Հարթակ

ԱՅՍՕՐՈՒԱՆ ՀԱԼԷՊԸ… ՊԷՅՐՈՒԹԱՀԱՅՈՒ ՄԸ ԱՉՔԵՐՈՎ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Լաւ կը յիշեմ, որ նախապատերազմեան շրջանին մեզի՝ պէյրութցիներուս համար Հալէպը յատուկ հմայք մը ունէր։ Ոչ միայն այն պատճառով, որ Լիբանան ապրող հայութեան կարեւոր մէկ տոկոսին արմատները կու գային Հալէպէն, այլ անոր համար, որ այդ քաղաքը զանազան առումներով ալ տեսարժան քաղաք մըն էր։

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՐՑՈՎ ՃԻՇԴ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐ, ՍԱԿԱՅՆ ՍԽԱԼ ԹԻՐԱԽՆԵՐՈՎ… ԶԻՋՈՒՄՆԵՐ ԿԱՐԵԼԻ ԵՆ, ԵԹԷ…

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Ինչպէ՞ս պիտի լուծուի Արցախի հիմնախնդիրը։ Ի՞նչ միջոցներով եւ ի՞նչ ճանապարհներով իր լուծումին պիտի յանգի վերջին գրեթէ երեսուն տարուան ընթացքին մեր ժողովուրդին համար հիմնական գերխնդիր դարձած Արցախի հարցը։ Հաշուի առնելով Հայաստանի աշխարհագրական դիրքը, մեր երկրի հարեւաններու մեծամասնութեան դիրքորոշումները եւ զանազան առումներով ալ այսօր առկայ տնտեսական-ընկերային բարդ դրոյթները, կու գանք այն եզրակացութեան, թէ Արցախի հարցի լուծումը պէտք չէ ուշանայ։

ԱՐՄԱՇԱԿԱՆ՝ ՂԵՒՈՆԴ ՍՐԲԱԶԱՆԸ, ՏԷՐ ԱՐՄԱՇ ՔՀՆՅ. ՀԱՅՐԸ ԵՒ ԱՐՄԱՇՈՒ ՉԱՐԽԱՓԱՆԻ ՍՐԲԱՊԱՏԿԵՐԸ

ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ԱԲԵՂԱՅ ՏԱՄԱՏԵԱՆ

Աստուծոյ նախախնամութիւնը երբեմն այնպէս մը կը գործէ, որ մարդ արարածին միայն կը մնայ՝ հիացումով դիտել Աստուծոյ շնորհած ուղղութիւնը։ Իրապէս «Խորհուրդ խորին» են Աստուծոյ մտածումները, քանի անսահմանութիւն բառը Աստուծմով կ՚իմաստաւորուի նախեւառաջ։

Տ.Տ. ԳԱՐԵԳԻՆ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ՅՈՎՍԷՓԵԱՆՑ

ՏՔԹ. ԶԱՒԷՆ Ա. ՔՀՆՅ. ԱՐԶՈՒՄԱՆԵԱՆ

Համաշխարհային երկրորդ պատերազմի վտանգալից օրերուն, ուղիղ երկու ամիս տեւողութեամբ, 1945 յունուար 21-էն մարտ 23-ը, մեր նախորդ սերունդի մեծանուն Հայրապետ Տ.Տ. Գարեգին Ա. Յովսէփեանց ծովու ճամբով Նիւ Եորքէն Լիբանան պիտի մեկնէր որպէս Ընտրեալ Կաթողիկոս Մեծի Տանն Կիլիկիոյ, 1938 թուականէն ի վեր վարելէ ետք Ամերիկայի Արեւելեան թեմին առաջնորդութիւնը։

ՇԱՆԹ ՔԵՇԻՇԵԱՆ. «ԴԱՄԱՍԿՈՍԻ ՄԷՋ ՅԱՏԿԱՊԷՍ ԱՐԱԲԱԿԱՆ ԴԵՍՊԱՆԱՏՈՒՆԵՐՈՒ ՎԵՐԱԲԱՑՈՒՄԸ ԿԱՐԵՒՈՐ ՆԱԽԱՆՇԱՆ Է»

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Ի զուր չէ ըսուած, որ մայրաքաղաքը երկրի մը իսկական հայելին է։ Հոն է, որ տեղի կ՚ունենան յառաջիկայ գործընթացները պատրաստող դէպքեր ու հոն է նաեւ, որ կը վճռուի երկրի իրական ճակատագիրը։

ԼԻԲԱՆԱՆԱՀԱՅ ՃՈՐՃ ԿԻՒԼԷՍԷՐԵԱՆ. «ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԴՐՈՒԹԻՒՆԸ ՄԵԾԱԳՈՅՆ ԱՐԳԵԼՔ Է ՈՐԵՒԷ ԲԱՐԵՓՈԽՄԱՆ ՀԱՄԱՐ»

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Եթէ որեւէ լիբանանցիի հարց տաք, թէ ի՞նչ է երկրին առջեւ ծառացած, նաեւ անոր յառաջընթացին արգելք հանդիսացող գլխաւոր խնդիրը, եթէ ձեր խօսակիցը անկեղծ է, վստահօրէն պիտի ըսէ, որ Լիբանանի մեծագոյն խնդիրը անոր կառավարման դրութիւնն է, որ հիմնուած է համայնքային բաժանումներու վրայ։

ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ ԾԱԳՈՒՄՈՎ ՀԱՅ ԴԱՍԱԽՕՍԸ ԸՍԱՒ, ՈՐ «ՂԱՐԱԲԱՂԸ ԾԱՆՐ ԳՈՒՆԴ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՄԱՐ»

Յ. ՊԱԼԵԱՆ

Բառացի թարգմանութիւնը կը նշանակէ, որ Ղարաբաղը ծանր բեռ է Հայաստանի համար (Le Kharapagh est un boulet pour l’Arménie): Աքսորավայրերու եւ թիարաններու մէջ դատապարտեալներու ոտքին կ՚ամրացնէին երկաթեայ ծանր գունդ, որպէսզի չփախչին:

Էջեր