Օրակարգի նիւթերը

ԱՆԿԻՒՆԱԴԱՐՁԱՅԻՆ ՓՈՒԼ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Տ. Արամ Արք. Աթէշեան, Տ. Գարեգին Արք. Պեքճեան եւ Տ. Սահակ Եպսկ. Մաշալեան այս առաւօտ Ս. Վարդանանց տօնակատարութեան մասնակցեցան Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի մէջ:
Ամենայն Հայոց Տ.Տ. Գարեգին Բ. Կաթողիկոսը կը խորհրդակցի Պոլսոյ Պատրիարքութեան երեք սրբազաններուն հետ՝ պատրիարքական առկախեալ ընտրութեան լուրջ խնդիրներուն մասին:

Յագեցեալ օր մը…

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

​Յագեցեալ օր մը ապրեցաւ երէկ մեր համայնքը։ Վերջին շուրջ ինն տարուան՝ պատրիարքական ընտրութեան վերաբերեալ իրադարձութիւններու ամբողջին մէջ բեկումնային նշանակութիւն ունեցաւ երէկուան օրը։

Հիմա ի՞նչ պիտի ըլլայ. համայնքը ելք մը կ՚որոնէ առկայ փակուղին յաղթահարելու համար...

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Տա­րես­կիզ­բին, Գում­գա­բուի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած սուրբ ծննդեան ա­ւան­դա­կան ըն­դու­նե­լու­թեան ըն­թաց­քին, հա­մայն­քա­յին վա­րիչ­նե­րու եւ բազ­մա­թիւ հո­գե­ւո­րա­կան­նե­րու ներ­կա­յու­թեամբ, Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան եւ այժմ ար­դէն հրա­ժա­րեալ՝ այդ պա­հու դրու­թեամբ Կրօ­նա­կան ժո­ղո­վի ա­տե­նա­պետ Տ. Սա­հակ Եպսկ. Մա­շա­լեան փո­խա­նա­կե­ցին դրուա­տա­լից խօս­քեր։ Եր­կուքն ալ անդ­րա­դար­ձան պատ­րիար­քա­կան ընտ­րու­թեան հար­ցին։

Վտանգաւոր փոթորիկ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Վտան­գա­ւոր նոր փո­թո­րիկ մը ստեղ­ծուած է հա­մայն­քա­յին կեան­քէն ներս։ Տ. Սա­հակ Եպսկ. Մա­շա­լեա­նի հրա­ժա­րա­կա­նը, ա­ւե­լորդ է ը­սել, որ կու գայ խո­րաց­նել առ­կայ յո­ռե­տե­սու­թիւ­նը մեր հա­ւա­քա­կան կեան­քին տե­սա­կէ­տէ։ Բաց պէտք է խօ­սիլ։ Մեր հա­մեստ հա­մո­զու­մով, Տ. Սա­հակ Եպսկ. Մա­շա­լեան լա­ւա­գոյն ո­րո­շու­մը չէ տուած, յար­մա­րա­գոյն քայ­լը չէ ա­ռած։

Ի՞նչ ակնկալութիւններ ստեղծուած են համայնքէն ներս՝ Էրտողան-Շիրինօղլու հանդիպման լոյսին տակ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Էր­տո­ղա­նի եւ Հա­մայն­քա­յին վա­քըֆ­նե­րու հար­թա­կի (VADİP) ու Սուրբ Փրկիչ Ազ­գա­յին հի­ւան­դա­նո­ցի հո­գա­բար­ձու­թեան ա­տե­նա­պետ Պետ­րոս Շի­րի­նօղ­լուի մի­ջեւ ան­ցեալ շա­բաթ Պեշ­թե­փէի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած տե­սակ­ցու­թեան ար­ձա­գանգ­նե­րը կը շա­րու­նա­կուին։

ՏԱՍՆԱՄԵԱԿ ՄԸ ԱՆՑ…

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

«Ակօս» շաբաթաթերթի հիմնադիր Հրանդ Տինք այսօր կ՚ոգեկոչուի՝ իր դէմ կատարուած մահափորձի տասներորդ տխուր տարելիցին առթիւ:
Թրքահայ համայնքը բիւր յարգանքով ու ջերմութեամբ կը վերյիշէ իր ծոցէն հասած հարազատ զաւակը, որու սպանութեան վէրքը տակաւին հեռու է սպիանալէ:

ՊԱՏՐԻԱՐՔԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Գումգաբուի տաղաւարի ընդունելութեան եւ VADİP-ի վերջին ժողովին ընթացքին յստակեցան թրքահայ համայնքի 2017 թուականի առաջնահերթութիւնները:
Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեան եւ Կրօնական Ժողովի Ատենապետ Տ. Սահակ Եպսկ. Մաշալեան այս շրջանին կը փոխանցեն դրական պատգամներ, ինչ որ կը ստեղծէ այն տպաւորութիւնը, թէ ապագայ իրադարձութիւններու պարագային համախոհութիւն մը կամ փոխըմբռնում մը գոյացած է անոնց միջեւ:

«ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ»Ի ՃԱԿԱՏԱԳԻՐԸ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Պատրիարքական Աթոռի հաւաքածոյէն անհետացած իւղանկարի հարցին շուրջ Հայաստանի զանգուածային լրատուութեան միջոցները վերջին օրերուն արձագանգ կը հանդիսանան նոր իրադարձութիւններու, ինչ որ ցաւով ու որոշ չափով ալ ընդվզումով կ՚ընկալուի Գումգաբուի շրջանակներուն կողմէ:
Քննչական կոմիտէն մասնագիտական եզրակացութիւններու հիման վրայ որոշած է կարճել հետաքննութիւնը եւ դիմանկարը վերադարձնել նոր «տիրոջ»:

Միակ անփոփոխը

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

2017 թուա­կա­նի ա­ռա­ջին ռո­պէ­նե­րուն Թուր­քիա հեր­թա­կան ան­գամ դէմ յան­դի­ման մնաց ցնցու­մի մը։ Ա­րիւ­նա­լի դէպք մը կրկին յե­ղաշրջեց երկ­րին օ­րա­կար­գը, ստուե­րի տակ թող­լով տա­րե­մու­տի տրա­մադ­րու­թիւն­նե­րը։ Դժբախ­տա­բար, նման ե­րե­ւոյթ­նե­րը մի­ջո­ցէ մը ի վեր ըն­թա­ցիկ դար­ձած են մեր երկ­րէն ներս։

Սադրանք՝ ԺԱՄԱՆԱԿ օրաթերթի դէմ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Սա­մա­թիոյ Ս. Գէորգ ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Ե­սա­յի Տե­միր VADİP-ի ե­րէ­կուան ժո­ղո­վին ըն­թաց­քին մեր ան­ձին մէջ հան­դէս ե­կաւ ԺԱ­ՄԱ­ՆԱԿ օ­րա­թեր­թին ուղ­ղեալ լուրջ սադ­րանք­նե­րով։ Սա­մա­թիոյ վե­րա­բե­րեալ մեր վեր­ջին հրա­տա­րա­կու­թիւն­նե­րուն պատ­ճա­ռով զայ­րա­ցած էր ան, ու նոյ­նիսկ քա­նի մը օր ա­ռաջ հե­ռա­ձայ­նի վրայ սպառ­նա­ցած էր մե­զի։

Էջեր