Հարթակ

ՍՊԱՍՄԱՆ ՍԵՆԵԱԿԻ ՁԱՆՁՐՈՅԹԸ ԽՈՉԸՆԴՈՏ ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ՍՓԻՒՌՔ ԿԱՊԻՆ

Յ. ՊԱԼԵԱՆ

Անկեղծ պէտք է ըլլալ. Հայաստան-սփիւռք յարաբերութիւնները սպասման սենեակի մէջ նստած հիւանդի կամ սէյլզմէնի ձանձրոյթ կ՚ապրին: Այս կացութեան պատասխանատուն միշտ զգացական հայրենասիրութեամբ ապրած խայտաբղէտ եւ մաշող սփիւռք(ներ)ը չէ, այլ միացման եւ համախմբման ռազմավարութիւն իրագործելու պարտականութիւն եւ հնարաւորութիւն ունեցող Հայաստանի Պետութիւնը:

ԱՄԷՆ ԹԱՂ ԻՐ ԴԻՄԱԳԻԾԸ ՈՒՆԻ

ՏՔԹ. ՄԻՆԱՍ ԳՈՃԱՅԵԱՆ

Տասնամեակներէ ի վեր որպէս մանկավարժ, հասարակական գործիչ ու քաղաքացի ո՛չ միայն սատար կեցած եմ բնապահպանութեան համար տարուող ջանքերուն եւ
ծրագիրներուն, այլեւ գրեթէ քառասուն
տարի յատուկ ուշադրութիւն դարձուցած
եմ, որ աշակերտներս դաստիարակեմ
մեր մեծ հայրենիքի՝ Մայր Երկրագունդի պահպանութեան ուղղութեամբ:

«ՔՈՎԻՏ»Ը, ԱՇԽԱՐՀԸ ԵՒ ՄԵՆՔ. ՀԵՌԱՎԱՐ ԶՐՈՅՑ՝ ՄՏԱՒՈՐԱԿԱՆ ՐԱՖՖԻ ԱՃԷՄԵԱՆԻՆ ՀԵՏ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Րաֆֆի Աճէմեանին հետ մեր ծանօթութիւնը կու գայ վաղ 90-ականներէն։ Նոր մտած էինք «գրական ասպարէզ» կոչուած «պարտէզ»ը, որ երբեք «ասպարէզ» մը չդարձաւ ու ցագ ու ցրիւ էջեր կ՚ուղարկէինք Միացեալ Նահանգներ հրատարակուող «Բաց նամակ» հանդէսին։

ՎԱՉԷ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ ԵՐԱԽՏԱՐԺԱՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴ ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ԹԵՄԻՆ ԾՆՆԴԵԱՆ 90-ԱՄԵԱԿԻ ԵՐՋԱՆԻԿ ՀԱՆԳՐՈՒԱՆԻՆ

ՏՔԹ. ԶԱՒԷՆ Ա. ՔՀՆՅ ԱՐԶՈՒՄԱՆԵԱՆ

Ներկայ տարւոյս յունիսի 11-ին լրացաւ Բարձրաշնորհ Տ. Վաչէ Արքեպիսկոպոս Յովսէփեանի ծննդեան երջանկաբեր 90-ամեակը եւ այս առիթով միասնաբար սիրով եւ գնահատանքով կու գանք ողջունելու Սրբազան Հայրը իր պատուաբեր ու բարեխնամ վաստակին ընդառաջ, մաղթելով Նորին Սրբազնութեան առողջ եւ երջանիկ տարիներ։ Ներկայիս Հայ Եկեղեցւոյ երիցագոյն արքեպիսկոպոսն է Գերաշնորհ Վաչէ Սրբազան, եպիսկոպոս ձեռնադրուած 1967 թուին, որուն անտարակոյս վայել է պատիւ եւ երախտիք, յանուն Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ։

BESAME MUCHO...

ԿԱՐՕ ՊՕՀՃԱԼԵԱՆ

Յետմիջօրէի արեւի լուսաւոր ճառագայթ մը գետնի նաշխուն գոյներով գորգի ծայրին ինկած՝ մեր տան հիւրանոցին մէջ տաքուկ մթնոլորտ ստեղծած էր:

ՄՈՇԱԹՈՒԹ ԿԱՄ ԹՈՒԹ ՇԱՄԻ

ԱՆԻ ԲՐԴՈՅԵԱՆ-ՂԱԶԱՐԵԱՆ

-Լէլշիֆէ եա թո՜ւթ (արաբ. բժշկութեան համար թո՜ւթ)...
Յիշողութեանս մէջ վերականգնեցաւ շատ հարազատ արաբական տարազով, ակալ ու քէֆիէով գլուխը փաթթած թութ ծախողին ձայնն ու կերպարանքը, երբ նոյն համը քիմքս զգաց:

ՀԱԼԷՊԸ ԻՆՉՊԷ՞Ս ՆՈՐ ՇՈՒՆՉ ՊԻՏԻ ԱՌՆԷ…

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Այսօր Սուրիոյ կառավարութեան հիմնական խնդիրներէն մին է Հալէպը «տնտեսական քարտէս» վերադարձնելու խնդիրը։ Քաղաք, որ երկար տարիներէ ի վեր կը համարուէր Սուրիոյ ճարտարարուեստի «սիրտ»ը, այսօր մասամբ կտրուած է աշխարհէն ու մեզի կը ներկայանայ վիրաւոր պատկերով մը։

Էջեր