Օրակարգի նիւթերը

Իրավիճակի էական փոփոխութիւն…

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Քաղաքականութեան մէջ կայ սահմանում մը, որ ընդհանրացած բանաձեւումով կը կոչուի՝ իրավիճակի փոփոխութիւն։ Այստեղ խօսքը կը վերաբերի «ֆորս-մաժէօր» պարագաներու, որոնք իրավիճակի էական, արմատական փոփոխութիւններու պատճառ կրնան դառնալ։

Այս փուլին համայնքին վիճակածը

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Ներկայ շաբթուան լուսաբացը ահաւոր ցնցում մը բերաւ երկրին. կարծես արշալոյսը խավարման վերածուած ըլլար։ Հանրապետութեան հիմնադրութեան դարադարձի տարուան սկիզբին միթէ արդա՞ր է այսպիսի ողբերգութիւն մը։ Նախախնամութիւն, անշուշտ, ըսելու բան չկայ։

Կենսական բազմազանութիւն

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Եգիպտոսի նախագահին Հայաստան տուած պաշտօնական այցելութիւնը, որուն արձագանգները կը շարունակուին, իսկապէս շատ կարեւոր իրադարձութիւն մըն է։ Այս այցին նշանակութիւը անկարելի է սահմանափակել միայն Երեւան-Գահիրէ առանցքով։

ԼԱՐՈՒԱԾՈՒԹԻ՞ՒՆ, ԹԷ ԱՌԵՐԵՍՈՒՄ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Թրքահայ ազգային-եկեղեցական կեանքէն ներս տագնապեցուցիչ մշտական գործօնի մը վերածուած է՝ վարժարաններու նիւթական աննկարագրելիօրէն ծանր բեռը:
Գումգաբուի տարեմուտի ընդունելութեան ժամանակ ստեղծուած մթնոլորտը եկաւ հերթական անգամ ապացուցանել, որ համայնքը բարեփոխումներու անյետաձգելի հրամայականին դէմ յանդիման կը գտնուի՝ վարչատնտեսական գետնի վրայ արդիւնաւէտութեան բարձրացման հասնելու համար: Առկայ փակուղին հետզհետէ սպառնալիքի մը կրնայ վերածուիլ՝ մարդուժի պատրաստութեան կենսական ընթացքը լրջօրէն կաղացնելու վտանգաւոր հեռանկարով: Նորընտիր վարչայիններուն տեսակէտէ հրատապ օրակարգ կը համարուի միջոցներու բաժնումը:

Ռազմավարութիւն…

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Անորոշութիւններու դարաշրջանին, մոլորութիւններու եւ պղտորութիւններու ժամանակներուն հերթական փուլ մըն է այսօր։ Եւ 2023… Ամանոր՝ յոյսի նոր կանգառ մը, յուսախաբութեան բոլոր նախադրեալներով հանդերձ։

BEYOĞLU ÜÇ HORAN ERMENİ KİLİSESİ VAKFI YÖNETİM KURULU SEÇİMİ ÖNCESİNDE DEĞERLENDİRMELER (6)

ARA KOÇUNYAN

Yarın artık son gün olacaktı ama major bir gelişme yaşandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yerinde müdahalesiyle seçimler ertelendi. Cemaatimizin üyeleri, Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi Vakfı'nın yönetim kurulu üyelerini seçmek için biraz gecikmeyle sandık başına gidecek.

BEYOĞLU ÜÇ HORAN ERMENİ KİLİSESİ VAKFI YÖNETİM KURULU SEÇİMİ ÖNCESİNDE DEĞERLENDİRMELER (5)

ARA KOÇUNYAN

Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi Vakfı'nın durumunu genel değerlendirmeye tabii tutarken, hiç kuşkusuz şu soruyu da sormak gerekiyor: Peki onlarca yıldan bu yana cemaat ne yaptı? Seçim öncesinde geleceğe odaklı beklentileri şekillendirirken yüzleşilmesi gereken konulardan birisi de bu noktadan itibaren netleşecek.

BEYOĞLU ÜÇ HORAN ERMENİ KİLİSESİ VAKFI YÖNETİM KURULU SEÇİMİ ÖNCESİNDE DEĞERLENDİRMELER (4)

ARA KOÇUNYAN

Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi Vakfı'nın Türkiye Ermeni toplumu yaşamındaki hassas konumu haftasonundaki yönetim kurulu seçimi öncesinde kaçınılmaz olarak mercek altında. Aslında Ermeni cemaatinin gerçeğinde kuşak değişikliği, sağlıklı geçiş süreçleri on yıllardan bu yana genel olarak çok büyük sıkıntılara yol açıyor.

BEYOĞLU ÜÇ HORAN ERMENİ KİLİSESİ VAKFI YÖNETİM KURULU SEÇİMİ ÖNCESİNDE DEĞERLENDİRMELER (3)

ARA KOÇUNYAN

Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi Vakfı'nın Türkiye Ermeni toplumu gerçeğinden gittikçe kopması göze ilk bakışta sadece mali boyutuyla çarpıyor. Ancak on yılların deneyiminden konunun sadece bununla sınırlı olmadığını gözlemlemek mümkün. Böylesine önemli bir kurumun izole olması, kendisini cemaatten soyutlaması, bugün Ermeni toplumunun muzdarip olduğu bir çok sorunun bir anlamda altyapısını da oluşturmakta.

Էջեր