Հարթակ

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԿԵԱՆՔԻ ՄԷՋ ՔԱՂԱՔԱՑԻԻ ԵՒ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՏԵՂԻ ՈՒ ԴԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Յ. ՊԱԼԵԱՆ

Ազատ խոհեր՝ քաղաքացիի եւ հանդիսատես-վկայի իրաւունքով:
Այսօր ժողովրդավարութիւնը չէ այն, ինչ որ էր Հին Յունաստանի մէջ: 

ՆԱՅԻՐԱ ԶՕՀՐԱՊԵԱՆ. «ԲԱՑԻ ՀԱՆՐԱՔՈՒԷԷՆ՝ ՄԵՐ ԵՐԿՐԻՆ ԱՌՋԵՒ ԿԱՆ ԹԷ՛ ԱՐՏԱՔԻՆ ԵՒ ԹԷ ՆԵՐՔԻՆ ԼՈՒՐՋ ՄԱՐՏԱՀՐԱՒԷՐՆԵՐ»

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Հակառակ Հայաստանի մէջ քորոնաժահրի վերջին օրերուն արձանագրուած նոր պարագաներուն՝ հայրենի իշխանութիւնները կը շարունակեն «Այո՛»ի քարոզարշաւը։ Ճիշդ է, որ տակաւին մեր երկրին մէջ առողջապահական առումով խուճապային իրավիճակ չկայ, բայց եւ այնպէս, եթէ հաշուի առնենք վարակի արագ տարածման ընթացքը, ապա նաեւ չի բացառուիր, որ Հայաստանի մէջ ալ «քորոնա»ի տարածման ալիք մը ծաւալի։

ԺԱՌԱՆԳՈՒԹԵԱՆ ԱՌԱՆՑՔ

«Միսաք Գօչունեան ժողովուրդի բոլոր խաւերուն մատչելի դարձնելու մղումով կատարած էր Նարեկի առաջին աշխարհաբար թարգմանութիւնը։ Իր հիմնադրած, իրմով դրոշմուած ԺԱՄԱՆԱԿ օրաթերթի աւելի քան 110-ամեայ ոդիսականին մէջ ալ այդպէս ինքը կ՚ապրի այսօր։ Իր յիշատակով, իր տեսիլքով դրոշմուած այս թերթը հետամուտ է մեր ժողովուրդի բոլոր խաւերուն մատչելի դարձնել մեր կրօնական, մշակութային, բարոյական արժէքները եւ այդ ուղղութեամբ կը շարունակէ իր առաքելութիւնը»:
«Մօտաւորապէս տասն տարի առաջ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի մէջ նշած էինք ԺԱՄԱՆԱԿ օրաթերթի դարադարձը։ Այդ 100-ամեակի հանդիսութենէն շուրջ տասն տարի վերջ է, որ այսօր ահաւասիկ թերթի 110-ամեակին առթիւ, 110-ամեակին ձօնուած այս հրատարակչական գործի շնորհանդէսին համար դարձեալ հաւաքուած ենք այստեղ՝ Մայր Աթոռի նուիրական մթնոլորտին մէջ։ Կ՚ուզեմ ընդգծել Վեհափառ Հայրապետին նկատմամբ խոր երախտագիտութիւնս։ Ան ուշադրութիւն ցուցաբերած է այս յոբելենական հանգրուաններուն նկատմամբ եւ իր օրհնութիւնը մեզի կը բաշխէ առատօրէն»:

ԱՆՑԵԱԼԷՆ ԱՆՑԵԱԼ, ԱՆՑԵԱԼԷՆ ՆԵՐԿԱՅ, ՆԵՐԿԱՅԷՆ ԱՊԱԳԱՅ

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Իսկապէս երանութեան արժանի են ան կամ անոնք, որոնք այսպէս կամ այնպէս առընչութիւն մը կամ կապ մը կրցած են հաստատել այնպիսի մեծութիւններու հետ, որոնք թէեւ ֆիզիքապէս դարեր առաջ ապրած, գործած ու անցած են, բայց հոգեպէս եւ իրենց կատարած գործով կը շարունակեն ողջ մնալ ազգերու ու ժողովուրդներու ամէնօրեայ յիշողութեան մէջ:

«ՆԱՐԵԿ»Ի ՇՈՒՆՉԸ

ԱՐԵԻԿ ՊԱՊԱՅԵԱՆ

Քանի մը օր առաջ Զաւէնիկի հետ ներկայ գտնուեցանք Քասիմի կողմէ առաջին անգամ աշխարհաբարի փոխադրուած «Նարեկ»ի վերահրատարակութեան շնորհանդէսին։ Պէտք է խոստովանիմ, որ մեծ պատասխանատուութիւն մըն է երկուքուկէս տարեկան երեխայի մը հետ մասնակցիլ նմանատիպ լուրջ ձեռնարկի մը։

ՀԱՅԵԼԻԻՆ ԴԷՄ

Ա­ՆԻ ԲՐԴՈ­ՅԵԱՆ-ՂԱԶ­ԱՐԵԱՆ

աչքերը կը ժպտին
երբ գեղեցկութիւն մը նշմարեն
կամ
նայուածքին հաճելի թուին
մազին յարդարումը
թարթիչներուն յստակութիւնը
կոպերուն գունեղ փայլքը
հագուածքին ներդաշնակութիւնը
իգականին երեւումը...

ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ՍՈՒՐԲ ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻՆ ՈՒ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԵԱՆ

ԳԱԲՐԻԷԼ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ԱՅՎԱԶԵԱՆ
Արդի աշխարհաբարի վեածեց՝
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Հարցում. Բեմին վրայ բարձրանալէն ետք, քահանան ի՞նչ կ՚աղօթէ:
Պատասխան.
Նախ սարակաւագը կը յորդորէ Աստուծոյ փառք տալ, որ մեզ արժանի ըրաւ Իր Ս. Պատարագին մէջ օրհնել ու փառաբանել զԻնք. ապա, քահանան այս աղօթքը կ՚ըսէ.

ԲԱՐԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀ ԲԺԻՇԿ...

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Ան ընկեր էր, եղբայր էր բոլորին, միայն բժիշկ չէր. Պէյրութի մէջ հողին յանձնուեցաւ բժիշկ Կարօ Մահսէրէճեան:
Բօթը կու գար Պէյրութէն։
Բժիշկ Կարօ Մահսէրէճեան յաւերժին համար կը փակէր իր աչքերը եւ կը հեռանար իր մեծ ու փոքր ընտանիքներէն։

ԱՅՑԵԼՈՒՆ

ԵՐԱՄ

Կանաչ, օձի կանաչ շալով մը ծածկած գլուխն ու ճակատը, անոր միջոցավ վար կախած ու ամրացուցած դեղին մազերն այնպէս մը, որ աչքերը բացարձակապէս չերեւին, կը քալէ տիկինը։
Կը քալէ օրօրուելով. երկու քայլ ուղիղ կ՚առնէ, մէկ քայլ աջ, երկու քայլ ուղիղ, մէկ քայլ ձախ։

Էջեր