Հոգե-մտաւոր

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹԻՒՆ (Ի.)

ՀՐԱՅՐ ՏԱՂԼԵԱՆ

Մինչեւ այսօր խօսեցանք զանազան հարցերու մասին, սակայն ընտանիքի անդամներուն միջեւ խտրութեան հարցը միւս բոլոր հարցերէն աւելի առաջնահերթ ու կարեւոր կը նկատենք, որովհետեւ այս երեւոյթը շատ աւելի մեծ վէրքեր կրնայ յառաջացնել՝ քան միւս բոլոր երեւոյթները:

ԲԱՐԻ ԿԱՄԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

ՄԱՇՏՈՑ ՔԱՀԱՆԱՅ ԳԱԼՓԱՔՃԵԱՆ

Մարդ, ըստ էութեան, կոչուած է իր նմաններուն օգնելու, քանի որ մարդ ստեղծուած է յատկութիւններով, կարողութիւններով։ Բայց այս յատկութիւնները եւ կարողութիւնները ամէն մարդու նոյն չափով չէ տրուած, այսինքն՝ թերութիւններով եւ անկատարութիւններով։

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹԻՒՆ (ԺԹ.)

ՀՐԱՅՐ ՏԱՂԼԵԱՆ

Մեր ծնողներուն խոցելի երեւոյթներէն մին իրենց պատանիներուն հետ ունեցած յարաբերութիւնն է, որովհետեւ անոնք չեն կրնար զանազանել մանուկն ու պատանին, ինչու չէ նաեւ շատ անգամ երիտասարդը եւ անոնց հետ կը վերաբերին այնպէս՝ ինչպէս մանուկի մը:

Ս. ՀՈԳԻԻ ԲԽՄԱՆ ԴԱՒԱՆԱՆՔԸ

ՄԱՇՏՈՑ ՔԱՀԱՆԱՅ ԳԱԼՓԱՔՃԵԱՆ

Սուրբ Հոգիի մասին Տիեզերական Ա.-Գ. ժողովներուն մէջ ընդունուած է. «Սուրբ Հոգին կը բխի միայն Հայր Աստուծմէ, բայց Որդին կրնայ ուղարկել զայն» սկզբունքը։ Այս բանաձեւը ընդունուած է Նախնական Եկեղեցւոյ կողմէ։

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹԻՒՆ (ԺԸ.)

ՀՐԱՅՐ ՏԱՂԼԵԱՆ

Ամէն մարդ իր կեանքին մէջ կ՚ունենայ երազներ, որոնք ցաւ ի սիրտ շատ անգամ կը մնան «երազ»ի կարգավիճակին մէջ: Երազներուն իրականութիւն չդառնալէն շատ աւելի տխուր երեւոյթ է սակայն տեսնել, որ յաճախ ծնողներ իրենց անկատար երազները կը փորձեն կեանքի կոչել իրենց զաւակներուն միջոցով:

ՍՐՏԻ ՄԱՔՐՈՒԹԻՒՆ

ՄԱՇՏՈՑ ՔԱՀԱՆԱՅ ԳԱԼՓԱՔՃԵԱՆ

Եթէ կեանքի ընդհանուր փորձառութիւնը հիմ առնենք մարդկային դատողութեան, պէտք է ըսել, թէ «սրտի մաքրութիւն»ը ստացական չէ, այլ՝ բնածին է. ուրիշ խօսքով, մարդ կամ «կեղծաւոր» կը ծնի կամ «անկեղծ», պարկեշտ։

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹԻՒՆ (ԺԷ.)

ՀՐԱՅՐ ՏԱՂԼԵԱՆ

Մեր ընտանիքներու կողմէ «սիրահարութիւն»ը շատ անգամ որպէս պարզ երեւոյթ կ՚ըմբռնուի եւ շատ անգամ կրնայ նոյնիսկ ծաղրանքի առարկայ դառնալ, սակայն իրականութեան մէջ շատ նրբանկատ նիւթ մըն է, որ պէտք է մեծ ուշադրութեան արժանանայ ընտանիքներու կողմէ, որովհետեւ այդ մէկը որքան ալ մանկական ըլլալ թուի, մեր զաւակներուն հակառակ սեռին հանդէպ ունեցած դրսեւորումը ցոյց կու տայ եւ այդ ընթացքին կարելի է նկատել բարդոյթներ, որոնք կրնան ապագայի համար եւս դառնալ մտահոգիչ:

ԵՐԲԵՄՆ ՊԷ՛ՏՔ Է ԺՊՏԻԼ ՆԱԵՒ…

ՄԱՇՏՈՑ ՔԱՀԱՆԱՅ ԳԱԼՓԱՔՃԵԱՆ

Կեանքի մէջ միշտ նեղութիւններ, դժուարութիւններ կան՝ կեանքը դառնութիւններով, անախորժ, տաժանելի երեւոյթներով լեցուն ընթացք մըն է։ Մարդուս ուրախ, շէն եւ խնդուն օրերը շատ աւելի քիչ են քան տխուր, տրտում եւ թախծոտ օրերը։

Էջեր