Հոգե-մտաւոր

«ԵԿԵՍՑԷ ԱՐՔԱՅՈՒԹԻՒՆ ՔՈ»

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Նոր Կտակարանի «Արքայութիւն» բառը կարելի է հասնկալ իբր «արքայութիւն»՝ վերացական իմաստով, իբր «թագաւորութիւն»՝ թանձրացեալ իմաստով եւ կամ «տէրութիւն»՝ իշխանական իմաստով։ Սա ակնյայտ է՝ որ Աստուծոյ թագաւորութիւնը մեզմէ առաջ է։

ՆԵՐԵԼ ԲԱՅՑ ՉՄՈՌՆԱ՛Լ

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Nelson Rolihlahla Mandela (Madliba). Հարաւային Ափրիկէի նախագահը՝ որ ընտրուած էր ժողովրդավարական համակարգով 1994 թուականին՝ Հանրապետութեան առաջին սեւամորթ նախագահը ըլլալով։ Mandela (1918-2013) ունի շատ իմաստալից խօսք մը, որ մարդկային փոխյարաբերութիւններու հաստատ հիմերու վրայ մշակման տեսակէտէ իրապէ՛ս ուղեցոյց մը կարելի է նկատել։

«ՀԱԶԱՐ ՈՒ ՄԷԿ ԲԱՌ ՈՒ ԲԱՆ»

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

«Բառարան կարդալ»՝ ընթերցանութեան շատ հաճելի եւ միանգամայն օգտակար մէկ տեսակն է. մարդ երբ կը կարդայ բառարանը, կարծես կ՚ընդարձակուի իր մտային հորիզոնը, քանի որ իւրաքանչիւր բառ տարբեր աշխարհ մը կը ներկայացնէ, եւ այդ աշխարհին մէջ տարբեր ապրումներ, տարբեր երեւոյթներ, տարբեր կեանքեր կը հմայեն զինք։

ԱՒԵՏԱՐԱՆԻ ԱՆՈՒՆՆԵՐ

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Աւետարաններու մէջ յիշուած անունները, ջանացինք երեք լեզուով ցանկի մը մէջ ամփոփել։ Անշուշտ որ յաւակնութիւնը երբեք չունինք կատարեալ գործ մը կատարած ըլլալու. արդարեւ մեր համեստ աշխատութիւնը «ովկիանոսի մէջ հազիւ կաթիլ» մըն է։ Իր համեստ պայմաններուն մէջ եթէ փոքր իսկ օգտակարութիւն մը կարենանք ունենալ, անիկա անհո՛ւն երջանկութիւն մը պիտի պատճառէ մեզի։

ԵՂԷԳԻՆ ԱՌԱԿԸ - Բ -

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Ստորեւ կը շարունակենք «Եղէգին առակը»՝ Ռիթարամ Դաւիթեանի թարգմանութեամբ։
«Տէրոջ դէմքը աւելի մեղմացաւ, մինչ սուր կացինը առաւ ու մի քանի հարուածով գետին տապալեց զայն։ Եղէգը չընդդիմացաւ, այլ իւրաքանչիւր հարուածին ենթարկուեցաւ մեղմօրէն ըսելով.- Իմ Տէրս, քու կամքդ ըլլայ։

ԵՂԷԳԻՆ ԱՌԱԿԸ - Ա -

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Տպաւորիչ առակ մը ահաւասիկ, որ առիթ կ՚ըլլայ անդրադարձնելու մեզ մեր դիրքը հոգեւոր արժէքներու, հաւատարմութեամբ եւ ամենայն վստահութեամբ յանձնուելու մեր հաւատալիքներուն, յօժար կերպով ընդունելու ամէն նեղութիւն՝ մաքրուելու եւ ճշմարտութեան հասնելու համար։

ՕՐԻՆԱՒՈՐ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹԻՒՆ

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Օրինաւոր պաշտպանութիւնը՝ որ կ՚ենթադրէ ինքնապաշտպանութիւն, անմեղի մը սպանութեան արգելքին նկատմամբ բացառութիւն մը չի ներկայացներ, քանի որ ասիկա եւս «կամաւոր մարդասպանութիւն» է։

ԿԵԱՆՔԻ ՀԱՆԳՐՈՒԱՆՆԵՐ

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Կեանքը երկար ճամբորդութիւն մըն է. մարդ կը գտնուի ճամբու մը վրայ՝ ուր կան հանգրուաններ, կայաններ, որոնք առիթներ են նայելու եւ տեսնելու թէ՝ ո՛ւրկէ եկաւ եւ ո՛ւր կ՚երթայ, կերպով մը անցեալին նայելով՝ որոշել նոր ուղղութիւն մը դէպի ապագայ։ Մարդ կրնայ շարունակել իր ճամբան նոյն ուղղութեամբ եւ կամ փոխել իր ուղղութիւնը, աւելի լաւ եւ արդիւնաբեր տեղ մը հասնելու մտադրութեամբ։

ՀԱՄԲԵՐՈՒԹԵԱՆ ԻՄԱՍՏԸ

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Յաճախ կը խորհրդածենք համբերութեան մասին, քանի որ ան շատ անգամ կը պակսի, մինչդեռ անիկա է նեղութիւններու ճշմարիտ հակաթոյնը։ Նեղութեան մէջ գտնուող մէկու մը համբերատար ըլլալ կը յանձնարարուի։

Էջեր