Ընկերա-մշակութային

ՀԱՄԲԵՐՈՒԹԵԱՆԴ ԲԱԺԱԿԸ ԹՈՂ ՉՅՈՐԴԻ

​​Ա­ԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱ­ԼԱՅ­ՃԵԱՆ

Համբերութեամբ եւ խաղաղ ապրելու ձգտումը շատերու կողմէ ցանկալի երեւոյթ մըն է։ Մարդկային յարաբերական եւ ընկերային կեանքին մէջ իրարու նկատմամբ հանդուրժողութիւնը, փոխհասկացողութիւնն ու զիջողութիւնը իրենց իբրեւ արմատ ունին համբերութիւնը, զոր նկատուած է կորիզը ընկերութեան։

ԼԵԶՈՒՆ ԻՆՔՆՈՒԹԻՒՆ Է…

Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Գալիֆորնիոյ Հայ գրողներու միութեան փոխ-նախագահը Երեւանի մէջ բացառիկ հարցազրոյց մը տուաւ ԺԱՄԱՆԱԿ-ին՝ խորհրդածելով այժմէական զանազան նիւթերու շուրջ:
Յովսէփ Նալպանտեան. «Ո՞րն է ոգիով հայը, ուրեմն բոլորս օտար լեզուներով խօսելով հայ պիտի մնանք, լեզուն ի՞նչ մեղք ունի»:

«ԱՌԱՋՆՈՐԴ» ՊԱՐԱԽՈՒՄԲԻՆ ԽԱՆԴԱՎԱՌ ԵԼՈՅԹԸ

Շիշ­լիի «Նա­զըմ Հիք­մէթ» մշա­կոյ­թի եւ գե­ղա­րուես­տի տան մէջ ե­րէկ ե­րե­կո­յեան տե­ղի ու­նե­ցաւ «Ա­ռաջ­նորդ» պա­րա­խում­բի ե­լոյ­թը։ Ե­րե­կոյ­թը կազ­մա­կեր­պուած էր Ֆէ­րի­գիւ­ղի սա­նուց միու­թեան գե-ղա­րուես­տա­կան ձեռ­նարկ­նե­րու ծի­րին մէջ։

ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ ԲԱՆԱԼԻՆ

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Երեւանի մէջ հաստատուած Շարլ Ազնաւուրի տուն-թանգարանը երկինք խոյացած է՝ որպէս երախտագիութեան կոթող ու վկայութիւն հայ ժողովուրդի յաղթահարած փորձութիւններուն:
Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Սերժ Սարգսեանի մասնակցութեամբ տեղի ունեցած բացման հանդիսաւոր արարողութեան զուգահեռ՝ Օփերայի երդիքին տակ համերգ մըն ալ տեղի ունեցաւ ի պատիւ ֆրանսահայ աշխարհահռչակ երգիչին, որ իր բոլորած աւելի քան իննսուն տարիներով դարձած է կենդանի առասպել եւ հասարակաց արժէք համայն հայութեան համար: 

ԶԷՔԻԵԱՆ ԳԵՐԱՊԱՅԾԱՌԻ ՔԱՀԱՆԱՅԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ 50-ԱՄԵԱԿԸ ԵՐԷԿ ՆՇՈՒԵՑԱՒ ԳԱՏԸԳԻՒՂԻ Ս. ԼԵՒՈՆ ՀԱՅ ԿԱԹՈՂԻԿԷ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՄԷՋ

Թուրքիոյ Հայ Կաթողիկէ Հասարակութեան Վիճակաւոր Տ. Լեւոն Արք. Զէքիեանի քահանայական ձեռնադրութեան 50-ամեակը երէկ փայլուն արարողութիւններով նշուեցաւ Գատըգիւղի Ս. Լեւոն Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ մէջ։ Կրօնական եւ աշխարհիկ արարողութիւններուն նախագահեց Զէքիեան Գերապայծառ։

ՕՁՈՒՆԻ Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆ ԵԿԵՂԵՑԻՆ

​Լոռիի մարզի Օձուն գիւղի Զ. դարու Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ վերականգնման աշխատանքը նախատեսուած է աւարտել Հոկտեմբերի 5-ին: Այս մասին, «Արմէնփրէս» գործակալութեան հետ զրոյցի ընթացքին Օձունի հոգեւոր հովիւ Տ. Վրթանէս Քահանայ Պաղալեան նշեց, որ աշխատանքները պատշաճ կարգով եւ որակեալ կ՚իրականացուին:

Շիրակի Մարզի Երերոյքի Տաճարը

Հա­յաս­տա­նի Մշա­կոյ­թի նա­խա­րա­րու­թիւ­նը նպա­տակ ու­նի ԻՒ­ՆԷՍ­ՔՕ-ի նիւ­թա­կան մշա­կու­թա­յին ժա­ռան­գու­թեան ցու­ցա­կին մէջ ներ­կա­յաց­նել Ե­րե­րոյ­քի տա­ճա­րը:
Այս մա­սին, «Ար­մէնփ­րէս» գոր­ծա­կա­լու­թեան հետ զրոյ­ցի ըն­թաց­քին նշած է Հա­յաս­տա­նի Մշա­կոյ­թի փոխ-նա­խա­րար Ա­րեւ Սա­մուէ­լեան։

«ԿԵԱՆՔԻՍ ՅՈՒՇԵՐԸ»

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Յուշագրային գրականութիւնը միշտ փնտռուած ժանր մը եղած է: Դժբախտաբար, հայ գրականութեան մէջ գրողները յաճախ չեն դիմած վաւերագրական այդ ժանրին, որուն միջոցաւ հնարաւոր կ՚ըլլար ծանօթանալ անոնց կեանքի յատկանշական մանրամասնութիւններուն:

Էջեր