Հարթակ

ՄՈԼԻՆ

ԵՐԱՄ

Ամէն օր գործի կ՚երթար-կու գար. ուրիշ մասնաւոր ընելիք մը չունէր։ Վաթսուն տարեկանն անց ապակեգործ մըն էր, իրենց թաղի շուկային կից իր փոքր խանութով։

ԼԻԲԱՆԱՆ. ՔՈՐՈՆԱ, ՀԱՄԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՆԱԿԱԼՈՒՄ… ԵՒ ՄԱՀՈՒԱՆ ԴԷՄ ՊԱՅՔԱՐ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Լիբանանէն հասնող լուրերը բաւականին ցնցիչ են։ Մինչ Նոր տարուան եւ Սուրբ Ծննդեան տօները լիբանանցիք փորձեցին անցընել բնականոն հունով եւ իրենց առօրեայ տուայտանքներէն քիչ մը հեռանալու նպատակով իրենք զիրենք «տուին» գիշերավայրեր (ճաշարաններ, ծաղարաններ եւ այլն) յաճախելու «հին սովորութեան», անդին քորոնաժահրի վարակը շատ արագ կերպով կը մոլեգնէր՝ երկիրը տանելով տագնապալի եւ բարդ դրութեան։

ՎԵՐՋԻՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄՆԵՐԸ ԵՒ ԵՐԵԽԱՆԵՐԸ

Պատրաստեց՝ ՆԱՐԷ ԳԱԼԵՄՔԷՐԵԱՆ

Բոլոր պարագաներու եւ ժամանակներու մէջ պատերազմները աղէտ են մարդոց համար, մանաւանդ՝ երեխաներուն, պատանիներուն համար, որոնք հոգիով եւ մարմնով այնքա՜ն խոցելի են, իսկ երբ զիրենք պաշտպանող չափահասները պատերազմի պատճառով կը մահանան, կը կորսուին, խուճապի կը մատնուին, կարելի չէ բառերով նկարագրել անոնց տագնապները: Հարցումը միշտ կը մնայ առանց պատասխանի. «Ինչո՞ւ կարելի չէ պատերազմներէն խուսափիլ»:

Էջեր