Արխիւ

Երկուշաբթի, Յուլիս 11, 2016

Էրտողան Մերքէլի նկատառման յանձնեց իր դառնութիւնը Պունտեսթակի որոշման շուրջ:
Գերմանիոյ վարչապետը առաւելագոյնը պիտի ընէ՝ որպէսզի չվնասուին Թուրքիոյ հետ կապերը:

Երկուշաբթի, Յուլիս 11, 2016

«Լեռնային Ղարաբաղի պարագային կարգավիճակը պիտի փոխուի՝ եթէ ճանաչում գտնէ Արցախի ժողովուրդին ինքնորոշման իրաւունքը»:
Սերժ Սարգսեան ՆԱԹՕ-ի Վարշաւիոյ գագաթաժողովին ընթացքին յայտնեց, որ հիմնախնդրի կարգաւորման առջեւ այսօր գլխաւոր խոչընդոտն է Ատրպէյճանի բարձր ղեկավարութեան վարած քաղաքականութիւնը եւ հարցը խաղաղ ճանապարհով լուծելու ուղղութեամբ կամքի բացակայութիւնը:

Երկուշաբթի, Յուլիս 11, 2016

«Ոսկէ ծիրան» շարժանկարի միջազգային 13-րդ փառատօնը հանդիսաւորապէս բացուեցաւ Երեւանի մէջ:
Ծիրանօրհնէքէն վերջ ձեռնարկի սկիզբը բնորոշուեցաւ Շարլ Ազնաւուրի հրապարակին վրայ ստեղծուած մեծ խանդավառութեամբ:

Երկուշաբթի, Յուլիս 11, 2016

Ս. Սանդուխտ եկեղեցւոյ տարեկան անուան տօնախմբութիւնը փայլուն անցաւ:
Տ. Արամ Արքեպիսկոպոս Աթէշեան նախագահեց Ռումելիհիսարի արարողութիւններուն:

Երկուշաբթի, Յուլիս 11, 2016

ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇ­ԿԷ­ՐԵԱՆ

Հե­տե­ւեալ դէպ­քը կը պա­տա­հի Ֆի­լա­տել­ֆիոյ Ա­միշ (Amish) հա­մայն­քին մէջ։ Ա­միշ հա­մայն­քը ա­ղան­դի մը կը պատ­կա­նի, ո­րուն հիմ­նա­դիր­նե­րը Եւ­րո­պա­յի կրօ­նա­կան հա­լա­ծանք­նե­րէն փա­խուստ տա­լով, 1730-ին հաս­տա­տուած են Ֆի­լա­տել­ֆիոյ Լեն­քես­թըր քա­ղա­քը։

Երկուշաբթի, Յուլիս 11, 2016

ՏՔԹ. ՀՐԱՅՐ ՃԷ­ՊԷ­ՃԵԱՆ

«Այս­տե­ղէն կը սկսի Հա­յաս­տա­նը»:
Տքթ. Սու­րէն Դա­նիէ­լեանն է՝ Ե­րե­ւա­նի Խա­չա­տուր Ա­բո­վեա­նի ա­նուան հայ­կա­կան պե­տա­կան ման­կա­վար­ժա­կան հա­մալ­սա­րա­նի «Սփիւռք» գի­տաու­սում­նա­կան կեդ­րո­նի վա­րիչ-տնօ­րէ­նը:

Երկուշաբթի, Յուլիս 11, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Պօ­ղոս Ա­ռա­քեալ, կորն­թա­ցի­նե­րուն գրած իր ա­ռա­ջին նա­մա­կին մէջ կը սահ­մա­նէ «սէր»ը, եւ կ՚ը­սէ, թէ՝ սէր ու­նե­ցո­ղը համ­բե­րա­տար եւ քաղց­րա­բա­րոյ, եր­կայ­նա­միտ, այ­սինքն՝ նե­րող կ՚ըլ­լայ։ Ար­դա­րեւ նե­րո­ղամ­տու­թեան նա­խա­պայ­մանն է՝ հան­դուր­ժո­ղու­թիւն, համ­բե­րու­թիւն եւ քաղց­րա­բա­րոյ նկա­րա­գիր։ Այն որ կը համ­բե­րէ՝ կը հան­դուր­ժէ եւ գո­նէ եր­կար ժա­մա­նակ չի գրգռուիր բա­րու­կան վատ զգա­ցու­մով եւ կը նե­րէ։ Նե­րել, տե­սա­կէ­տով մը կը նշա­նա­կէ իր «Ես»էն չտա­րուիլ եւ զո­հո­ղու­թիւն ը­նել, զի­ջա­նիլ եւ համ­բե­րե՛լ։

