Հարթակ

ՔՈՐՈՆԱՆ ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՄԷՋ. ՎԱՐԱԿԷՆ ԱՆԴԻՆ ՆԱԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՔԱՇՔՇՈՒՔ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Լիբանանի մէջ քորոնա վարակի առաջին պարագան կ՚արձանագրուէր փետրուարի 21-ին։ Այդ օրէն սկսեալ մինչեւ այս տողերուն գրուիլը առկայ խնդիրը կը դառնար ոչ միայն առողջապահական ոլորտին մէջ մտավախութիւն կամ տաղտուկ յառաջացնող նիւթ, այլ կը մտնէր նաեւ քաղաքական բեմահարթակ։

ՊՍԱԿԱՁԵՒ ԺԱՀՐ (CORONA-VIRUS)

Գրեց՝ ԱՐՄԵՆԱԿ ԵՂԻԱՅԵԱՆ

Կարծեմ բոլորդ համաձայն էք, որ ներկայիս ամենաշատ գործածուող բառն է այս աշխարհի բոլոր լեզուներով ու բոլոր անկիւններուն մէջ, եւ բոլոր երեւոյթները ցոյց կու տան, որ տակաւին շատ երկար պիտի պահէ ան իր արդիականութիւնը: Պարագան տարբեր չէ հայ իրականութեան մէջ՝ ի Հայաստան եւ ի սփիւռս:

ԱՆԻՐԱՒ ԴԱՏԱՒՈՐԷՆ ԱԼ ԱՆԻՐԱՒ ԵԼԱՒ

Ա­ՆԻ ԲՐԴՈ­ՅԵԱՆ-ՂԱԶ­ԱՐԵԱՆ

-Անի՛, Անի՛, Անի՛...
Կը լսուէր դուրսէն. դրացուհիս էր, որ կը կանչէր. ձայնին ելեւէջներէն յստակ էր, որ բան մը պատահած է: Բացուած դուռիս ձայնին հետ հեւ ի հեւ, աւելի բարձր ձայնով, հաղորդեց.

ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ՍՈՒՐԲ ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻՆ ՈՒ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԵԱՆ

ԳԱԲՐԻԷԼ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ԱՅՎԱԶԵԱՆ
Արդի աշխարհաբարի վերածեց՝ 
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Հարցում. Բուն Պատարագը ի՞նչ խօսքով կը սկսի:
Պատասխան. Քահանային ըսելովը՝ «օրհնեալ թագաւորութիւնն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից: Ամէն»:

 

ՄԱՀՄՈՒՏԸ

ԵՐԱՄ

Ուսին երկու մեթրնոց ծանր խողովակ մը դրած, կիզիչ արեւուն տակ կը քալէր Մահմուտը։ Շուկան նոր կ՚արթննար. առաջինը անկիւնի փուռն էր, ծոթրինի բոյրովն իր՝ առաւօտուն տարածուող։

ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ՝ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԻՆ

Գրաբարէ թարգմանեց՝
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Խօսք. «Եւ այդ օրը Շաբաթ էր» (Յհ 5.9):
Մեկնութիւն.
Շաբաթ օրուան առաջին լուծումը այս է, այդ պատճառով կ՚ըսեն, թէ հիւանդին երեսունութ տարիները հազարիննհարիւր ութսուն շաբաթներ ունին:

 

«ՔՈՐՈՆԱ» ՎԱՐԱԿԸ. ՄՏԱՎԱԽՈՒԹԻՒՆՆԵՐ ՈՒ ՏԱԳՆԱՊՆԵՐ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Վերջին զարգացումները ցոյց կու տան, որ տակաւին երկար ժամանակ պիտի գրենք սարսափ տարածող քորոնաժահրի մասին։
Ճիշդ է, որ ընդհանուր առմամբ քորոնայով մահացութեան դէպքերը տակաւին չեն անցած «ընդունելիի» սահմանները, բայց եւ այնպէս, աւելի քան բացայայտ է, թէ վարակը՝ զանազան մակարդակներու վրայ կրցած է ստեղծել, պատկերաւոր ըսած՝ իր ժամանակը։

ԱՐՔԱՅԱԿԱՆ ԱՌԵՒԱՆԳՈՒՄ

Պատրաստեց՝ ՆԱՐԷ ԳԱԼԵՄՔԷՐԵԱՆ

Հին ժամանակներէն մինչեւ այսօր արքայական գերդաստանները միշտ ներքին տարակարծութիւններ կամ անհամաձայնութիւններ ունեցած են, որոնք նոյնիսկ վերածուած են բռնարարքներու: Նորօրեայ իշխաններէն եւ իշխանուհիներէն ոմանք կը փորձեն դուրս գալ այդ կեանքէն, մթնոլորտէն:

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԿԵԱՆՔԻ ՄԷՋ ՔԱՂԱՔԱՑԻԻ ԵՒ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՏԵՂԻ ՈՒ ԴԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Յ. ՊԱԼԵԱՆ

Ազատ խոհեր՝ քաղաքացիի եւ հանդիսատես-վկայի իրաւունքով:
Այսօր ժողովրդավարութիւնը չէ այն, ինչ որ էր Հին Յունաստանի մէջ: 

Էջեր