Լրահոս

ՑԱՒԱԿՑԱԿԱՆ

Սու­րու­չի ա­հա­բեկ­չա­կան դէպ­քին կա­պակ­ցու­թեամբ Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան ե­րէկ Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղա­նին ու­ղար­կեց ցա­ւակ­ցա­կան մը, ուր մաս­նա­ւո­րա­պէս ը­սուած է հե­տե­ւեա­լը. 
Ձերդ գե­րա­զան­ցու­թիւն,
Ցա­ւով տե­ղե­կա­ցայ Յու­լի­սի 20-ին Թուր­քիոյ Շան­լըուր­ֆա նա­հան­գի Սու­րուչ քա­ղա­քին մէջ տե­ղի ու­նե­ցած եւ քա­նի մը տաս­նեակ զո­հե­րու պատ­ճառ դար­ձած պայ­թու­մին։

ՍՈՒՐՈՒՉԻ ՄԷՋ ԱՆԻԾԵԼԻ ԱՀԱԲԵԿՉՈՒԹԻՒՆ. 31 ԶՈՀ

Թուր­քիա ե­րէկ ցնցուե­ցաւ ա­հաբեկ­չա­կան տմար­դի ու ան­հա­ւա­տա­լի պայ­թու­մի մը բե­րու­մով։ Շանլըուր­ֆա­յի Սու­րուչ գա­ւա­ռա­կին մէջ, մշա­կոյ­թի կեդ­րո­նի մը մօտ պա­տա­հած բա­խու­մը սու­գի մատ­նեց ամ­բողջ եր­կի­րը։

ՀԱՄԱՊԱՐՓԱԿ ԿԱՐԳԱՒՈՐՈՒՄ

​Ճէյմս Ուորլիք խօսեցաւ Արցախի ճակատին վրայ միջազգային խաղաղապահ ուժեր տեղակայելու մասին:
Նախագահ Սերժ Սարգսեան. «Որքան որ ալ Ատրպէյճան փորձէ խեղաթիւրել հիմնախնդրի էութիւնը Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդի ազատ կամքի արտայայտութեամբ իր ապագան որոշելու իրաւունքը վաղուց արդէն չի քննարկուիր»:

ՌՈՒՀԱՆԻ ԱՅՍ ՏԱՐԻ Կ՚ԱՅՑԵԼԷ ՀԱՅԱՍՏԱՆ

Ե­րե­ւա­նի մօտ Ի­րա­նի դես­պան Մու­համ­մէտ Րէիս «Ար­մէնփ­րէս» գոր­ծա­կա­լու­թեան թղթակ­ցին տուած հար­ցազ­րոյ­ցին մէջ յայ­տա­րա­րեց, որ կը նա­խա­պատ­րաս­տուի Նա­խա­գահ Հա­սան Ռու­հա­նիի այ­ցե­լու­թիւ­նը Հա­յաս­տան։

Էջեր