Երկուշաբթի, Յուլիս 11, 2016

Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Քեն­թա­քի նա­հան­գին մէջ կա­ռու­ցուած է Նո­յեան տա­պա­նի ու­շագ­րաւ կրկնօ­րի­նա­կը՝ Ark Encounter-ը, որ ար­դէն բաց է այ­ցե­լու­թեան հա­մար:

Շաբաթ, Յուլիս 9, 2016

Է­րե­բու­նիի մէջ հայ-ֆրան­սա­կան ար­շա­ւա­խում­բի ութ տա­րուան պե­ղում­նե­րը տուած են հե­տաքրք­րա­կան ար­դիւնք­ներ: Ծրա­գի­րը մօ­տե­ցած է իր ա­ւար­տին, սա­կայն յոյս կայ, որ ա­նի­կա շա­րու­նա­կուի, լրագ­րող­նե­րու հետ հան­դիպ­ման ժա­մա­նակ ը­սած է  «Է­րե­բու­նի» պատ­մահ­նա­գի­տա­կան ար­գե­լոց-թան­գա­րա­նի տնօ­րէն Գա­գիկ Կիւր­ճեան:

Շաբաթ, Յուլիս 9, 2016

«Ա­րե­ւելք» կայ­քէ­ջէն կը կար­դանք.-

Հա­լէ­պի տար­բեր շրջան­ներ ե­րէկ յետ­մի­ջօ­րէի ժա­մե­րէն սկսեալ դար­ձած են թի­րախ ա­հա­բեկ­չա­կան խմբա­ւո­րում­նե­րու հրթի­ռար­ձա­կում­նե­րուն: Ծանր հրթի­ռար­ձակ­ման են­թար­կուած է մաս­նա­ւո­րա­պէս Հա­լէ­պի «Մո­քամ­պօ» եւ «Ալ Ֆըր­քա­ն» թա­ղա­մա­սե­րը, ուր զո­հե­րուն թի­ւը հա­սած է 20-ի:

Շաբաթ, Յուլիս 9, 2016

Այս ամառ Հայաստանի մէջ կը բացուին երեք կարեւոր ու խոշոր առողջապահութեան կեդրոններ:
Ժամանակակից սարքաւորումներով օժտուած կառոյցները ունին տարեկան շուրջ հազար հիւանդ խնամելու տարողութիւն:

Շաբաթ, Յուլիս 9, 2016

«Երեւանի գիւտը. հայեացք՝ քաղաքի անցեալին ու ներկային» խորագրեալ էլէքթրոնիկ գիրք մը:
AVC-ի եւ քաղաքապետարանի համատեղ նախաձեռնութեամբ կատարուած ծրագրին լուրջ վերաբերմունք կը ցուցաբերեն Հայաստանի զբօսաշրջութեան ոլորտի ներկայացուցիչները: Շնորհանդէսի ընթացքին ելոյթ մը ունեցաւ Երուանդ Զօրեան:

Շաբաթ, Յուլիս 9, 2016

ԱՄՆ-ի արտաքին գործոց նախարարը Վարշաւիոյ մէջ հանդիպումներ ունեցաւ Սարգսեանի եւ Ալիեւի հետ:
Ուաշինկթըն կը հաստատէ աջակցութիւնը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտութեան կարգաւորման բանակցութիւններուն համար.

Շաբաթ, Յուլիս 9, 2016

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

​Յու­լիս 6-ին հայ ժո­ղո­վուր­դը կ՚ո­գե­կո­չէ մա­հո­ւան 11-րդ ­տա­րե­լի­ցը քսա­նե­րորդ դա­րու մե­ծա­վաս­տակ հա­յա­գէ­տին՝ բա­նա­սէր ու լե­զո­ւա­բան ա­կա­դե­մա­կան ­Գէորգ ­Բեգ­լա­րի ­Ջա­հու­կեա­նի (1920-2005), որ ոչ միայն ման­կա­վար­ժա­կան իր բե­ղուն գոր­ծու­նէու­թեամբ սե­րունդ­ներ հաս­ցուց, այ­լեւ գի­տա­կան իր պատ­կա­ռե­լի վաս­տա­կով լու­սա­ւո­րեց հա­յոց գա­լիք սե­րունդ­նե­րու ու­ղին՝ ազ­գա­յին մեր հո­գեմ­տա­ւոր ժա­ռան­գու­թեան հա­ղոր­դո­ւե­լու եւ տէր կանգ­նե­լու ուղ­ղու­թեամբ։

