Օրակարգի նիւթերը

Տքթ. Մինաս Գոճայեանին

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Յար­գե­լի Տքթ. Մի­նաս Գո­ճա­յեան,
Կար­դա­ցինք Ե­րու­սա­ղէ­մի Պատ­րիար­քի Իս­թան­պուլ այ­ցե­լու­թեան վե­րա­բե­րեալ ձեր գրու­թիւ­նը, որ լոյս տե­սած է Պէյ­րու­թի «Զար­թօնք»ի եւ Լոս Ան­ճե­լը­սի «Նոր Օր»ի այ­սօ­րուան թի­ւե­րուն մէջ։ Խո­րա­պէս շնոր­հա­կա­լու­թիւն կը յայտ­նենք ձեր ար­ձա­գան­գին հա­մար եւ հա­ւա­տա­ցէք՝ սա զուտ քա­ղա­քա­վա­րա­կան մղում­նե­րով չէ։

ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹԻՒՆ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Ամենայն Հայոց Տ.Տ. Գարեգին Բ. Կաթողիկոսի բարձր հովանաւորութեան ներքեւ, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի մէջ, Պոլսոյ Աթոռի առկայ հարցերուն շուրջ՝ ընտրութեան հեռանկարով ձեռք բերուած կարեւոր համաձայնութեան լոյսին տակ:
Խորհրդակցութիւններու արդիւնքով առնուած են նպատակասլաց քայլեր, որոնց շնորհիւ երեք սրբազանները՝ Տ. Արամ Արքեպիսկոպոս Աթէշեան, Տ. Գարեգին Արքեպիսկոպոս Պեքճեան եւ Տ. Սահակ Եպիսկոպոս Մաշալեան զիրար վերավարկաւորած են՝ տիրանալով յառաջիկայ շրջանին պատասխանատուութիւն ստանձնելու համահաւասար հնարաւորութեան:

Մայրավանքի մէջ…

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Ո՛վ գի­տէ՝ քա­նիե­րորդ ան­գամն է, որ կ­­՚այ­ցե­լեմ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միա­ծին։ Ա­ւե­լի քան քսան տա­րիէ ի վեր կա­նո­նա­ւոր պար­բե­րու­թեամբ կու գամ այս նուի­րա­կան վայ­րը։ Իւ­րա­քան­չիւր ան­գամ ինք­նա­նո­րոգ եր­կիւ­ղով մը կը խո­նար­հիմ Միած­նաէջ սուրբ խո­րա­նին առ­ջեւ։

ԱՆԿԻՒՆԱԴԱՐՁԱՅԻՆ ՓՈՒԼ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Տ. Արամ Արք. Աթէշեան, Տ. Գարեգին Արք. Պեքճեան եւ Տ. Սահակ Եպսկ. Մաշալեան այս առաւօտ Ս. Վարդանանց տօնակատարութեան մասնակցեցան Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի մէջ:
Ամենայն Հայոց Տ.Տ. Գարեգին Բ. Կաթողիկոսը կը խորհրդակցի Պոլսոյ Պատրիարքութեան երեք սրբազաններուն հետ՝ պատրիարքական առկախեալ ընտրութեան լուրջ խնդիրներուն մասին:

Յագեցեալ օր մը…

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

​Յագեցեալ օր մը ապրեցաւ երէկ մեր համայնքը։ Վերջին շուրջ ինն տարուան՝ պատրիարքական ընտրութեան վերաբերեալ իրադարձութիւններու ամբողջին մէջ բեկումնային նշանակութիւն ունեցաւ երէկուան օրը։

Հիմա ի՞նչ պիտի ըլլայ. համայնքը ելք մը կ՚որոնէ առկայ փակուղին յաղթահարելու համար...

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Տա­րես­կիզ­բին, Գում­գա­բուի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած սուրբ ծննդեան ա­ւան­դա­կան ըն­դու­նե­լու­թեան ըն­թաց­քին, հա­մայն­քա­յին վա­րիչ­նե­րու եւ բազ­մա­թիւ հո­գե­ւո­րա­կան­նե­րու ներ­կա­յու­թեամբ, Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան եւ այժմ ար­դէն հրա­ժա­րեալ՝ այդ պա­հու դրու­թեամբ Կրօ­նա­կան ժո­ղո­վի ա­տե­նա­պետ Տ. Սա­հակ Եպսկ. Մա­շա­լեան փո­խա­նա­կե­ցին դրուա­տա­լից խօս­քեր։ Եր­կուքն ալ անդ­րա­դար­ձան պատ­րիար­քա­կան ընտ­րու­թեան հար­ցին։

Վտանգաւոր փոթորիկ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Վտան­գա­ւոր նոր փո­թո­րիկ մը ստեղ­ծուած է հա­մայն­քա­յին կեան­քէն ներս։ Տ. Սա­հակ Եպսկ. Մա­շա­լեա­նի հրա­ժա­րա­կա­նը, ա­ւե­լորդ է ը­սել, որ կու գայ խո­րաց­նել առ­կայ յո­ռե­տե­սու­թիւ­նը մեր հա­ւա­քա­կան կեան­քին տե­սա­կէ­տէ։ Բաց պէտք է խօ­սիլ։ Մեր հա­մեստ հա­մո­զու­մով, Տ. Սա­հակ Եպսկ. Մա­շա­լեան լա­ւա­գոյն ո­րո­շու­մը չէ տուած, յար­մա­րա­գոյն քայ­լը չէ ա­ռած։

Ի՞նչ ակնկալութիւններ ստեղծուած են համայնքէն ներս՝ Էրտողան-Շիրինօղլու հանդիպման լոյսին տակ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Էր­տո­ղա­նի եւ Հա­մայն­քա­յին վա­քըֆ­նե­րու հար­թա­կի (VADİP) ու Սուրբ Փրկիչ Ազ­գա­յին հի­ւան­դա­նո­ցի հո­գա­բար­ձու­թեան ա­տե­նա­պետ Պետ­րոս Շի­րի­նօղ­լուի մի­ջեւ ան­ցեալ շա­բաթ Պեշ­թե­փէի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած տե­սակ­ցու­թեան ար­ձա­գանգ­նե­րը կը շա­րու­նա­կուին։

ՏԱՍՆԱՄԵԱԿ ՄԸ ԱՆՑ…

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

«Ակօս» շաբաթաթերթի հիմնադիր Հրանդ Տինք այսօր կ՚ոգեկոչուի՝ իր դէմ կատարուած մահափորձի տասներորդ տխուր տարելիցին առթիւ:
Թրքահայ համայնքը բիւր յարգանքով ու ջերմութեամբ կը վերյիշէ իր ծոցէն հասած հարազատ զաւակը, որու սպանութեան վէրքը տակաւին հեռու է սպիանալէ:

ՊԱՏՐԻԱՐՔԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Գումգաբուի տաղաւարի ընդունելութեան եւ VADİP-ի վերջին ժողովին ընթացքին յստակեցան թրքահայ համայնքի 2017 թուականի առաջնահերթութիւնները:
Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեան եւ Կրօնական Ժողովի Ատենապետ Տ. Սահակ Եպսկ. Մաշալեան այս շրջանին կը փոխանցեն դրական պատգամներ, ինչ որ կը ստեղծէ այն տպաւորութիւնը, թէ ապագայ իրադարձութիւններու պարագային համախոհութիւն մը կամ փոխըմբռնում մը գոյացած է անոնց միջեւ:

Էջեր