Օրակարգի նիւթերը

Կենսունակ մեկնարկ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Պատրիարքական Տեղապահ Տ. Գարեգին Արք. Պեքճեան կենսունակ ձեւով արդէն ձեռնարկած է իր պաշտօնին։ Երէկ առաւօտ Պատրիարքարանի մէջ կազմակերպուած խորհրդակցութիւնը ունեցած է ծանրաբեռնուած օրակարգ մը։ Ան առկայ խնդիրներուն շուրջ կարծիքի փոխանակումներ ունեցած է իր անմիջական գործակիցներուն հետ ու փորձած հնարաւորինս ներթափանցել՝ զանազան մանրամասնութիւններուն։

Տ. ԳԱՐԵԳԻՆ ԱՐՔԵՊՍԿ. ՊԵՔՃԵԱՆ ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ ԸՐԱՒ ԺԱՄԱՆԱԿ-ԻՆ

Պատ­րիար­քա­կան Ընտ­րեալ-տե­ղա­պահ Տ. Գա­րե­գին Արք. Պեք­ճեան ե­րէկ ե­րե­կո­յեան յայ­տա­րա­րու­թիւն­ներ ը­րաւ ԺԱ­ՄԱ­ՆԱԿ օ­րա­թեր­թին։ Նո­րին Սրբազ­նու­թեան հետ հե­ռա­խօ­սազ­րոյց մը ու­նե­ցանք Քէօլ­նէն եւ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեա­նի կող­մէ առ­նուած ար­մա­տա­կան քայ­լե­րու լոյ­սին տակ շօ­շա­փե­ցինք իր տե­սա­կէ­տը։

ԶՕՐԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ՇՐՋԱՆ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Պատրիարքական ընտրութեան տագնապալի գործընթացէն ներս կլիմայի փոփոխութեան զուգահեռ կը սպասուի Տ. Գարեգին Արքեպիսկոպոս Պեքճեանի ժամանման:
Տ. Արամ Արքեպիսկոպոս Աթէշեանի հրաժարականով ստեղծուած գետինը, ապահովուած արդիւնքը պէտք է վարպետօրէն վերածել հաւաքական ձեռքբերումի մը՝ ողջունելու համար խաղաղ շրջան մը:

ՃԱԿԱՏԱԳՐԱԿԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Պատրիարքական ընտրութեան գործընթացէն ներս կլիմայի փոփոխութեան լոյսին տակ Տ. Արամ Արք. Աթէշեան պահը հասունցած կը համարէ Աթոռին ղեկը յանձնելու համար Ընտրեալ-տեղապահ Տ. Գարեգին Արք. Պեքճեանին՝ որպէսզի կազմուի նախաձեռնարկ մարմին մը ու գործնական աշխատանքները սկսին ժամ առաջ:
Ընդհանուր փոխանորդը խորհրդակցութեան համար Գումգաբու հրաւիրեց խումբ մը ազդու համայնքային գործիչներ : Պետրոս Շիրինօղլու երէկ տեսակցեցաւ Իսթանպուլի կուսակալին հետ:

Սպասման օրեր

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Պատ­րիար­քա­կան ընտ­րու­թեան հար­ցին շուրջ ստեղ­ծուած փա­կու­ղին կը շա­րու­նա­կէ ա­ռաջ­նա­հեր­թօ­րէն զբա­ղեց­նել հա­մայն­քա­յին օ­րա­կար­գը։ Այս օ­րե­րուն հա­մայն­քա­յին շրջա­նակ­նե­րը ու­շի ու­շով կը հե­տե­ւին վեր­ջին ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րուն։

Կանաչ լոյս

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

​Պատ­րիար­քա­կան ընտ­րու­թեան եր­կա­րա­շունչ գոր­ծըն­թա­ցը վեր­ջին ինն տա­րի­նե­րուն ըն­թաց­քին միշտ զու­գոր­դուե­ցաւ յուսա­խա­բու­թիւն­նե­րով, տհաճ ա­նակն­կալ­նե­րով եւ ի­րե­րա­մերժ ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րով։ Մեր հա­մայն­քը պրկուե­ցաւ, յոգ­նե­ցաւ ու ջլա­տուե­ցաւ։ Յո­ռե­տե­սու­թիւ­նը հա­մա­կեց թրքա­հա­յոց ազ­գա­յին-ե­կե­ղե­ցա­կան կեան­քը։

ՆԱԽԱԽՈՐՀՐԴԱԿՑՈՒԹԻՒՆ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Ընտրեալ-տեղապահը երէկ գիշեր Իսթանպուլէն անցնելով այս առաւօտ հասաւ Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին:
ԳՀԽ-ի Մոսկուայի մօտալուտ ընդլայնուած կազմով նստաշրջանին ընդառաջ Տ. Գարեգին Արք. Պեքճեան Վեհափառ Հայրապետին մանրամասնօրէն կը ներկայացնէ Պատրիարքական Աթոռին շուրջ ստեղծուած տագնապին վերջին իրադարձութիւնները:

ՆԵՐԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ԱՐԺԵՒՈՐՈՒՄ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Տ. Գարեգին Արք. Պեքճեան յառաջիկայ օրերուն պիտի մեկնի Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին, ուրկէ ալ պիտի ուղեւորուի դէպի Մոսկուա՝ մասնակցելու համար ԳՀԽ-ի ժողովին:
Պատրիարքական ընտրեալ-տեղապահը երէկ ԺԱՄԱՆԱԿ օրաթերթին միջոցաւ հերքեց իր հրաժարականին վերաբերեալ լուրերը, որոնք շրջանառութեան մէջ մտան Հայաստանի կարգ մը կայքէջերու հաղորդումներով: Նորին Սրբազնութիւնը դրական կը նկատէ 24 Ապրիլի պատգամին ծիրէն ներս Հանրապետութեան նախագահ Էրտողանի կողմէ ընտրութեան հարցին կատարուած անդրադարձը:

ԽՐԱԽՈՒՍԱԿԱՆ ՆԱԽԱԴՐԵԱԼ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Հանրապետութեան նախագահ Րէճէպ Թայյիպ Էրտողանի կողմէ 24 Ապրիլի առթիւ հրապարակուած պատգամին մէջ պատրիարքական ընտրութեան հարցին կատարուած անդրադարձը նոր յոյսերու եւ լաւատես ակնկալութիւններու ծնունդ տուաւ թրքահայ ազգային-եկեղեցական կեանքէն ներս:
Տ. Արամ Արք. Աթէշեանի եւ Տ. Սահակ Եպսկ. Մաշալեանի միջեւ վերջին օրերուն ծիլ տուած է թարմ երկխօսութիւն մը՝ աթոռին շուրջ ստեղծուած տագնապի յաղթահարման համար: Երկու սրբազանները թէեւ ունին տարբեր մօտեցումներ, սակայն հակուած չեն հարցերը անձնականացնելու ու պատրաստակամ են լուծման համար համատեղ աշխատանքի:
Ընտրեալ-տեղապահ Տ. Գարեգին Արք. Պեքճեան քաղաքէս բաժնուած է զգացականութեամբ, Գերմանիոյ մէջ կը սպասէ լաւ լուրերու եւ իր Իսթանպուլ գալու թուականը առայժմ անստոյգ 

Էջեր