Հարթակ

«ՔԱՋ ՎԿԱՆ»

ՏՔԹ. ՀՐԱՅՐ ՃԷՊԷՃԵԱՆ

Հայ ժողովուրդի պատմութեան մէջ անպակաս չեն նուիրեալներ։ Անոնք, որոնք իրենց համակ կեանքը նուիրեցին հայ ժողովուրդին եւ որ նաեւ նոյն այս կեանքերը հասցուցին ֆիզիքական նահատակութեան։

ԻՐԱՔԱՀԱՅ ԹԵՄԸ

ՏՔԹ. ԶԱՒԷՆ Ա. ՔՀՆՅ. ԱՐԶՈՒՄԱՆԵԱՆ

«Առաջին պահէն արդէն վայելեցինք ուշադիր եւ յարգալից վերաբերմունքը Իրաքեան Հանրապետութեան, եւ վկայութիւնը պիտի տանք այն բոլոր պայմաններուն եւ ազատութիւններուն, զորս կը վայելեն մեր եկեղեցին եւ հայ համայնքը այստեղ»
ՎԱԶԳԷՆ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ

ԱՇԽԱՐՀԻ ՏԱՐՕՐԻՆԱԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐԷՆ

ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

Ցարդ ամբողջ աշխարհ քորոնաժահրի յոռի հետեւանքներէն կլանուած է՝ անգործութիւն, աղքատութիւն, տնային կալանք, հիւանդութիւն եւ յոռեգոյնը՝ մահ։
Երբ հեռատեսիլի կայաններէն լուր կ՚ուզես առնել՝ միայն ու միայն տրուած տեղեկութիւնները կը կեդրոնանան այդ համաճարակէն վարակուածներու եւ մեռնողներու թիւին վրայ։ 

ԼԻԲԱՆԱՆԸ ՔՈՐՈՆԱՅԷՆ ԴՈՒՐՍ ԿՈՒ ԳԱՅ… ԵՒ ԿԸ ՄՏՆԷ ՄԵԾ ՑՆՑՈՒՄՆԵՐՈՒ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՓՈՒԼԸ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Լիբանանը եղաւ այն քիչ երկիրներէն, որ հակառակ իր ունեցած մարդագրական ընդհանուր պատկերին, կարողացաւ արագ քայլեր առնելով դուրս գալ «վտանգաւոր գօտի»էն ու համարուիլ այս փուլին քորոնա համաճարակը գրեթէ յաղթահարած երկիր։

ՔՈՐՈՆԱԺԱՀՐԸ ԵՒ ԿԻՆԵՐԸ

Պատրաստեց՝ ՍՕՍԻ ՓՕԼԱՏԵԱՆ

Մարտ 2020-ին Միացեալ ազգերու կազմակերպութիւնը իր ժողովին պիտի անդրադառնար 1995-ին Պէյճինկի մէջ գումարուած Համաշխարհային կիներու վեհաժողովի հարթակի 25-ամեակին, եւ ուր պիտի բացայայտուէր իւրաքանչիւր երկրի մէջ իրականացուած հաւասարութեան օրէնքները՝ այրերուն եւ կիներուն միջեւ (gender equality):

ՆԻՒԹԱՊԱՇՏՈՒԹԵԱՆ ԳՈՐԾՕՆԸ ԵՒ ՄԵՆՔ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԻ ԸՆԹԱՑՔԻՆ

ՄՈՎՍԷՍ Ս. ՀԵՐԿԵԼԵԱՆ

Սիրելի ընթերցող,
Ի հեճուկս համաճարակին՝ կեանքը կը շարունակուի…: Ու պիտի շարունակուի մինչեւ որ մարի, այնպէս, ինչպէս պատմութեան անցած բազում ու բազմատեսակ համաճարակներ:

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿԱՐՊԵՏԸ ԿԱՄ ԳՈՐԳԸ

Ա­ՆԻ ԲՐԴՈ­ՅԵԱՆ-ՂԱԶ­ԱՐԵԱՆ

-Կարպետը կամ գորգը աշխատած ատենդ, ուշադրութիւն պիտի դարձնես ամրակարերուն, եթէ անոնք պինդ ըլլան ձիգ հենքերուն վրայ, գորգդ կամ կարպետդ քակուելու եւ փճանալու հնարաւորութիւն չ՚ունենար:
Ըսած էր կարպետի ուսուցիչը երկու ամիս առաջ. դասընթացքը ընդհատեցաւ աշխարհի անկոչ հիւրին՝ քորոնային պատճառով: 

ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ՍՈՒՐԲ ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻՆ ՈՒ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԵԱՆ

ԳԱԲՐԻԷԼ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ԱՅՎԱԶԵԱՆ
Արդի աշխարհաբարի վերածեց՝
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Հարցում. Այս ընթացքին երբ սարկաւագը «Աստուծոյ երկրպագեսցուք» կ՚ըսէ, քահանան ու ժողովուրդը ի՞նչ կ՚ընեն:

ՊԱՄ, ԵՐԵՒԱՆ, ՊԱՄ (9)

ԵՐԱՄ

Դէպի Թեհրան կ՚ուղղուէր բեռնակառքը ծանրաշարժ։
Պամն արդէն ետեւ ձգած էր Զանան։ Բան մը, որ երբեք մտքէն չէր անցած։
Մտքէն չէր անցած, ո՛չ թէ անոր կապուած ըլլալուն համար, այլ պարզապէս քանի որ պատճառ չունէր անցընելու։ 

ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ՝ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԻՆ

Գրաբարէ թարգմանեց՝
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Խօսք. «Եւ նոյն գիրքերն են, որ կը վկայեն Իմ մասիս» (Յհ 5.39):
Մեկնութիւն.
Այստեղ այս կերպով, որովհետեւ Քրիստոսի գալուստին ժամանակը Արարածքին մջ գրուած էր. «Յուդայէն պետ ու իշխան պիտի չպակսի, մինչեւ որ գայ Ան՝ որ պիտի գայ» (հմմտ. Ծն 49.10): 

Էջեր