Հոգե-մտաւոր

ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ

ՄԱՇՏՈՑ ՔԱՀԱՆԱՅ ԳԱԼՓԱՔՃԵԱՆ

Տաղաւար տօներու յաջորդող երկուշաբթի օրեր հանգուցեալ հաւատացեալներուն համար հոգեհանգստեան պաշտօն կը կատարուի։ Ի՞նչ է «հոգեհանգիստ»ը։
Հոգեհանգիստը աղօթքի արարողութիւն մըն է, որ կը կատարէ Եկեղեցին՝ Քրիստոսով ննջող իր անդամներուն հոգիներուն համար։

ԱՍՏՈՒԱԾԱՄՕՐ ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄԸ

ՄԱՇՏՈՑ ՔՀՆՅ. ԳԱԼՓԱՔՃԵԱՆ

«Եթէ զիս գտցես՝ Տիրամայր, թէ ինձ ողորմեսցիս՝ սրբուհի, թէ զկորուսեալս շահեսցիս՝ անարատ, թէ զհարթուցեալս յանձանձեսցես՝ երջանիկ, թէ զամաչեցեալս յառաջ մատուսցես՝ բարեշնորհ…». (Գրիգոր Նարեկացի, Աղերս առ Տիրամայր Ս. Աստուածածինն. Բան 2)։

ԿԱՌԱՏԱՆ ՀԱՅԵՐԷՆԸ

ՀՐԱՅՐ ՏԱՂԼԵԱՆ

Կէս գիշերը անցած էր, երբ մարդ ու կին անգամ մը եւս վերսկսան արդէն իսկ աւանդական դարձած իրենց կռիւը. կինը յուսահատութեամբ նոյն յանկերգը կը կրկնէր, մինչ ամուսինը հոգոց մը հանելով դժգոհելով կը խոստանար կատարելապէս ի գործ դնել կնոջ կողմէ բարձրաձայնուած բոլոր հրահանգները:

ՄՈՌՑՈՒԱԾ ՂՈՒԿԱՍԵԱՆՑԸ

ՀՐԱՅՐ ՏԱՂԼԵԱՆ

Աշխարհի վրայ չկայ աւելի ապերախտ իրողութիւն՝ քան պատմութիւնը, որուն քմահաճոյքին տրուած է յիշել մէկը կամ մոռնալ՝ ինչ արժանիքի տէր ալ ըլլան անոնք: Մեր յօդուածներուն մէջ յաճախ յիշած ենք անուններ, որոնք եղած են մեծութիւններ, սակայն պատմութիւնը ապերախտ գտնուած է յիշելու անոնց անունը:

ԱՐԴԱՐ ԸԼԼԱԼ

ՄԱՇՏՈՑ ՔԱՀԱՆԱՅ ԳԱԼՓԱՔՃԵԱՆ

«Սուրբ մը ըլլալ բացառութիւն մըն է. իսկ արդար ըլլալ՝ կանոն»։ Victor Marie Hugo (1802-1885թթ.)։
Արդարութիւնը այն բարոյական առաքինութիւնն է, որ կը կայանայ յարատեւ եւ հաստատ կամքով տալու Աստուծոյ եւ մերձաւորին ի՛նչ որ պարտական ենք անոնց։

ԺՈՂՈՎՆԵՐՈՒ ՄԷՋ ԺԱՄԵՐՈՎ ՎԻՃՈՂՆԵՐՈՒՆ

ՀՐԱՅՐ ՏԱՂԼԵԱՆ

Պատերազմի դաժան արդիւնքէն ետք յուսալի էր, որ մեր ղեկավարութիւնը քիչ մը աւելի իրատես դառնար ու լուրջ ձեւով սկսէր մտածել ցաւոտ հարցերու մասին՝ նոյնիսկ ինքնաքննադատութեան գնով, սակայն այնպէս ալ բոլորը մնացին յոյսի սահմաններուն մէջ:

«ԱՄԷՆ ԻՆՉ՝ ԱՄԷՆԻ ՄԷՋ»

ՄԱՇՏՈՑ ՔԱՀԱՆԱՅ ԳԱԼՓԱՔՃԵԱՆ

«Գոյացական եւ իսկական կեանքը Հա՛յրն է, որ Որդիով եւ Սուրբ Հոգիին միջոցով՝ երկնային պարգեւները բոլորին վրայ կը սփռէ առանց բացառութեան։ Շնորհիւ Հօր ողորմութեան, մենք՝ մարդիկս ալ յաւիտենական կեանքին անսուտ խոստումը ստացանք», կ՚ըսէ Սուրբ Կիւրեղ Երուսաղէմացի։

ՄԻԼԻՈՆՆԵՐ՝ ԹԱՆԳԱՐԱՆԻ ՀԱՄԱՐ

ՀՐԱՅՐ ՏԱՂԼԵԱՆ

Հայերուս մէջ ախտի վերածուած է բողոքել ու գանգատիլ նիւթական անբաւարարութեան մասին, սակայն ըստ երեւոյթին իրականութիւնը ամբողջութեամբ տարբեր է. վերջերս սփիւռքի մէջ հայկական նորակառոյց թանգարանի մը շինութեան համար գաղութ մը ծախսած է աւելի քան 3 միլիոն ամերիկեան տոլարի հասնող գումար. գումար՝ որ թանգարանը երբեք ալ իր մուտքերով պիտի չկարենայ որպէս «շահ» վերադարձնել:

ՀԱՒԱՏՔԻ ՀԱՍԿԱՑՈՂՈՒԹԻՒՆԸ

ՄԱՇՏՈՑ ՔԱՀԱՆԱՅ ԳԱԼՓԱՔՃԵԱՆ

Շնորհիւ Սուրբ Հոգիին օգնականութեան, իրականութիւններուն, ինչպէս նաեւ ճշմարտութեան եւ հաւատքին ժառանգութեան խօսքերուն իմացումը կրնայ աճիլ Եկեղեցւոյ կեանքին մէջ. ներհայեցողութեամբ եւ անոնց մասին իրենց սրտին մէջ խոկացող հաւատացեալներուն ուսումնասիրութեամբ, իսկ յատկապէս «աստուածաբանական որոնում»ն է, որ կը խորացնէ յայտնեալ ճշմարտութեան ճանաչումը։

Էջեր