Թրքահայ կեանք

ԹՈՓԳԱԲՈՒԻ ՍԱՆՍԵՐԸ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ ՍԱՐԳԻՍ ՄՈՒՐԱՏԵԱՆԻ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍԸ

Թոփ­գա­բուի Լե­ւոն-Վար­դու­հեան վար­ժա­րա­նի եօթ­նե­րորդ եւ ու­թե­րորդ դա­սա­րա­նի սա­նե­րը այ­ցե­լե­ցին Յու­նաս­տա­նի հիւ­պա­տո­սու­թեան «Սիս­մա­նոկ­լիօ Մա­կա­րօ» կեդ­րո­նը, ուր «Փա­րոս» հան­դէ­սի չոր­րորդ տա­րե­դար­ձին առ­թիւ կը ցու­ցադ­րուին ա­նուա­նի գե­ղան­կա­րիչ Սար­գիս Մու­րա­տեա­նի ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւն­նե­րը՝ «Ան­ցեա­լէն դէ­պի ա­պա­գայ» խո­րագ­րով։

ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆԻ ՄԷՋ ՀԻՒՐԵՐ

Իսթանպուլի Ապահովութեան տնօրէնի օգնական Ճենկիզ Տեմիրճան, Ֆաթիհի Ապահովութեան տնօրէն Հաքան Եըլմազ եւ Մուհիտտին Եէթիշ քաղաքավարական այցելութիւն մը տուին Պատրիարքարան, ուր ընդունուեցան Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեանի կողմէ։

ԳԱՐԱԿԷՕԶԵԱՆ ՏԱՆ ՄԷՋ ԱՍՈՒԼԻՍ

Գա­րա­կէօ­զեան Տան տնօ­րէ­նու­թիւ­նը ներ­կայ կրթա­կան շրջա­նին եւս ջան­քեր կը գոր­ծադ­րէ, որ­պէս­զի ա­շա­կեր­տու­թիւ­նը հա­ղորդ դառ­նայ գե­ղա­րուես­տի։ Դպրո­ցի պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը ըն­կե­րամ­շա­կու­թա­յին զա­նա­զան ծրագ­րեր կը կազ­մա­կեր­պեն, որ­պէս­զի տղա­քը հնա­րա­ւո­րու­թիւն ու­նե­նան գե­ղա­րուես­տա­կան ար­ժէք­նե­րու հետ շփուե­լու։

ԲԱԶՄԱԿՈՂՄԱՆԻ ԳՈՐԾԱՐՔ

​Գուզկունճուքի Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ թաղային խորհուրդը համաձայնութեան հասաւ Սկիւտարի քաղաքապետարանին հետ, որ վարձած է երբեմնի Ներսէսեան-Երմոնեան վարժարանի շէնքը, ստանձնելով նաեւ վերանորոգութեան պատասխանատուութիւնը:
Պատմական կրթօճախը պիտի վերածուի աշակերտական հանրակացարանի: Ամսավճարներէն բաժին դուրս պիտի բերուի նաեւ Գալֆաեան Տան եւ Սուրբ Խաչ դպրեվանքին համար: Ատենապետ Այվազեան եւ իր ընկերները նոյն միջոցներով կը ծրագրեն իրականացնել նաեւ ազգապատկան այլ կալուածի մը բարեկարգումը:

ՕՐԹԱԳԻՒՂԷՆ ՀՐԱԺԱՐԱԿԱՆ

Օր­թա­գիւ­ղի Ս. Աս­տուա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ժրա­ջան ան­դամ­նե­րէն Մել­քոն Սա­հա­կօղ­լու հրա­ժա­րե­ցաւ իր պաշ­տօ­նէն։ Այս հրա­ժա­րա­կա­նին կա­պակ­ցու­թեամբ թա­ղա­յին խոր­հուր­դը այս ա­ռա­ւօտ հրա­պա­րա­կեց պաշ­տօ­նա­կան զե­կոյց մը, ո­րու թրքե­րէն բնա­գի­րը վա­ղը լոյս պի­տի տես­նէ մեր մա­մու­լին մէջ։

ԹՈՐՈՍ ԱԼՃԱՆԷՆ ՑԱՒԱԿՑԱԿԱՆ

Վա­քըֆ­նե­րու խոր­հուր­դի մօտ փոք­րա­մաս­նու­թեանց ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Տոց. Թո­րոս Ալ­ճան յայ­տա­րա­րու­թիւ­նով մը հան­դէս ե­կաւ շա­բա­թա­վեր­ջին Ան­գա­րա­յի մէջ պա­տա­հած ա­հա­բեկ­չա­կան ա­հա­ւոր դէպ­քին կա­պակ­ցու­թեամբ։ Ալ­ճա­նի գրա­սե­նեա­կին կող­մէ հրա­տա­րակուած այս հա­կիրճ յայ­տա­րա­րու­թիւ­նը ուղ­ղուած է Թուր­քիոյ Հան­րա­պե­տու­թեան հան­րա­յին կար­ծի­քին։

ԳՈՒՄԳԱԲՈՒԻ ՄԷՋ ՋԵՐՄ ԶՐՈՅՑ

​Թուրքիոյ առկայ բարդ իրավիճակին պայմաններուն ներքեւ, Նոյեմբերի 1-ի կանխահաս ընտրութիւններուն ընդառաջ, կառավարութեան կողմէ բարձրաստիճան ներկայացուցիչ մը երէկ երեկոյեան այցելեց Պատրիարքարան, ուր ներկայ էին Համայնքային վաքըֆներու հարթակի մասնակից հաստատութիւններուն ատենապետները կամ վարչայինները:
Երկրագործութեան նախարար Մեհտի Էքէր կանգ առաւ անցեալէն ժառանգուած համակեցութեան աւանդութեան վրայ: Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արքեպիսկոպոս Աթէշեան յայտնեց, որ ահաբեկչական վերջին դէպքերուն հայոց վերագրուիլը խորապէս կը վիրաւորէ թրքահայութիւնը

Էջեր