Լրահոս

ՇՐՋԱՀԱՅԵԱՑ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ

Անգարայի մէջ երէկ տեղի ունեցաւ անվտանգութեան խնդիրներու շուրջ բարձր մակարդակի խորհրդակցութիւն մը:
Հանրապետութեան նախագահ Րէճէպ Թայյիպ Էրտողանի գլխաւորութեամբ նկատի առնուեցան Վեզնեճիլէրի պայթումին բոլոր ծալքերը:

ՄԱՀ՝ ՓՐԼԱՆԹԻ ՍԱՐԱՖԵԱՆԻ

Խոր ցա­ւով վե­րա­հա­սու ե­ղանք, թէ Լոս Ան­ճե­լը­սի մէջ իր մահ­կա­նա­ցուն կնքած է մեր հա­մայն­քի նախ­կին ան­դա­մու­հի­նե­րէն Փրլան­թի Սա­րա­ֆեան։ Իր ըն­կե­րա­յին շրջա­նա­կէն ներս մեծ հա­մակ­րան­քի ա­ռար­կայ դար­ձած տի­պար ըն­տա­նե­կան մայր մըն էր հան­գու­ցեա­լը։

ԱԼԻԵՒԻ ՊԵՐԼԻՆ ԱՅՑԸ

Ատր­պէյ­ճա­նի Նա­խա­գահ Իլ­համ Ա­լիեւ ե­րէկ շփում­ներ ու­նե­ցաւ Պեր­լի­նի մէջ, ուր հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ Գեր­մա­նիոյ բարձ­րա­գոյն ղե­կա­վա­րու­թեան կող­մէ։ Օ­րուան ըն­թաց­քին ան բա­նակ­ցու­թիւն­ներ վա­րեց Գեր­մա­նիոյ Վար­չա­պետ Ան­կե­լա Մեր­քէ­լի հետ։

Հայկական Արտադրութեամբ «Արմֆոն»ը Միջազգային Շուկայ Կը Ներկայանայ

Հայ­կա­կան ար­տադ­րու­թեամբ «Արմ­ֆոն» հե­ռա­խօս­նե­րը ար­դէն հա­սա­նե­լի են հա­յաս­տան­ցի գնոր­դին: Հայ­կա­կան ար­տադ­րու­թեամբ ա­ռա­ջին smartphoneնե­րը, ըստ զայն ստեղ­ծող ըն­կե­րու­թեան հիմ­նա­դի­րին, ո­րա­կեալ են եւ ո­չին­չով կը զի­ջին շու­կա­յին մէջ առ­կայ տար­բե­րակ­նե­րուն:

ԻՍԹԱՆՊՈՒԼԻ ՄԷՋ ՊԱՅԹՈՒՄ

Վեզնեճիլէրի մեթրոյի կայարանին մօտ այս առաւօտեան ժամերուն ոստիկանական ինքնաշարժ մը յարձակման ենթարկուեցաւ:
7 ոստիկան նահատակուեցաւ, 4 քաղաքացի զոհուեցաւ, վիրաւորները դարմանման տակ առնուեցան մերձակայ հիւանդանոցներէն ներս:

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ ԷՐՏՈՂԱՆ ԱՄՆ ՊԻՏԻ ՄԵԿՆԻ՝ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՄՈՒՀԱՄՄԷՏ ԱԼԻԻ ՅՈՒՂԱՐԿԱՒՈՐՈՒԹԵԱՆ

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­ներ կը մեկ­նի՝ մաս­նակ­ցե­լու հա­մար կռփա­մար­տի եր­բեմ­նի աշ­խար­հահռ­չակ ա­խո­յեան Մու­համ­մէտ Ա­լիի յու­ղար­կա­ւո­րու­թեան ա­րա­րո­ղու­թեան։ Հարկ է նշել, որ 74 տա­րե­կան հա­սա­կին մահ­կա­նա­ցուն կնքած հռչա­կա­ւոր մար­զի­կին կո­րուս­տը վեր­ջին օ­րե­րուն լայն ար­ձա­գանգ գտած է ամ­բողջ աշ­խար­հի մէջ՝ խոր ցաւ պատ­ճա­ռե­լով հա­մայն մարդ­կու­թեան։ Մու­համ­մէտ Ա­լի ե­րե­սուն տա­րիէ ի վեր կը տա­ռա­պէր փար­քին­սո­նէ։

ՆՈՐ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեա­նի հրա­մա­նագ­րին հի­ման վրայ՝ Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին անվ­տան­գու­թեան խոր­հուր­դի քար­տու­ղար նշա­նա­կուե­ցաւ Ար­մէն Գէոր­գեան։ Ե­րէկ, Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան Ազ­գա­յին անվ­տան­գու­թեան խոր­հուր­դի վեր­նա­խա­ւին ներ­կա­յա­ցուց Ար­մէն Գէոր­գեա­նը։

ԵՐԿԵՐԵՍՈՒԹԵԱՆ ՄԵՂԱԴՐԱՆՔ

Պունտեսթակի կողմէ ընդունուած որոշման ցասումը կը շարունակուի. Հանրապեութեան նախագահը շատ խիստ ոճով արտայայտուեցաւ Գերմանիոյ հասցէին։
Ըստ Էրտողանի, Լեռնային Ղարաբաղի մէջ հայոց կատարած ցեղասպանութեան վկաները ի կեանս են։
Պերլինի մօտ Թուրքիոյ դեսպան Հիւսէյին Ավնի Քարսլըօղլուի մասնակցութեամբ Անգարայի մէջ խորհրդակցութիւններ տեղի կ՚ունենան յառաջիկայ շրջանի քաղաքականութեան առընչութեամբ։

Էջեր