Լրահոս

Գէոր­գի Քե­թո­յեւ Եւ­րո­պա­յի Ա­խո­յեան

Մոն­կո­լիոյ մէջ տե­ղի ու­նե­ցած ըմբ­շա­մար­տի ո­ղիմ­պիա­կա­նի վար­կան­շա­յին մրցա­շար­քի ա­զատ ո­ճի մրցում­նե­րուն, Հա­յաս­տա­նի հա­ւա­քա­կա­նի նո­րե­կը՝ Գէոր­գի Քե­թո­յեւ, 97 քկ. դա­սա­կար­գին մէջ տի­րա­ցաւ ոս­կի մե­տայ­լին:

«Ո­ղիմ­պիա­կան Խա­ղե­րուն ՊԷՏՔ Է ԾԱԾԱՆԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴՐՕՇԱԿԸ»

Եւ­րո­պա­յի ծան­րա­բար­ձու­թեան ա­խո­յեան­ներ Հռիփ­սի­մէ Խուր­շու­դեան եւ Նա­զիկ Աւ­դա­լեան մամ­լոյ հա­մա­տեղ ա­սու­լիս մը տա­լով ներ­կա­յա­ցու­ցին, թէ ինչ­պէ՛ս յա­ջո­ղե­ցան

ԳԵՐԼԱՐՈՒԱԾ ՎԻՃԱԿ

Ատրպէյճանի զօրքերը ամբողջ գիշերը խտացեալ ձեւով ռմբակոծեցին Արցախը՝ թիրախաւորելով բնակավայրերը. կան զոհեր:
Նախագահ Սերժ Սարգսեան. «Ամէն պահ պատերազմ կրնայ ծագիլ»:
Ստեփանակերտ կը զգուշացնէ, թէ Պաքուի իշխանութիւնները կը փորձեն վերջնականօրէն խափանել հակամարտութեան խաղաղ կարգաւորման գործընթացը:

 

ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ ՊԱՅԹՈՒՄ

Ե­րէկ ե­րե­կո­յեան ժա­մե­րուն Ե­րե­ւա­նի Հա­լա­պեան փո­ղո­ցին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ պայ­թում մը։ Փո­ղո­ցի թիւ 11 շէն­քին մօտ օ­թօ­պիւ­սի մը մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ պայ­թում մը, ո­րու հե­տե­ւան­քով եր­կու հո­գի զո­հուե­ցաւ, կան նաեւ վի­րա­ւոր­ներ։ Հա­լա­պեան-Ար­զու­մա­նեան փո­ղոց­նե­րու խաչ­մե­րու­կին՝ «Նիգ» սրճա­րա­նի մօ­տա­կայ­քին պա­տա­հե­ցաւ այս պայ­թու­մը, որ­մէ ան­մի­ջա­պէս վերջ սկսան փրկա­րա­րա­կան եւ քննչա­կան աշ­խա­տանք­ներ։

ԷՐՏՈՂԱՆ ՊԱՔՈՒԻ ՄԷՋ

Ատրպէյճան կը հիւրընկալէ ՄԱԿ-ի քաղաքակրթութիւններու դաշինքի 7-րդ կլոպալ համաժողովը՝ աշխարհի բազմաթիւ երկիրներէն մասնակիցներով:
Հանրապետութեան նախագահը Իլհամ Ալիեւի հետ ունեցած շուրջ մէկ ժամուան հանդիպման ընթացքին անդրադարձաւ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին:

ԱՆԳԱՐԱ ՈՒԱՇԻՆԿԹԸՆԷՆ Կ՚ԱԿՆԿԱԼԷ «ԴԺՈԽՔԻ ԿՐԱԿ»ՆԵՐ

«Ի­րաք-Շա­մի իս­լա­մա­կան պե­տու­թիւն» (Ի­ՇԻՊ) ա­հա­բեկ­չա­կան խմբա­ւոր­ման դէմ Թուր­քիա այս օ­րե­րուն կ՚ո­րո­նէ հետզ­հե­տէ ա­ւե­լի ազ­դու մի­ջոց­ներ։ Վեր­ջին շրջան­նե­րուն Սու­րիոյ սահ­մա­նա­կից Քի­լի­սի մէջ ստեղ­ծուած է ար­տա­սո­վոր կա­ցու­թիւն։ Ար­դա­րեւ, Ի­ՇԻՊ-ի ա­հա­բե­կիչ­նե­րը կը ռմբա­կո­ծեն այս քա­ղա­քը, ուր ցարդ շուրջ եր­կու տաս­նեակ քա­ղա­քա­ցի­ներ զո­հուած են։

ՀԱԼԷՊԻ ՄԷՋ ԵՐԿՈՒ ՀԱՅ ԵՒՍ ԶՈՀՈՒԵՑԱՒ

Սու­րիոյ ներ­քին պա­տե­րազ­մի մթնո­լոր­տին մէջ երկ­րի հայ հա­մայն­քը կը շա­րու­նա­կէ դի­մագ­րա­ւել անն­կա­րագ­րե­լի ող­բեր­գու­թիւն­ներ։ Կը հա­ղոր­դուի, որ Հա­լէ­պի հա­յաբ­նակ թա­ղա­մա­սե­րը ե­րէկ դար­ձեալ են­թար­կուե­ցան հրթի­ռա­կո­ծու­թիւն­նե­րու։

ԵՄ-Ի ԿՈՂՄԷ ՇՕՇԱՓԵԼԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

Եւ­րո­միու­թեան կող­մէ սու­րիա­ցի գաղ­թա­կան­նե­րուն յատ­կաց­ման նպա­տա­կով Թուր­քիոյ հա­մար նա­խա­տե­սուած 3 մի­լիառ եւ­րո­յին 428 մի­լիոն­նոց բա­ժի­նը պի­տի յատ­կա­ցուի Գեր­մա­նիոյ կա­ռա­վա­րու­թեան կող­մէ։ Գեր­մա­նիոյ Ելմ­տա­կան նա­խա­րա­րու­թեան աղ­բիւր­նե­րը ե­րէկ տե­ղե­կա­ցու­ցին, թէ գաղ­թա­կան­նե­րուն հա­մար նա­խա­տե­սուած 3 մի­լիառ եւ­րո­յին 1 մի­լիա­ռը պի­տի տրա­մադ­րուի ԵՄ-ի հա­սա­րա­կաց պիւտ­ճէէն, իսկ մնա­ցեալ 2 մի­լիառ եւ­րոն պի­տի տրա­մադ­րեն ան­դամ եր­կիր­նե­րը։

Էջեր