Հարթակ

ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹԸ

ՍԱՐԳԻՍ ՓՕՇՈՂԼԵԱՆ

«Ըմբոստացած, խելագարուած, չտանելով հին կեանքը էլ անծիր դաշտում այդ հաւաքուած նրանք կռուի էին ելել»: (Ե. Չ.)
Եթէ տանելի կեանք մը ըլլար, ի հարկէ կռուի հարկ չէր ըլլար. սակայն օրերը եւ պարագաները կը ստիպեն, առանց ապագայի համար հաստատ երաշխիք մը տալու:

ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄ

Ա­ՆԻ ԲՐԴՈ­ՅԵԱՆ-ՂԱԶ­ԱՐԵԱՆ

-Կաթ բերի՞ր, վաղը Համբարձում է, կաթնապուր պիտի եփեմ:
Համբարձման նախօրէին կ՚ըսէր վաթսունն անց Տիկին Աննան իր ամուսինին. մեր դրացին էր Տիկին Աննան, մայրս ու մեծ մայրս իրմէ աւանդաբար ընկալած այս սովորութիւնը հաւատքով կը պահէին:

ՍՈՒՐԻՈՅ ԴԷՄ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ. ՔԱՆԻ ՄԸ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Սուրիոյ իրավիճակին մասին գրող վերլուծաբաններ վերջին շրջանին սկսան կարեւոր շեշտադրումներ կատարել այն մասին, թէ երկիրը հարուածող տագնապը մտած է նոր փուլ մը։ Փուլ, որ կրնայ ըլլալ երկարատեւ ու մանուածապատ ամենատարբեր բարդութիւններով։

«ՎՈ՞ՎԱ» (Բ.)

ՀՐԱԿ ՓԱՓԱԶԵԱՆ

Անցեալ սիւնակով Համշէն առաջին մուտքիս մասին պատմած էի։
Կարինէն բարձրացած էինք դէպի հիւսիս, լեռնանցքներու ընդմէջէն հասած պատմական Համշէն, այսինքն Համամաշէն, հոն ուր Համամ Ամատունի իշխանը հասած էր իր հօր՝ Շապուհի, եւ տասներկու հազար Այրարատեան նահանգի բնակիչներու հետ 789-790 թուականներուն, արտագաղթելով Արաբական իշխանութեան տակ ինկած Հայաստանէն։ 

ՆԿԱՐԻՉ ԳՐԻԳՈՐ ԿԱՐԱՊԵՏ. «ՆԵՐԿԱՅ ԱՇԽԱՐՀԻՆ ՄԷՋ, ՈՒՐ ԱՄԷՆ ԲԱՆ ԽԱԹԱՐՈՒԱԾ Է, ԱՐՈՒԵՍՏԱԳԷՏԸ ԿԸ ՇԱՐՈՒՆԱԿԷ ԴԻՄԱԴՐԵԼ»

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Լիբանանահայ նկարիչ Գրիգոր Կարապետ կը պատասխանէ մեր հարցումներուն։
-Յարգելի Գրիգոր, գիտեմ, որ երկար ժամանակէ ի վեր նուիրուած էք նկարչութեան ասպարէզին: Ի՞նչն էր, որ ձեզ մղեց դառնալ նկարիչ:
-Փոքր տարիքէս միշտ գծած եմ, երգած եմ եւ թատերական ներկայացումներու մասնակցած եմ

ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ՝ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԻՆ

Գրաբարէ թարգմանեց՝ 
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Խօսք.- «Եւ լոյսը խաւարին մէջ կը լուսաւորէր» (Յհ 1.5):
Մեկնութիւն.- Կրկնակի է իմաստը. նախ աշխարհի մասին կ՚ըսէ, թէ մարդիկ խաւար կը դառնան մեղքերով եւ անգիտութեամբ հեռանալով սուրբ վարքէն, եւ Բանն Աստուածը մարմինին ճրագը վառեց եւ մեզ աստուածգիտութեամբ ու մաքուր վարքով լուսաւորեց, որովհետեւ եթէ տգիտութիւնն ու մեղքը խաւար են, գիտութիւնն ու աստուածային վարքը լոյս կ՚ըլլան:

ՀԱԼԷՊԱՀԱՅ ՈՒՍԱՆՈՂ ՀՐԱԿ ԿԻԼԻԿԵԱՆ. «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԷՋ ԱՄԷՆՈՒՆ ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԸ ԴՐԱԿԱՆ ԷՐ»

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Քիչ չէր անոնց թիւը, որոնք զոհ գացին Սուրիոյ մէջ ծագած պատերազմին։ Խօսքը Հալէպի, Դամասկոսի, Լաթաքիոյ, Քեսապի, Հոմսի, Համայի, Տէր Զօրի եւ նոյնիսկ Ռաքքայի մէջ զոհուած հայ զինուորներուն մասին է, որոնք, ինչպէս ընդունուած է շատ մը երկիրներու պարագային, կը ծառայէին իրենց ապրած երկրի ազգային բանակին մէջ։

ԱՄԵՐԻԿԵԱՆ ԲԱՐՔԵՐ

ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

Այս տարօրինակ պատմութիւնը մեզի կու գայ Ֆլորիտա նահանգի Ալաչուա գաւառէն (county), որ ունի մօտաւորապէս քառորդ միլիոն բնակչութիւն եւ ուր կը գտնուի Ֆլորիտայի համալսարանը։
Այդ գաւառի բնակիչներէն 75 ամեայ Մարվըն Յաչոզ ունէր ագարակ մը, ուր կը պահէր հարիւրէ աւելի տարաշխարհիկ թռչուններ եւ այլ չնաշխարհիկ կենդանիներ։

ԺԻՐԱՅՐ ՔԷՉԷՃԵԱՆ. «ՉԵՄ ՈՒԶԵՐ, ՈՐ ՆԱԽԱՊԱՏԵՐԱԶՄԵԱՆ ՀԱԼԷՊԻ ՊԱՏԿԵՐԸ ԱՂԱՒԱՂՈՒԻ»

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Հա­լէ­պա­հա­յե­րուն յայտ­նի, սի­րուած եւ յար­գուած ա­նուն մըն է Ժի­րայր Քէ­չէ­ճեա­ն:
Նա­խա­պա­տե­րազ­մեան Հա­լէ­պի մէջ զա­նա­զան ա­ռիթ­նե­րով ձեռ­նարկ­նե­րու կամ տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն­նե­րու ըն­թաց­քին ան իր պա­րա­խում­բով, իր ներ­կա­յու­թեամբ եւ պա­րա­րուես­տի հան­դէպ իր նուի­րու­մով յա­ջո­ղած էր դառ­նալ հայ գա­ղու­թի սի­րուած ա­րուես­տա­գէտ­նե­րէն մէ­կը:

Էջեր