Օրակարգի նիւթերը

BEYOĞLU ÜÇ HORAN ERMENİ KİLİSESİ VAKFI YÖNETİM KURULU SEÇİMİ ÖNCESİNDE DEĞERLENDİRMELER (1)

ARA KOÇUNYAN

Türkiye Ermeni toplumunun seçim maratonu bu hafta sonunda tamamlanıyor. Yaklaşık 15 yıllık bir aradan sonra, gayrimüslim azınlık topluluklarının cemaat vakıfları seçim yönetmeliğinin yayımlanmasını izleyen süreçte birbiri ardına seçimler yapıldı. Peşpeşe düzenlenen oylamalar haftalar boyunca sürdü. İşte bu uzun soluklu sürecin son aşaması bu haftasonunda.

Դատավճիռ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Սանասարեան խանի սեփականութեան իրաւունքին շուրջ Սահմանադրական ատեանին կողմէ արձակուած վճիռը չափազանց նշանակութիւն ունի թրքահայ ազգային-եկեղեցական կեանքին տեսակէտէ։ Սա մէկ կողմէ իրաւունքի հարց մըն է, իսկ միւս կողմէ ունի նաեւ այլ չափումներ։

Beyoğlu

ARA KOÇUNYAN

Türkiye Ermeni toplumunun yaşamı bu dönemde tamamıyla cemaat vakıflarının yönetim kurulu seçimlerinin dominasyonu altında. Tahmin edildiği üzere, Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi Vakfı'nın durumu da sıcak gündem olarak karşımızda.

Պէյօղլու

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Թրքահայ ազգային-եկեղեցական կեանքը այս շրջանին կ՚ուղղորդուի համայնքային ընտրութիւններով։ Ինչպէս արդէն կ՚ենթադրուէր, Պէյօղլուի պարագան դարձած է թէժ օրակարգ։ Դժբախտաբար, ամենայոռետես կանխատեսումները մի առ մի կ՚իրականանան համայնքի աչքին առջեւ։

115-ամեակի յոբելեանը՝ բարոյահոգեբանական պատնէշի յաղթահարման նշանակութեամբ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Եւ ԺԱՄԱՆԱԿ օրաթերթը արդէն 115 տարեկան է։ Այո՛, անշուշտ, ուրախ ենք։ Յոբելեանը կ՚առթէ բարձր տրամադրութիւն։ Տարեդարձի օրով տխրութիւն կ՚ըլլա՞յ։ Յուզումն ու յոյսը պատած են մեր էութիւնը։ Կ՚ալեկոծի մեր ներաշխարհը՝ մինչ պահ մը մենք մեզի թոյլ կու տանք տարուիլ մեր գործի զգացական երեսակներով։ Մարդկայի՞ն, արդա՞ր. է՜հ այլեւս...

ՉԿՈՐՍՆՑՆԵԼ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԸ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Ն.Ա.Տ. Սահակ Բ. «Պոլսահայութիւնը փորձառու վարիչներու նկատմամբ բացարձակապէս երախտագիտութեան մէջ չի թերանար, սակայն նաեւ չի թաքցներ փոփոխութեան ցանկութիւնը։ Աշխարհական գետնի վրայ կազմակերպումը պէտք չէ այսքան տկար մնայ։ Մեր ունեւոր հաստատութիւնները յառաջիկային աւելի տարբեր մտայնութիւն մը պէտք է որդեգրեն։ Մարդիկ կ՚ըսեն, որ սա մեր հաւաքական հարստութիւնն է եւ անով պէտք է պատրաստուի մեր ապագան»։
Ամեն. Ս. Պատրիարք Հայրը Ֆէրիգիւղի սիրոյ սեղանին ահազանգ հնչեցուց թրքահայ ազգային-եկեղեցական կեանքէն ներս առկայ համատարած անտարբերութեան համար եւ Օրթագիւղի քուէարկութեան փորձառութեան լոյսին տակ մատնանշեց ընտրողներու ցուցակներու փութով կատարելագործման անհրաժեշտութիւնը։
«Մենք աւելի լաւ համայնք մը դառնալու որոնումին մէջ ենք։ Շատ սակաւ են վարչային ըլլալու թեկնածուները, իսկ ընտրուածներն ալ չեն գիտեր, թէ ի՛նչ ճանապարհով պէտք է ընթանան։ Պարտաւոր ենք առողջ հերթի փոփոխութիւն մը կազմակերպելու։ Ո՞ւր են այն երիտասարդները, որոնք կարդացուցած, համալսարան ուղարկած ենք։ Անոնց կարիքը կը զգանք ներկայ ընտրութիւններուն»։

ՀԱՅԱՍՏԱՆԱԿԵԴՐՈՆ ՄՏԱԾԵԼԱԿԵՐՊ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Տպաւորութիւններ եւ դիտարկումներ՝ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միութեան՝ Երեւանի մէջ կազմակերպուած 92-րդ ընդհանուր ժողովի աշխատանքի լոյսին տակ - 3
44-օրեայ պատերազմի հետեւանքները եւ հայ իրականութենէն ներս յառաջացծ տագնապը կու գան ապացուցանել, թէ պետական կայունութիւնը անուրանալի գործօն մըն է նաեւ սփիւռքի հայապահպանման:

Էջեր