Հոգե-մտաւոր

ԲԱՑՈՒՈՂ ՆՈՐ ԷՋԸ

ՀՐԱՅՐ ՏԱՂԼԵԱՆ

Իւրաքանչիւրս ալ ճամբեցինք հին տարին՝ որ մեզմէ իւրաքանչիւրին համար ունէր եւ ունի տարբեր իմաստ ու նշանակութիւն՝ ըլլայ այն լաւ թէ վատ։ Իր ուրախ թէ տխուր պահերով 2022 թուականը գնաց արձանագրուելու իւրաքանչիւրիս կեանքի պատմութեան գիրքին մէջ, ուրկէ ո՛չ մէկ պահ կարելի է ջնջել կամ փոխել։

ՆՈՐ՝ ՈՐ ՀԻՆԷՆ ՉԻ ՏԱՐԲԵՐԻՐ

ՀՐԱՅՐ ՏԱՂԼԵԱՆ

Ժամանակը մեզ հասցուց այն եզրակացութեան, թէ այնպէս ինչպէս սէրերը հէքիաթներուն համար ստեղծուած են, նոյնպէս ալ Նոր տարին ստեղծուած է միայն մանուկներուն համար եւ կամաց-կամաց մեծահասակներուս համար իր գոյնը սկսած կորսնցնել:

ԱՆՑԵԱԼԻ ԱՄՈՒՍՆԱԼՈՒԾՈՒԹԵԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ

ՀՐԱՅՐ ՏԱՂԼԵԱՆ

Անցեալի եւ ներկայ հասարակութեան հիմնական տարբերութիւններէն մէկը համբերութեան վերացումն է, որովհետեւ անցեալին հազար ու մէկ տանջանքներու եւ ցաւերու տոկացող նախնիներու ժառանգները այսօր ամենէն պարզ ու չնչին դժուարութիւններն անգամ չեն հանդուրժեր:

ՄԱՐԴՈՒՍ ՄԻՏՔԸ ԵՒ ՍԻՐՏԸ

ՄԱՇՏՈՑ ՔԱՀԱՆԱՅ ԳԱԼՓԱՔՃԵԱՆ

Սա անուրանալի իրողութիւն մըն է, թէ մարդ արարածը որքան մարմնաւոր, նոյնքան մտաւոր եւ հոգեւոր էակ մըն է։ Մարդուն արտաքին տեսքին նայելով անիկա լոկ նիւթական՝ մարմնական կարծել սխալ է, քանի որ մարդ խորհող եւ զգացող, խորհուրդով եւ զգացումներով շարժող, ապրող եւ կեանք վարող «անձ» մըն է։

ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆԻՆ ՀԱՐՈՒՍՏԸ

ՀՐԱՅՐ ՏԱՂԼԵԱՆ

Դարեր շարունակ մեր ժողովուրդի մտահոգութիւններէն մին եղած է եկեղեցականներու ունեցած «հարստութիւնները». գրեթէ ամէն սերունդ իր կարգին «գող»ի կարգավիճակի մը մէջ տեսած եւ կամ այդպէս տեսնել ուզած է զանոնք, միշտ պատասխան փնտռելով «եկեղեցականներ ինչպէ՞ս կը հարստանան» հարցումին:

ՔՐԻՍՏՈՆԷՈՒԹԵԱՆ ԱՅԼԱՍԵՐՈՒՄԸ

ՄԱՇՏՈՑ ՔԱՀԱՆԱՅ ԳԱԼՓԱՔՃԵԱՆ

«British Weekly»ի երբեմնի մեծահամբաւ խմբագրին՝ Dr. Nicolson-ի, օր մը սոփեստացեալ երիտասարդ մը ներկայացաւ եւ ըսաւ. «Ձեզի հետ Աստուծոյ մասին տեսակցիլ կը փափաքիմ»։ Մինչ ակռաներուն տակ խոշոր սիկառ մը սեղմած էր…։

Էջեր