Հոգե-մտաւոր

ՄԵՐՕՐԵԱՅ «ՄԱՅՐ»ԵՐԸ

ՀՐԱՅՐ ՏԱՂԼԵԱՆ

Երբեւէ մօր մասին բանաստեղծութիւն լսա՞ծ էք. եթէ այո, ապա վստահ կրնաք ըլլալ որ անոնց հեղինակները հին սերունդի պատկանող ներկայացուցիչներ են՝ մեծ մասամբ յաւիտենականութեան մաս կազմողներ, որովհետեւ ներկայիս եւ ներկան յաջորդող ժամանակահատուածին դժուար թէ գրուին մօր մասին բանաստեղծութիւններ՝ մանաւանդ երբ այս աստիճան աղաւաղուած է «մայր» հասկացողութիւնը մեր իրականութենէն ներս։

ՀԱՐՍՏՈՒԹԻՒՆԸ ՀՈՂԻՆ ՏԱԿ ՏԱՆՈՂՆԵՐԸ

ՀՐԱՅՐ ՏԱՂԼԵԱՆ

Մեծ հաճոյքով կը շարունակեմ կարդալ մեր մոռցուած՝ սակայն իմաստուն մտաւորականներէն Վահան Մալէզեանի յուշերը, որոնք յուշագրութեան մը կողքին օգտակար ու դաստիարակիչ ամէ՛ն բան կը պարունակեն իրենց մէջ:

ՊԱՐԶԱՄԻՏ ԻՄԱՍՏՈՒՆՆԵՐ

ՄԱՇՏՈՑ ՔԱՀԱՆԱՅ ԳԱԼՓԱՔՃԵԱՆ

Մխիթարական պարագայ մըն է, թէ աշխարհի ամենէն իմաստուններն անգամ երբեմն այնպիսի սխալներ կ՚ընեն, որոնք իրենցմէ նուազ եւ համեստ զարգացում ունեցողները ամօթահար պիտի ընէին։ Ըստ յայտնի առածին՝ «շատ բան գիտցողը շատ ալ կը սխալի»։

«ԲԱՐԻ ԼՈՅՍԸ» ԿԸ ՇՈՂԱՅ…

ՄԱՇՏՈՑ ՔԱՀԱՆԱՅ ԳԱԼՓԱՔՃԵԱՆ

Արարչագործութիւնը հի՛մն է Աստուծոյ փրկչական բոլոր ծրագիրներուն. սկիզբը փրկութեան պատմութեան, որ իր բարձրակէտին կը հասնի Քրիստոսով։ Հակադարձաբար, Քրիստոսի խորհուրդը վճռական լո՛յսն է արարչագործութեան խորհուրդին. ան կը յայտնէ այն նպատակը, որուն հեռանկարով. «Աստուած ստեղծեց սկիզբէն երկինքը եւ երկիրը». (ԾՆՆԴ. Ա 1)։

ԻՆՔՆԱՇԱՐԺ՝ ՓՈԽԱՆ ՎԵՑ ՄԻԼԻՈՆ ԱՉՔԻ

ՀՐԱՅՐ ՏԱՂԼԵԱՆ

Երբեւէ մտածա՞ծ էք, որ անարդարութեան դիմաց լուռ մնալը անմարդկութիւն է այնքան՝ ինչքան այդ անարդարութիւնը կեանքի կոչելը եւ կամայ թէ ակամայ բոլորս ալ այդ վիճակին մէջ կը գտնուինք, որովհետեւ անմարդկային անարդարութիւններ օրական դրութեամբ կը կատարուին եւ մենք կը շարունակենք մնալ անտարբեր:

Էջեր