Հարթակ

ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐ ԵՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ

ՇՆՈՒՏԱ Գ. ՀԱՅՐԱՊԵՏ
Արաբերէնէ թարգմանեց՝ 
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Հարցում. Ծննդոցին մէջ կը կարդանք թէ Աստուած լոյսը առաջին օրը ստեղծեց (Ծն 1.3). մինչ կը պարզուի թէ արեւը, լուսինն ու աստղերը չորրորդ օրը ստեղծեց (Ծն 1.14-18)։ Ի՞նչ է տարբերութիւնը այս երկուքին։ Ե՞րբ ստեղծուեցաւ լոյսը. առաջի՞ն, թէ՞ չորրորդ օրը։

ԳՈՒՄԳԱԲՈՒԻ ՆՈՐ ՀԱՅԵՐԸ

ՀՐԱԿ ՓԱՓԱԶԵԱՆ

Պոլսոյ Գումգաբու թաղամասը միշտ ալ կարեւոր կեդրոն մը եղած է քաղաքի հայութեան համար։
Ոչ միայն հայահոծ եղած է երկարատեւ ժամանակ, այլ 1641 թուականին Թուրքիոյ հայոց պատրիարքութիւնը պաշտօնապէս փոխադրուած է այնտեղ, զայն վերածելով հայկական համայնքի պաշտօնական ներկայացուցչութեան նստավայրին։

ԵՐՋԱՆԿԱՅԻՇԱՏԱԿ Տ.Տ. ՎԱԶԳԷՆ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ. ԻՄԱՍՏՈՒՆ ՀՈՎՈՒԱՊԵՏԸ

ՏՔԹ. ԶԱՒԷՆ Ա. ՔՀՆՅ. ԱՐԶՈՒՄԱՆԵԱՆ

Քսանհինգ տարիներ առաջ օգոստոսի 18-ին Վազգէն Ա. Հայրապետ կը փակէր իր աչքերը մնալով առ յաւէտ իր ժողովուրդի ու հայրենիքի հետ անբաժան։ Ինչպէ՛ս չյիշել երախտարժան Հայրապետը, որ գերազանցելով իր նախորդ հայրապետներուն գահակալութեան տարիները, ցայսօր կը մնայ ամենէն երկար եւ արդիւնալից 39 տարիներու հեղինակ Հայրապետը։

ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ՝ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԻՆ

Գրաբարէ թարգմանեց՝ 
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Երկրորդ, խոստովանութիւնը մեզի համար կը կրկնէ, նախ՝ մեղքերու եւ երկրորդ՝ դաւանութեանց, ինչպէս երբ կու գանք մկրտութեան, նախ կը հրաժարինք եւ ապա կը դաւանինք:
Երրորդ, դաւանութիւնը կրկին է. նախ՝ սիրտին եւ երկրորդ՝ բերանին, ըստ այնմ. «Սիրտով հաւատալ արդարութեան եւ բերանով խոստովանիլ փրկութիւնը» (տե՛ս Հռ 10.10):

ԻՏԼԻՊՆ ՈՒ ՍՈՒՐԻԱՆ…

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Վերջին ամիսներուն Սուրիոյ մասին առկայ ուշադրութիւնը հասաւ նուազագոյն մակարդակի։ Խօսքն անշուշտ այս 2019 տարուան մասին է, յատկապէս որ անցեալ 2018 տարուան ընթացքին մէկէ աւելի մակարդակներու վրայ փորձ կատարուեցաւ Սուրիոյ տագնապը տանիլ քաղաքական բեմահարթակ եւ ամէն գնով փորձել ընդդիմութիւնն (կամ ինչ որ դեռ մնացած էր, որպէս չափաւոր կամ ընդունելի ընդդիմութիւն) ու իշխանութիւնը դէմ-դիմաց նստեցնելով փորձել հարցերը բարձրաձայն կերպով քննարկել եւ անցնիլ առաջարկութիւններ լսելու կարեւոր փուլին։

ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՇՐՋԱՓԱԿՈՒՄ

ԱՐՄԷՆ ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ

Ամերիկեան միակ լրատուն, որ առանց պիտակաւորման ու ծաղրանքի կը մեկնաբանէր ԱՄՆ-ի Գործադիր իշխանութեան ու նախագահ Թրամփի իրագործումները, Fox News-ն էր։ Արդէն մօտ երկու ամիս է, որ այս լրատուն շրջադարձ կատարած է, մեծ տեղ կը յատկացնէ ԱՄՆ-ի նախագահութեան դեմոկրատ թեկնածուներուն, եւ ստացած է հակա-Թրամփ ուղղուածութիւն։

