Օրակարգի նիւթերը

Միակ անփոփոխը

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

2017 թուա­կա­նի ա­ռա­ջին ռո­պէ­նե­րուն Թուր­քիա հեր­թա­կան ան­գամ դէմ յան­դի­ման մնաց ցնցու­մի մը։ Ա­րիւ­նա­լի դէպք մը կրկին յե­ղաշրջեց երկ­րին օ­րա­կար­գը, ստուե­րի տակ թող­լով տա­րե­մու­տի տրա­մադ­րու­թիւն­նե­րը։ Դժբախ­տա­բար, նման ե­րե­ւոյթ­նե­րը մի­ջո­ցէ մը ի վեր ըն­թա­ցիկ դար­ձած են մեր երկ­րէն ներս։

Սադրանք՝ ԺԱՄԱՆԱԿ օրաթերթի դէմ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Սա­մա­թիոյ Ս. Գէորգ ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Ե­սա­յի Տե­միր VADİP-ի ե­րէ­կուան ժո­ղո­վին ըն­թաց­քին մեր ան­ձին մէջ հան­դէս ե­կաւ ԺԱ­ՄԱ­ՆԱԿ օ­րա­թեր­թին ուղ­ղեալ լուրջ սադ­րանք­նե­րով։ Սա­մա­թիոյ վե­րա­բե­րեալ մեր վեր­ջին հրա­տա­րա­կու­թիւն­նե­րուն պատ­ճա­ռով զայ­րա­ցած էր ան, ու նոյ­նիսկ քա­նի մը օր ա­ռաջ հե­ռա­ձայ­նի վրայ սպառ­նա­ցած էր մե­զի։

Ձգտում

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Թուր­քիա շա­բա­թա­վեր­ջին հեր­թա­կան ան­գամ ցնցում մը ապ­րե­ցաւ։ Իս­թան­պու­լի սրտին վրայ ա­հա­բեկ­չա­կան վայ­րա­գու­թիւն­ներ խլե­ցին բազ­մա­տաս­նեակ ան­մեղ կեան­քեր։ Ամ­բողջ եր­կի­րը կ՚ա­նի­ծէ այս ա­րիւ­նա­լի դէպ­քը ու կը սգայ նա­հա­տակ­նե­րը։ Թուր­քիա ծանր փոր­ձու­թեան մը դէմ յան­դի­ման է դար­ձեալ։

Մահուանդ 20-րդ տարելիցին առթիւ ոգեկոչման խօսք՝ յաւերժական յիշատակիդ առջեւ…

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Այսօր մա­հուանդ 20-րդ տա­րե­լիցն է... Եր­կու տաս­նա­մեակ ան­ցեր է ար­դէն այն թուա­կա­նէն ի վեր, երբ այ­լեւս ի­րա­րու հետ չենք ֆի­զի­քա­պէս։ Գի­տեմ, կը զգամ, որ երկ­նա­յին լու­սե­ղէն պսակ­նե­րու ընդ­մէ­ջէն, պատ­մու­թեան պա­տուան­դա­նին վրայ հպարտ կանգ­նած կը դի­տես զիս հե­ռու­նե­րէն։

SAMATYA'DAN TALİHSİZ DUYURU

Ara KOÇUNYAN

Samatya Surp Kevork Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu, geçtiğimiz Pazartesi günü bu sütunda Ermenice olarak yayımlanmış olan "Samatya'da Neler oluyor?" başlıklı yazımızla ilgili cemaat basınında bir duyuru yayımladı. Zorunlu addedilmiş olan duyuru hem Ermenice, hem de Türkçe; üstelik iki versiyon arasında tutarsızlıklar da var.

Ի՞նչ կ՚ըլլայ Սամաթիոյ մէջ…

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Պոլ­սա­հա­յու­թեան պատ­մա­կան թա­ղե­րէն Սա­մա­թիոյ պա­րա­գա­յին մի­ջո­ցէ մը ի վեր պղտոր պատ­կեր մը կայ յաչս հան­րա­յին կար­ծի­քին։ Հա­մայն­քը հա­կա­սու­թիւն­նե­րու ա­կա­նա­տես կ­­՚ըլ­լայ, ան­հասկ­նա­լի ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րու բե­րու­մով։

ԼՈՒՐՋ ՀԱԿԱՓԱՍՏԱՐԿՆԵՐ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Պատրիարքական ընդհանուր փոխանորդը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնէ վերադարձին բացառիկ հարցազրոյց մը տուաւ ԺԱՄԱՆԱԿ օրաթերթին:
Տ. Արամ Արք. Աթէշեան, Տ. Գրիգոր Ա. Քհնյ. Տամատեան եւ Վաղարշակ Սրկ. Սերովբեան ցաւ յայտնեցին այն պնդումներուն շուրջ, ըստ որոնց Հայաստանի մէջ վաճառքի դրուած է Պոլսոյ Աթոռի իւղանկարներէն մին - Նորին Սրբութիւնը, իրականութեան մէջ, յամառ պայքար կը մղէ Պատրիարքարանի գոյքը վերադարձնելու համար:

ՃԻՇԴ ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ ՁԵՒԵՐԸ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Դիտարկումներ եւ խորհրդածութիւններ՝ Լրագրողներու համահայկական 8-րդ համաժողովին բազմակողմ քննարկումներուն լոյսին տակ - 4:
Նախագահ Սերժ Սարգսեան մամլոյ ազատութեան հարցերը կը դիտարկէ՝ փակ հասարակութենէն դէպի բաց հասարակութիւն անցնելու գործընթացի շրջագծին մէջ:

ԽԱՅՏԱԲՂԷՏ ԲԱԽՏՈՐՈՇ ՊԱՏԿԵՐ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Դիտարկումներ եւ խորհրդածութիւններ՝ Լրագրողներու համահայկական 8-րդ համաժողովին բազմակողմ քննարկումներուն լոյսին տակ - 3:
Երեւանի ղեկավարութիւնը Մերձաւոր Արեւելքի առկայ ողբերգական վիճակին մէջ առաջին հերթին կը գերադասէ հայ համայքներուն անվտանգութիւնը:

ԲԱԶՄԱԵՐԵՍԱԿ ԽՆԴԻՐՆԵՐ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Դիտարկումներ եւ խորհրդածութիւններ՝ Լրագրողներու համահայկական 8-րդ համաժողովին բազմակողմ քննարկումներուն լոյսին տակ - 2:
Վարչապետ Կարէն Կարապետեան. «Սփիւռքը պէտք չէ իր հայապահպանման պատասխանատուութիւնները թողու Հայաստանի վրայ, առանց մէկուն միւսը չի կրնար ապրիլ»:

Էջեր