Հարթակ

ԱՏԻՍԸ ՉԻ ՄԵՌՆԻՐ, ԱՏԻՍԸ ՅԱՒԵՐԺ Է

ԼԻՒՍԻ ՏԷՕՔՄԷՃԵԱՆ

1960-ական թուականներուն, երբ լիբանանահայ Ատիս Հարմանտեանը մուտք կը գործէր սփիւռքահայ երգարուեստի աշխարհ, գիտէ՞ր արդեօք, որ պիտի գայ օր մը, երբ պիտի ունենար անթիւ-անհամար երկրպագուներ: Գիտէ՞ր արդեօք, որ պիտի գայ օր մը, երբ պիտի դառնար իր երգերը անդադար կրկնող, անոնցմով սէր ապրող ու կարօտ արտայայտող ոչ միայն նորելուկ սիրահարներու, այլ նաեւ ամէն տարիքի կիներու կուռքը, շատ անգամներ տղամարդոց նախանձը անգամ գրգռելով:

ԱՄԵՐԻԿԵԱՆ ԲԱՐՔԵՐ

ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

Այս դէպքը պատահած է 2018 թուականի դեկտեմբեր ամսուան ընթացքին, Ալապամա նահանգի Պիրմինկհըմ քաղաքի մօտերը գտնուող խանութի մը առջեւ։ Հինգ ամսը-ւան յղի Մարշա Ճոնսը (տես նկարը) թիրախ կը հանդիսանայ ատրճանաձգութեան մը, որուն դժբախտաբար զոհ կ՚երթայ իր արգանդի սաղմը։

ԵՐԳԻ ՄԸ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆԸ

ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ

Երաժիշտները այս երգը կոչած են «ուշացած ազդեցութեամբ ձիւնագունդ»՝ համեմատելով այն ձիւնագունդին հետ, որ գլորուելով կը մեծնայ ու կը մեծանայ եւ վերջապէս, որպէս արդիւնք կը ստացուի այն, ինչ, որուն ոչ ոք կը սպասէր։ Այս երգի պարագային, ձիւնագունդի ազդեցութիւնը երկարեցաւ աւելի քան քսան տարի։

ՎԱՅՐԱԳՈՒԹԻՒՆԸ՝ ԽԱՂԵՐՈ՞Ւ, ԹԷ՞ ԶԷՆՔԵՐՈՒ ՀԵՏԵՒԱՆՔ

ՆԱՐԷ ԳԱԼԵՄՔԷՐԵԱՆ

Միայն օգոստոսին Միացեալ Նահանգներու զանազան շրջաններու մէջ զանգուածային սպանութիւններու քանի մը դէպքեր պատահեցան կրկին հրահրելով երկրին մէջ զէնքի վաճառքի վէճը: Ոմանք վայրագ շարժապատկերները, շարժուն գծանկարները եւ վիտէօ-խաղերը մեղադրեցին, ուրիշներ՝ երկրին մէջ զէնքի վաճառքը:

ԼԻԲԱՆԱՆ ՓՐԿՈՒԵՑԱՒ ՄԵԾ ՃԳՆԱԺԱՄԷ. ԱՆՑԵԱԼ ԿԻՐԱԿԻ ՕՐ ԵՂԱԾԸ «ՄԻՔՐՕՊԱՏԵՐԱԶՄ» ԷՐ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Իմ սիւնակի ընթերցողներս արդէն իրազեկուած էին, թէ ինչ ծանր պահեր ապրած էր Լիբանանը անցեալ կիրակի օր։ Խօսքը կը վերաբերի Իսրայէլի կողմէ Լիբանանի հարաւային գաւառները հրթիռակոծելու, ինչպէս նաեւ այդ հրթիռարձակումներուն ի պատասխան «Հիզպուլլահ»ի հարուածները իսրայէլեան «Աւեւիմ» շրջանէն անցնող զրահապատ կառքի մը, որուն մէջ (ըստ իրանեան աղբիւրներու) կային ութ զինուորականներ։

ԱՄԵՐԻԿԵԱՆ ԲԱՐՔԵՐ

ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

Տխրահռչակ այս դէպքը վերջերս պատահած է Փորթօ Ռիքոյի մայրաքաղաքը՝ Սեն Ուանի նաւահանգիստին մէջ, ուր խարսխուած էր Royal Caribbean Cruise Line-ի հսկայական Freedom of the Seas (տես նկարը) զբօսաշրջութեան նաւը։ Պէտք է նշել, որ Փորթօ Ռիքոն կիսանկախ երկիր (unincorporated Territory) մըն է՝ որ կը պատկանի Միացեալ Նահանգներուն։ Անոր բնակիչները կ՚ուզեն միանալ Միացեալ Նահանգներուն որպէս 51-րդ նահանգ։

«Ո՞ՆՑ ԵՍ…»

Ա­ՆԻ ԲՐԴՈ­ՅԵԱՆ-ՂԱԶ­ԱՐԵԱՆ

-Աս թռչուն է, աս ծառ, տերեւ, արեւ, ամպ, երկինք, կապոյտ...
Զամբիւղը ձեռքը բռնած կը պտտի ուսուցիչը տասնեակ մը կազմող պատանիները գլխաւորելով. բացօթեայ դաս մըն է տեղի ունեցածը:

ՀՏՎ-Ը՝ ՓՈՔՐԻԿ ՀԱՅԱՍՏԱՆ

ՀՐԱԿ ՓԱՓԱԶԵԱՆ

21 օգոստոսի «Մութի մէջ լոյս» վերնագրեալ յօդուածիս մէջ ներկայացուցած էի Հայաստանէն Պոլիս եկած գաղթականներու «ինքնաշէն» դպրոցի՝ Հրանդ Տինք վարժարանի գոյացման պայմաններն ու պատմութիւնը, եւ խոստացած՝ որ «դպրոցի կրթական ծրագրի ու աւելիին մասին» պիտի գրեմ յաջորդ սիւնակով։

ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ՝ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԻՆ

Գրաբարէ թարգմանեց՝ 
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Խօսք. «Երրորդ օրը հարսանիքի էին» (տե՛ս Յհ 2.1):
Մեկնութիւն. Իմաստասէր Արիստոտէլը կ՚ըսէ. «Հինգ իրի կը հետեւի ներգործութիւնը, եւ իւրաքանչիւր էութիւն ներգործութիւն ունի», այսպէս ալ Աւետարանիչը, երբ Քրիստոսի էութիւնը ցոյց տուաւ, մօրմէն ծնելով, այժմ կը խօսի Քրիստոսի սքանչելագործութեան մասին, որով աստուածային կարողութիւնը կը յայտնէ, որովհետեւ սքանչելագործութիւնները գերիվեր են, քան արարածներուն բոլոր կարողութիւնները. Քրիստոսի սքանչելագործութիւնը չորս կերպով ցոյց կը տրուի:

Էջեր