ՀԱՅ ՄԱՄՈՒԼԸ ԻՐ ՏԱՐԲԵՐ ՈԼՈՐՏՆԵՐՈՒՆ ՄԷՋԷՆ

ՏՔԹ. ՀՐԱՅՐ ՃԷՊԷՃԵԱՆ

Հայկական մամուլը մեր հայ ժողովուրդի ամբողջ պատմութեան իր կարեւոր ներգործութիւնը ունեցած է մեր ազգային եւ մշակութային կեանքի տարբեր ոլորտներու մէջ։ Եւ այս իմաստով՝ եւ երեւի մեծ եղեռնէն ետք՝ երբ սփիւռքեան տարբեր գաղթօճախներու մէջ մեր կեանքերը ուզեցինք վերաշինել՝ եկեղեցիի եւ դպրոցի կողքին՝ նաեւ զարկ տուինք մամուլին որպէս մեր գոյատեւելու մէկ գրաւականը։

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԹՈՒՄԱՆԵԱՆ. «ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾ»Ը

Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ

Ինչպէս ոեւէ հանճարի, նոյնպէս ալ Յովհաննէս Թումանեանի պարագային՝ մեղանչանքի համազօր է փորձել քանի մը սիւնակի մէջ սեղմել անոր կեանքն ու գործը. ու եթէ հայ ընթերցողը կը ցանկայ զերծ մնալ նման մեղանչումէ, ի՛նչ տարիքի ալ ըլլայ՝ պարտի կարդալ ու վերստին կարդալ անոր ու նմաններու գրական ժառանգութիւնը, վերյիշել ժողովուրդին մատուցած անմնացորդ ծառայութիւնները եւ մանաւանդ հաղորդակից ըլլալ անոր տեսլականներուն, որոնք ժամանակին հետ մաշում չեն ապրիր, այլ նոր լիցք ու խորք կը ստանան իւրաքանչիւր նոր սերունդի կեանքին, նա՛եւ վերանկախացած մեր հայրենիքին մէջ։

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹԻՒՆՆԵՐ՝ ՍՓԻՒՌՔԻ ՏՊԱԳԻՐ ՄԱՄՈՒԼԻՆ ՄԱՍԻՆ. ՉՎԱԽՆԱՆՔ, ԲԱՅՑ ՀԱՇՈՒԻ ԱՌՆԵՆՔ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Անթիլիասի Կաթողիկոսութեան նախաձեռնութեամբ հայ մամուլին նուիրուած հանդիպում-ժողովը կարեւոր առիթ մը կը դառնար զննող հայեացք մը նետել այսօրուան, մանաւանդ, գրաւոր մամուլի պարզած ընդհանուր իրավիճակին, դիմագրաւած դժուարութիւններուն եւ վաղուան մարտահրաւէրներուն մասին։

ԼԵՒՈՆ ՇԱՆԹ. ԳՐՈՂԸ, ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԸ, ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐԴԸ ԵՒ ՓԻԼԻՍՈՓԱՆ

Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ

Կոմիտաս Վարդապետի եւ Յովհաննէս Թումանեանի տարեկից է Լեւոն Շանթ, անոր կեանքի ճանապարհները յաճախ զինք բերած-դրած են այդ երկու հանճարներուն ու ժամանակակից այլ մեծերու հետ սերտ յարաբերութեան ու գործակցութեան մէջ, եղած է մեր արեւելահայ եւ արեւմտահայ կեանքերն ու միտքերը կամրջող-մարմնաւորողներէն, որովհետեւ կեանքը հաւասարապէս բաժնուած է մեր ժողովուրդի երկու հատուածներուն միջեւ, դարձած է յետեղեռնեան սփիւռքը հունաւորողներէն, սակայն անոր անունը առաւելաբար կապուած է հայկական թատրոնի, վէպի եւ մանկավարժութեան հետ, ինքզինք կերտած ու դրսեւորած է իբրեւ փիլիսոփայ, իր գրականութիւնն ու կենցաղն ալ եղած են ցոլացումը իր փիլիսոփայի նկարագիրին ու խորաթափանց մտածողութեան։

Էջեր