո­ղած էր դառ­նալ հայ գա­ղու­թի սի­րուած ա­րուես­տա­գէտ­նե­րէն մէ­կը:

Դրուագներ՝ անձնական փորձառութենէս

ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

1972 թուա­կա­նի աշ­նան գա­ցի Սէու­տա­կան Ա­րա­բիոյ Տահ­րան քա­ղա­քը, աշ­խա­տե­լու Ա­րամ­քօ ըն­կե­րու­թեան մէջ, որ­պէս անգ­լե­րէն լե­զուի ու­սու­ցիչ։
Դա­սա­ւան­դու­թեանց չսկսած, պէտք էր մաս­նակ­ցէինք եր­կու օ­րուայ տե­ւո­ղու­թեամբ գու­մա­րուած կողմ­նո­րոշ­ման (orientation) յա­տուկ նիս­տե­րու։ 

ԹԱՆԳԱՐԱՆՆԵՐՈՒ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕՐԸ

Ա­ՆԻ ԲՐԴՈ­ՅԵԱՆ-ՂԱԶ­ԱՐԵԱՆ

-Ո՞ւմ արձանն է, մա՛մ,- կը հարցնէ ձագուկ մը Մատենադարանի անցքերէն մէկուն մէջ բազմած պատմահօր պրոնզեայ արձանին ակնարկելով:
-Մովսէս Խորենացու արձանն է, բալէս, նա է առաջին անգամ գրել մեր պատմութիւնը:

ԱՐԱ ՃՈՒՀԱՐԵԱՆ. «ԲԱՆԱՍՏԵՂԾԻՆ ԳԻՐԸ ԱՆՈՐ ՆԿԱՐԱԳՐԻՆ ՆՄԱՆ ԱՆՓՈՓՈԽ Է»

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Սփիւռքի արդի գրականութեան յայտնի անուններէն է Արա Ճուհարեան։ Ան ծնած է Հալէպ եւ անցնող տարիներուն աշխատանքի բերումով հաստատուած է Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններու մէջ (ուր գործած է, որպէս ճարտարապետ)։

ԱԶԱՏԱՄՏՈՒԹԻ՞ՒՆ, ԹԷ՞ ՍՏՐԿԱՄՏՈՒԹԻՒՆ

ՎԱ­ՐԱՆԴ ՔՈՐԹ­ՄՈ­ՍԵԱՆ

Այսօրուան մեր ընկերութիւնը բաժնուած է երկու հսկայ հակադիր խումբերու: Եթէ փորձենք այդ խումբերուն անուն մը տալ, հետեւեալը կ՚ունենանք. ազատամիտներ եւ պահպանողականներ (պահպանողականներուն մասին առանձին յօդուածով պիտի անդարադառնամ):

Էջեր