Շաբաթ, Յուլիս 9, 2016

ՍՈՒ­ՐԷՆ ՇԷ­ՐԻՔ

«Շատ զբա­ղած է միտքս, այն­քան շատ բան ու­նիմ մտա­ծե­լու...», «Գլուխս պի­տի պայ­թի, այս ո՞ր­քան բան կայ խոր­հե­լու...», «Ա՛լ կը բա­ւէ, ոչ մէկ բառ ա­ւե­լի. միտքս յոգ­նե­ցաւ...» եւ այ­սօ­րի­նակ ա­ռօ­րեայ հո­գե­րով ու գան­գատ­նե­րով կլա­նուած ենք յա­ճախ:

Շաբաթ, Յուլիս 9, 2016

ՍԱՐԳԻՍ ՓՈՇՕՂԼԵԱՆ

​(Յայտ­նի է, այն ա­տեն խելքս չէր
հաս­ներ «ազ­գի ծա­ռա­յել»ուն ինչ
ըլ­լա­լուն եւ «ազ­գի ծա­ռա­յող»նե­րուն
գլխուն գա­լիք­նե­րը)։
ՎԱՐԴ­ԳԷՍ ԳՈՒ­ՐՈՒԵԱՆ

Շաբաթ, Յուլիս 9, 2016

​ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Իս­րա­յէ­լի քա­ղա­քա­կան հան­րու­թեան հա­մար ա­մե­նէն նշա­նա­կա­լից ի­րա­դար­ձու­թիւ­նը Հեր­ցի­լիա քա­ղա­քին մէջ կա­յա­ցած ա­մէ­նա­մեայ խորհր­դա­ժո­ղովն է (Իս­րա­յէ­լի «Ազ­գա­յին անվտ­ան­գու­թեան եւ դի­մադ­րո­ղա­կա­նու­թեա­ն» հա­մա­ժո­ղով)։ 2000 թուա­կա­նէն ի վեր ա­մէ­նա­մեայ դրու­թեամբ գու­մա­րուող այս ժո­ղո­վին ըն­թաց­քին կը ներ­կա­յա­ցուին Իս­րա­յէ­լը յու­զող հար­ցե­րը եւ տար­բեր եր­կիր­նե­րէ հրա­ւի­րուած հրեայ մաս­նա­գէտ­ներ ե­լոյթ­նե­րով հան­դէս կու գան:

Շաբաթ, Յուլիս 9, 2016

Ս. ՄԱՀ­ՍԷ­ՐԷ­ՃԵԱՆ

Յու­նի­սի կէ­սե­րուն Հա­յաս­տան, հայ ժո­ղո­վուրդն ու հայ եր­գը հրա­ժեշտ տուին մեծ ա­րուես­տա­գի­տու­հիի մը՝ երգ­չու­հի եւ եր­գիչ­նե­րու դաս­տիա­րակ Օ­ֆե­լիա Համ­բար­ձու­մեա­նին, ո­րուն մեկ­նու­մով մեր ժո­ղովր­դա­կան եր­գի պատ­մու­թեան մէջ  դա­րաշր­ջան մը վերջ գտաւ:

Շաբաթ, Յուլիս 9, 2016

Կիւմ­րիի «Հոկ­տեմ­բեր» շար­ժան­կար-թա­տե­րաս­րա­հին մէջ Յու­լի­սի 7-ին սկսաւ «Մենք ենք, մեր ֆիլ­մե­րը» փա­ռա­տօ­նը: Ըստ «Ար­մէնփ­րէս» գոր­ծա­կա­լու­թեան, «The Name Production»ի կող­մէ ար­դէն երկ­րորդ տա­րին ի­րա­կա­նա­ցուող փա­ռա­տօ­նը նպա­տակ ու­նի հան­րու­թեան ներ­կա­յաց­նե­լու վեր­ջին տա­րի­նե­րուն Հա­յաս­տա­նի մէջ ստեղ­ծուած ժա­պա­ւէն­նե­րը:

Շաբաթ, Յուլիս 9, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Յա­ճախ կը կրկնենք՝ «ա­ռող­ջու­թիւն»ը իր ընդ­հա­նուր եւ լայն ա­ռու­մով, պէտք չէ՛ հասկ­նալ միայն «մարմ­նա­կան ա­ռող­ջու­թիւն»։ Ար­դա­րեւ, մարդ միայն մարմ­նա­ւոր էակ մը չէ, այլ նաեւ՝ հո­գե­ւոր եւ մտա­ւոր, բա­նա­կան էակ մըն է։ Ու­րեմն չի բա­ւեր միայն «մարմ­նա­կան ա­ռող­ջու­թիւն»ը՝ կա­տա­րեալ ա­ռողջ մարդ մը ըլ­լա­լու հա­մար, հա­պա պէտք է նաեւ հո­գե­կան ու մտա­յին ա­ռող­ջու­թիւ­նը, ը­սենք՝ կա­տա­րե­լու­թիւ­նը։

Էջեր