Օրակարգի նիւթերը

Բարի երթ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Նախաձեռնարկ մարմնի երէկուան անդրանիկ ժողովը կարեւոր նշանակութիւն ունի թրքահայ ազգային-եկեղեցական կեանքին տեսակէտէ։ Կազմուած է դիւանը ու որդեգրուած՝ ճանապարհային քարտէս մը, գոնէ մօտաւոր կամ տեսանելի ապագային համար։

Արա Էլակէօզ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Մոնրէալի մէջ շաբաթավերջին տեղի ունեցաւ նորոգ հանգուցեալ Արա Էլակէօզի յուղարկաւորութիւնը։ Իր կորուստը վերջին օրերուն խոր ցաւ ստեղծեց համայնքային շրջանակներէն ներս։

Կենսունակ մեկնարկ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Պատրիարքական Տեղապահ Տ. Գարեգին Արք. Պեքճեան կենսունակ ձեւով արդէն ձեռնարկած է իր պաշտօնին։ Երէկ առաւօտ Պատրիարքարանի մէջ կազմակերպուած խորհրդակցութիւնը ունեցած է ծանրաբեռնուած օրակարգ մը։ Ան առկայ խնդիրներուն շուրջ կարծիքի փոխանակումներ ունեցած է իր անմիջական գործակիցներուն հետ ու փորձած հնարաւորինս ներթափանցել՝ զանազան մանրամասնութիւններուն։

Տ. ԳԱՐԵԳԻՆ ԱՐՔԵՊՍԿ. ՊԵՔՃԵԱՆ ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ ԸՐԱՒ ԺԱՄԱՆԱԿ-ԻՆ

Պատ­րիար­քա­կան Ընտ­րեալ-տե­ղա­պահ Տ. Գա­րե­գին Արք. Պեք­ճեան ե­րէկ ե­րե­կո­յեան յայ­տա­րա­րու­թիւն­ներ ը­րաւ ԺԱ­ՄԱ­ՆԱԿ օ­րա­թեր­թին։ Նո­րին Սրբազ­նու­թեան հետ հե­ռա­խօ­սազ­րոյց մը ու­նե­ցանք Քէօլ­նէն եւ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեա­նի կող­մէ առ­նուած ար­մա­տա­կան քայ­լե­րու լոյ­սին տակ շօ­շա­փե­ցինք իր տե­սա­կէ­տը։

ԶՕՐԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ՇՐՋԱՆ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Պատրիարքական ընտրութեան տագնապալի գործընթացէն ներս կլիմայի փոփոխութեան զուգահեռ կը սպասուի Տ. Գարեգին Արքեպիսկոպոս Պեքճեանի ժամանման:
Տ. Արամ Արքեպիսկոպոս Աթէշեանի հրաժարականով ստեղծուած գետինը, ապահովուած արդիւնքը պէտք է վարպետօրէն վերածել հաւաքական ձեռքբերումի մը՝ ողջունելու համար խաղաղ շրջան մը:

ՃԱԿԱՏԱԳՐԱԿԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Պատրիարքական ընտրութեան գործընթացէն ներս կլիմայի փոփոխութեան լոյսին տակ Տ. Արամ Արք. Աթէշեան պահը հասունցած կը համարէ Աթոռին ղեկը յանձնելու համար Ընտրեալ-տեղապահ Տ. Գարեգին Արք. Պեքճեանին՝ որպէսզի կազմուի նախաձեռնարկ մարմին մը ու գործնական աշխատանքները սկսին ժամ առաջ:
Ընդհանուր փոխանորդը խորհրդակցութեան համար Գումգաբու հրաւիրեց խումբ մը ազդու համայնքային գործիչներ : Պետրոս Շիրինօղլու երէկ տեսակցեցաւ Իսթանպուլի կուսակալին հետ:

Սպասման օրեր

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Պատ­րիար­քա­կան ընտ­րու­թեան հար­ցին շուրջ ստեղ­ծուած փա­կու­ղին կը շա­րու­նա­կէ ա­ռաջ­նա­հեր­թօ­րէն զբա­ղեց­նել հա­մայն­քա­յին օ­րա­կար­գը։ Այս օ­րե­րուն հա­մայն­քա­յին շրջա­նակ­նե­րը ու­շի ու­շով կը հե­տե­ւին վեր­ջին ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րուն։

Կանաչ լոյս

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

​Պատ­րիար­քա­կան ընտ­րու­թեան եր­կա­րա­շունչ գոր­ծըն­թա­ցը վեր­ջին ինն տա­րի­նե­րուն ըն­թաց­քին միշտ զու­գոր­դուե­ցաւ յուսա­խա­բու­թիւն­նե­րով, տհաճ ա­նակն­կալ­նե­րով եւ ի­րե­րա­մերժ ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րով։ Մեր հա­մայն­քը պրկուե­ցաւ, յոգ­նե­ցաւ ու ջլա­տուե­ցաւ։ Յո­ռե­տե­սու­թիւ­նը հա­մա­կեց թրքա­հա­յոց ազ­գա­յին-ե­կե­ղե­ցա­կան կեան­քը։

Էջեր