Հոգե-մտաւոր

ՄՏՔԻՆ ԹՌԻՉՔ ՏԱ՛Լ

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Դարուս մէջ մանաւանդ «թռիչք»ը անսահմանօրէն կը տարածուի միջոցին մէջ։ Այն ամէն ինչ որ անտեսանելի եւ անկարելի է մարդկային աչքին ու մտքին, գիտութեան շնորհիւ կարելի եւ սովորական կ՚երեւի այլեւս։ Ասիկա որքան գիտութեան յառաջդիմութեան, նո՛յնքան ե՛ւ մարդկային մտքին «թռիչք» ստանալուն բնական ու բանական մէկ հետեւա՛նքն է։

ԽԱՂՈՂՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Մատուցուած Սուրբ Պատարագէ յետոյ կը կատարուի խաղողօրհնութեան կարգ։ Ինչպէս ամէն արարողութիւն եւ ծէս, խաղողօրհնութիւնն ալ ունի «խորհուրդ» մը, այսինքն իմա՛ստ մը։ Արդարեւ, ամէն բանաւոր արարք ունի պատճառ մը եւ իր հետեւանքը՝ որ կը կազմէ անոր իմաստն ու խորհուրդը։

ԵՐԱԶՆԵՐՈՒ ՄԱՍԻՆ…

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Երազը մարդկային կեանքին եւ մանաւանդ հոգեկան աշխարհին անբաժան մէկ երեւոյթն է։ Մասնագէտներ կ՚ըսեն, թէ երազները չեն յիշեր մարդիկ, անշուշտ որ անոնք վաւերացուած փորձերու հետեւանքով է որ այդպիսի եզրակացութեան մը կը յանգին։

ԲԱՐՁՈՒՆՔԷՆ ԴԻՏԵԼ ԿԵԱՆՔԸ

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Թերեւս նիւթական արժէքներ լա՛ւ տեսնելու եւ հասկնալու համար, պէտք է կարելի եղած չափով մօտէն դիտել։ Բայց բնական գեղեցկութիւններ եւ մանաւանդ գաղափարական արժէք ներկայացնող ճշմարտութիւններ լաւ հասկնալու, անոնց իմաստին թափանցելու համար ո՛չ թէ մօտէն, այլ պէտք է քիչ մը հեռուէն՝ բարձրէն դիտել։

ՊԱՏԻՒ ԵՒ ԴԱՏՈՂՈՒԹԻՒՆ

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Այս անգամ մեր ուշադրութիւնը կը դարձնենք երկու թանկագին արժէքներու վրայ՝ որոնք մարդուն յատուկ բարոյական ստացուածքներ են։ Ուստի, գործնական եւ զօրաւոր դատողութիւն մը աստուածային շնորհ մըն է։

ՄԱՔՈՒՐ ԽԻՂՃ ԵՒ ԿԵԱՆՔ

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Անհատի մը խիղճը, որ ո՛չ թէ միայն մարդուն ուղիղ եւ պատուաւոր կեանքի մը առաջնորդը, այլ նաեւ համայնքին բարձրագոյն օգուտին ծառայող ուժեղ ազդակ մըն է, կրնայ յաճախ քունի կամ թմրութեան վիճակի մը, նոյնիսկ բոլորովին մահացումի ենթարկուիլ։

ՔՆՆԱԴԱՏՈՒԹԵԱՆ ԲՆՈՅԹԸ

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Քննադատութիւնը որքան որ անհաճոյ երեւի, անհրաժեշտ պայմաններէն մէկն է յառաջդիմութեան։ Ըսենք, անիկա մղիչ ուժ մը, գրգիռ մը, գործօն մըն է մարդկային կեանքին բարեփոխութեան՝ թէ՛ անհատապէս, եւ թէ՛ հաւաքաբար՝ դէպի լաւը, դէպի կատարեալը։

Էջեր