Ընկերա-մշակութային

6-7 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ ԴԷՊՔԵՐՈՒ 60-ՐԴ ՏԱՐԵԼԻՑԻՆ ԱՌԹԻՒ ԶՐՈՅՑ՝ ՍԵՐՏԱՐ ՔՈՐՈՒՃՈՒԻ ՀԵՏ

Բան­կալ­թըի «Նոս­տալ­ժի» գրա­խա­նութ-մշա­կոյ­թի տան եւ «Պիր­զա­ման­լար» գե­ղա­րուես­տաս­րա­հին մէջ շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նե­ցաւ 6-7 Սեպ­տեմ­բեր 1955 թուա­կա­նի դէպ­քե­րու 60-րդ տա­րե­լի­ցին ձօ­նուած հա­ւա­քոյթ մը։

ՄԱՐԴԱԿԵԴՐՈՆ ՄՕՏԵՑՈՒՄ

Շիշլիի քաղաքապետութեան մօտ հաստատուեցաւ Հասարակական հաւասարութեան միաւոր մը, որ արդիւնքն է մարդու իրաւանց նկատմամբ նախանձախնդրութեան:
Ծանօթացման հանդիսաւոր հաւաքոյթին ընթացքին ելոյթով մը հանդէս եկաւ քաղաքապետ Հայրի Ինէօնիւ, որ վերյիշեց նաեւ Պոյսան Եաքարը:

ԽՈՐ ՄՈՒԹԻՆ ՄԷՋ

Կոմիտաս Վարդապետ երէկ երեկոյեան քաղաքիս մէջ ոգեկոչուեցաւ իր վախճանման տարելիցին օրն իսկ:
«Karanlık İşler» համալիրէն ներս արդէն հինգերորդ ձեռնարկը կազմակերպուեցաւ նման բնոյթով:

Զարգացող Լեզուն

Մարդ­կա­յին լե­զուն կեն­դա­նի է եւ, ինչ­պէս մար­դը,  ան  ա­նընդ­հատ զար­գաց­ման ու փո­փո­խու­թեան են­թա­կայ է:
Մին­չեւ 19-րդ ­դար, երբ լե­զո­ւա­բա­նու­թիւ­նը  տա­կա­ւին չէր ձե­ւա­ւո­րո­ւած իբ­րեւ ինք­նու­րոյն գի­տու­թիւն, կարգ մը լե­զո­ւա­բան­նե­րու քով կ՚իշ­խէ՛ր այն սխալ կար­ծի­քը, թէ լե­զո­ւի իւ­րա­քան­չիւր փո­փո­խու­թիւն ա­նոր ա­ղա­ւա­ղումն ու փճա­ցումն է:

ԱՆՄԱՀԻ ՄԸ ՎԱԽՃԱՆՄԱՆ 80-ՐԴ ՏԱՐԵԼԻՑԸ ԿԱՄ ԲԻ՜ՒՐ ՅԱՐԳԱՆՔ ՄԵԾՆ ԿՈՄԻՏԱՍ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻՆ

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

​Այ­սօր կը լրա­նայ մա­հուան 80-ա­մեա­կը ե­րախ­տա­ւոր գործ­ի­չի մը, ո­րու ա­նուան հետ կա­պուած է հայ ժո­ղո­վուր­դի հո­գե­ւոր, զգա­ցա­կան կեն­սագ­րու­թեան կա­րե­ւոր մէկ մա­սը: Կո­մի­տասն է ա­նունն այդ, որ ան­մահ է:

ՎԵՐԱԹԱՐՄԱՑԵԱԼ ՇԱՐԺՈՒՄ

Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Հայկական երաժշտական աշխարհի առանցքային սիւներէն ԳՈՀԱՐ համոյթը կը պատրաստուի համերգաշարի մը ձեռնարկել իր նոր խմբավարին՝ Նաթալի Գալստեանի մականին ներքեւ:
Պէյրութի յառաջիկայ ելոյթներուն ընդառաջ ԺԱՄԱՆԱԿ օրաթերթը Կիւմրիի մէջ ականատես եղաւ ստեղծուած մեծ խանդավառութեան:

Հայաստանի Հմայքը՝ Vogue Ամսագրին Մէջ

Նո­րա­ձե­ւու­թեան եւ ո­ճի բնա­գա­ւա­ռի հե­ղի­նա­կա­ւոր հան­դէս­նե­րէն մէ­կուն՝ Vogue-ի ռու­սա­կան տար­բե­րա­կի խմբագ­րու­թիւ­նը Victoria’s Secret ըն­կե­րու­թեան «հրեշ­տակ» Սթե­լլա Մաք­սուէ­լի հետ ար­շաւ  կազ­մա­կեր­պած է Հա­յաս­տա­նի մէջ:

14 Հոկտեմբեր, 1794-ին, Մատրասի Մէջ Լոյս Տեսաւ Հայկական Տպագիր Առաջին Թերթը՝ «Ազդարար»ը

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ​

221 տա­րի ա­ռաջ, 14 Հոկ­տեմ­բե­րը նոր հո­րի­զոն բա­ցող տա­րե­թիւ մը դար­ձաւ հայ ժո­ղո­վուր­դի ար­դի պատ­մու­թեան մէջ։

Էջեր