Եկեղեցական

ՍՈՒՐԲ ԱՄԵՆԱՓՐԿԻՉ

​Հայաստանի Նոր Հաճըն քաղաքին մէջ նորակառոյց եկեղեցին պաշտամունքի բացուեցաւ հանդիսաւորապէս:
Վեհափառ Հայրապետին նախագահութեամբ տեղի ունեցած օծման արարողութեան ներկայ էր նաեւ Սերժ Սարգսեան:

ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԸ ՀԻՒՐԸՆԿԱԼԵՑ ՍՊԱՆԻԱՅԷՆ ԿԱԹՈԼԻԿ ՈՒԽՏԱՒՈՐՆԵՐ

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը շա­բա­թա­վեր­ջին Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Սպա­նիոյ Կա­թո­լիկ ե­կե­ղե­ցիէն խումբ մը ուխ­տա­ւոր­ներ։

ԳԷՈՐԳԵԱՆ ՀՈԳԵՒՈՐ ՃԵՄԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ ՏԱՐԵՎԵՐՋԻ ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԻՒՆ

​Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ ե­րէկ տե­ղի ու­նեցաւ Գէոր­գեան հո­գե­ւոր ճե­մա­րա­նի 2014-2015 ու­սում­նա­կան տա­րուան եզ­րա­փա­կիչ հան­դի­սու­թիւ­նը։

ՄԵԾԱՐԱՆՔԻ ՀԱՒԱՔՈՅԹ

Ե­րէկ, Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ շքան­շան­նե­րու յանձն­ման ա­րա­րո­ղու­թիւն մը։ Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սի նա­խա­գա­հու­թեամբ տե­ղի ու­նե­ցաւ այս ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը։

ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԸ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՄԷՋ ՀԻՒՐԸՆԿԱԼԵՑ ՍՓԻՒՌՔԱՀԱՅ ԿՐԹԱԿԱՆ ՄՇԱԿՆԵՐ

Ե­րէկ, Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ, Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը հիւ­րըն­կա­լեց սփիւռ­քա­հայ կրթա­կան մշակ­ներ, ո­րոնք վե­րա­պատ­րաստ­ման դա­սըն­թացք­նե­րու կը մաս­նակ­ցին Հա­յաս­տա­նի մէջ։ Վաթ­սու­ներ­կու հո­գիէ բաղ­կա­ցեալ այս խում­բին հետ Նո­րին Սրբու­թիւ­նը մէկ­տե­ղուե­ցաւ Մայ­րա­վան­քի տա­րած­քի «Վա­չէ եւ Թա­մար Մա­նու­կեան» Մա­տե­նա­դա­րա­նի դահ­լի­ճի յար­կին ներ­քեւ։

Տ. ԱՐԱՄ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ԱԹԷՇԵԱՆ ԱՅՍ ՇԱԲԱԹԱՎԵՐՋԻՆ ՊԻՏԻ ԱՅՑԵԼԷ ԱՆԹԻԼԻԱՍ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան այս շա­բա­թա­վեր­ջին պի­տի այ­ցե­լէ Ան­թի­լիաս։ Մե­ծի Տանն Կի­լի­կիոյ Տ.Տ. Ա­րամ Ա. Կա­թո­ղի­կո­սի նա­խա­գա­հու­թեամբ կա­տա­րուե­լիք միւ­ռո­նօրհ­նու­թեան ա­րա­րո­ղու­թեան պի­տի մաս­նակ­ցի Նո­րին Սրբազ­նու­թիւ­նը։

ՎԱՐԴԱՎԱՌԻ ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ

​Սկիւտարի Ս. Կարապետ եկեղեցւոյ մէջ երէկուան կրօնական եւ աշխարհիկ արարողութիւններուն նախագահեց Տ. Արամ Արք. Աթէշեան:
Աւանդական հանդիսութիւններուն ընթացքին արձակուեցան աղաւնիներ՝ ի նշան խաղաղութեան: Պատարագիչն էր Տ. Բարսեղ Քհնյ. Վանլեան:

Էջեր