Լրահոս

ԿԱՄՔԻ ՊԱԿԱՍԷ ԱՒԵԼԻՆ

Եդուարդ Նալպանտեան Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտութեան կարգաւորման գործընթացի արդի փուլի հարցերուն եւ անոնց յաղթահարման սկզբունքներուն անդրադարձաւ երէկ Փոտստամի մէջ կազմակերպուած՝ ԵԱՀԿ-ի անդամ երկիրներու արտաքին գործոց նախարարներու անպաշտօն ժողովին ընթացքին:
«Կա՛մ այն ձեւով, ինչպէս մենք կ՚ըսենք, կամ պատերազմ. այս մօտեցումը կը տանի փակուղի։ Ինքնորոշման իրաւունքի ճանաչումը կենսական նշանակութիւն ունի»:

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ ԷՐՏՈՂԱՆ ՉԻՆԱՍՏԱՆ ՄԵԿՆԵՑԱՒ

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան մեկ­նե­ցաւ Չի­նաս­տան՝ մաս­նակ­ցե­լու հա­մար «G-20»ի ան­դամ եր­կիր­նե­րու գա­գա­թա­ժո­ղո­վին։ Պե­տու­թիւն­նե­րու կամ կա­ռա­վա­րու­թիւն­նե­րու ղե­կա­վար­նե­րու մա­կար­դա­կին վրայ կազ­մա­կեր­պուած այս գա­գա­թա­ժո­ղո­վը 11-րդն է իր նման­նե­րու շար­քին։ 

ՄԱՐԹԻՆ ՇՈՒԼՑ ԵՐԷԿ ՇՓՈՒՄՆԵՐ ՈՒՆԵՑԱՒ ԱՆԳԱՐԱՅԻ ՄԷՋ

Եւ­րո­խորհր­դա­րա­նի նա­խա­գահ Մար­թին Շուլց ե­րէկ շփում­ներ ու­նե­ցաւ մայ­րա­քա­ղաք Ան­գա­րա­յի մէջ, ուր հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ ա­մե­նա­բարձր մա­կար­դա­կի վրայ։ Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան Շուլ­ցը ըն­դու­նեց Պեշ­թե­փէի պա­լա­տին մէջ։

ՓԱՐԻԶԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՓԱՌԱՏՕՆԸ ՎԵՐՋԻՆ ՊԱՀՈՒՆ ՋՆՋՈՒԱԾ

Փա­րի­զի հա­յաբ­նակ ա­րուար­ձան­նե­րէն Ար­ֆոր­վի­լի մէջ նա­խա­տե­սուած հայ­կա­կան մշա­կու­թա­յին փա­ռա­տօ­նը ջնջուե­ցաւ։ Հայց. Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ Ֆրան­սա­յի Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ Տ. Վա­հան Եպսկ. Յով­հան­նէ­սեա­նի ջան­քե­րով կազ­մա­կեր­պուած ծրա­գիր մըն էր այս մէ­կը։

ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԸ Կ՚ԱՇԽՈՒԺԱՆԱՆ

ԵԱՀԿ-ի Մինսքեան խմբակի համանախագահները յառաջիկայ շաբաթ՝ Սեպտեմբերի 8-ին ժամադրուած են Մոսկուայի մէջ:
Եդուարդ Նալպանտեան երէկ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին անդրադարձաւ իր ռուս պաշտօնակցին՝ Սէրկէյ Լաւրովի եւ Արլէմ Տեզիրի հետ:

Էջեր