Հարթակ

ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ ԱՌԱԿԱՑ ԳԻՐՔԷՆ ԵՒ ԲԱՑԱՏՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Հարցում. Առակաց 19.13-ին մէջ դարձեալ կը կարդանք. «Կնոջ կռիւները շարունակական կաթիլներու պէս են»: Ի՞նչ ըսել կ՚ուզէ առակագիրը:

ՄԵՐՕՐԵԱՅ ՄԻՋԻՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳԸ (Ա.)

ՏԻԳՐԱՆ ԳԱԲՈՅԵԱՆ

Մարդկային քաղաքակրթութեան ծագումէն ի վեր ամենակարեւոր դասաւորումներէն է ու նոյնիսկ կրնանք ըսել, վարչարարական ու տնտեսական առումներով, մեծ ընկերային նուաճումներէն կը համարուի ընկերային շերտերու, դասակարգերու ակամայ եւ ծրագրաւորուած ստեղծումը:

2024 - ՎԻՇԱՊԻ ՏԱՐԻ

ԳԷՈՐԳ ՊԵՏԻԿԵԱՆ

Ամէն տարուայ նման, այս տարի եւս բազմաթիւ աստղագէտներու եւ աստղաբաններու 2024 տարուան յատուկ բազմաթիւ եւ տեսակաւոր կայքէջերու վրայ հրապարակուած գուշակութիւններն ու անոնց մասին զանազան կարծիք-տեսակէտները կարդալէ եւ ծանօթանալէ ետք, փորձեցինք մէկտեղել այդ բոլորը եւ համադրելէ ետք, մեր ընթերցողներուն հրամցնել անոնցմէ ամենէն հետաքրքրականը, ընդհանրականն ու յատկանշականը:

ՎԵՐՋԻՆ ԱՐԱՐԻՆ ԴԻՄԱՑ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

2024-ը կը դիմաւորենք. 2023 տարին կը փակենք եւ կ՚ընդունինք նոր մը։ Բաւական ծանր օրագրութեամբ, մեծ հարցումներով ու սրդողումներով, ահերով, բայց մանաւանդ՝ պատերազմներով… Թերեւս այս տարիները պիտի յիշատակուին՝ որպէս պատերազմի տարիներ, ուր կորուստն ու մահը մեծագոյն ներկան են, իսկ մեծագոյն բացական է լուծումներու ճանապարհը։

ԾԱՌԸ…

ՏԻԳՐԱՆ ԳԱԲՈՅԵԱՆ

​Նստած եմ տրտում, զուլալ է հոգիս,
քովս կը շնչէ ծառ մը դարաւոր,
միւս կողմէ սիրտս հուր կու տայ մտքիս,
եւ ես կը յորդիմ տանջանքով հզօր:

ԽԱՂԱՂՈՒԹԻՒՆ

ԱՆԻ ԲՐԴՈՅԵԱՆ-ՂԱԶԱՐԵԱՆ

Ուսուցիչը երկրագունդի քարտէսին վրայ ովկիանոսները ցոյց տալով՝ աշակերտ մը քովը կը հրաւիրէ. «Փախստակա՛ն, դո՛ւ արի», ըսելով: Դասարանին ամենէն վերջին կարգի գրասեղանին ետին կծկուած աշակերտը ցուրտէն եւ լսածէն դողալով գրատախտակին կը մօտենայ եւ հերթաբար կը պատասխանէ ուսուցիչին՝ երկրագունդի քարտէսին վրայ մատնանշուած ովկիանոսներուն անունները ըսելով:

ԵՐԿՉՈՏՈՒԹԻ՞ՒՆ, ԹԷ ԶԳԱՍՏՈՒԹԻՒՆ

ՏՔԹ. ՀՐԱՅՐ ՃԷՊԷՃԵԱՆ

Ռոթերտամ, Հոլանտա, հոկտեմբեր 2023։
Առիթը ունեցած եմ յաճախակի կերպով գտնուիլ Ռոթերտամ։ Հոլանտան՝ որպէս երկիր, կը գերազանցէ իր գեղեցկութեամբ ու տակաւին ջրանցքները, որոնք կ՚անցնին բոլոր քաղաքներուն մէջէն եւ երկրին կու տան յաւելեալ գեղեցկութիւն։

ԱՂՕԹՔ ԱՄԱՆՈՐԻ

ՀՐԱՆԴ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ

Կ՚աղօթեմ, Տէ՜ր, որ ծառերը չմահանան…
Կ՚աղօթեմ, Տէ՜ր, որ սէրերը չմահանան…
Կաթիլներու ջուրին նման
վեր բարձրանան եւ ամպանան
ծածկեն գունտն այս ապականած
ու վար ցօղեն դանդաղօրէն եւ համօրէն
իջնեն գլխուն մէն մի մարդու եւ սրտերո՛ւն,
մաքրեն մաղձը ու նախանձը
մաքրեն կիրքը եսին հիւանդ։

ԱԿՆԱՐԿ - 47 - ՀՐԱԿ ԱԲԷԼԵԱՆ. «ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹԵԱՆՍ ՈՒՂԻՆ»

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

-Կը ներկայացնէք դուք Ձեզ:
-Անունս Հրակ Աբէլեան է: Ծագումով քէսապցի: Լիբանանի մէջ հասակ առած եմ: Ամառնային արձակուրդները անցուցած եմ Քէսապի մէջ։ 18 տարեկանիս Գանատա՝ Մոնթրէալ փոխադրուեցայ ուսումս շարունակելու համար եւ արդէն 14 տարիէ այստեղ կ՚ապրիմ։

Էջեր